Home Nyheter Novo Nordisk tar sig an hotet från antimikrobiell resistens

Novo Nordisk tar sig an hotet från antimikrobiell resistens

Novo Nordisk tar sig an hotet från antimikrobiell resistens

25 januari, 2019

Det har gått ett år sedan Novo Holdings A/S lanserade REPAIR Impact Fund, värd 165 MUSD, som ska finansiera forskning kring det växande hotet från antimikrobiell resistens. Nu presenterar Novo Nordisk de fyra investeringar man hittills gjort och som tillsammans tilldelats 20 MUSD.
Trots att superbakterier utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten och skördar mer än 700 000 offer varje år, erbjuder marknaden ett begränsat stöd för nya läkemedelsprogram inom antimikrobiell resistens. Novo Nordisk identifierade en extra svag punkt i utvecklingsprocessen – bolagen saknade ekonomiskt stöd under perioden mellan lead optimisation till fas I data. I februari 2018 presenterade därför Novo sin transatlantiska fond – REPAIR Impact Fund– som ett komplement till andra finansieringskällor inom området, t.ex. de forskningsbidrag som det icke-vinstdrivande partnerskapet CARB-X delar ut.

Fyra bolag utmärkte sig

Hittills har fonden valt ut fyra bolag som tilldelats ekonomiskt stöd. De utvalda bolagen är amerikanska Entasis Therapeutics, danska Minervax, brittiska Procarta Biosystems, och schweiziska biotechbolaget Polyphor.
Enligt Aleks Engel, chef för REPAIR Impact Fund, utmärkte sig dessa fyra bolag bland ’100 högklassiga projektförslag inriktade på att eliminera de dödligaste resistenta patogenerna i världen.’

Danskt bolag med rötterna i Lund fick 4 MUSD

Ett av de utvalda bolagen, Minervax, har sina rötter i Lunds Universitet. Minervax grundar sig på forskning utförd av professor Gunnar Lindahl och Thomas Areschoug. Tillsammans tog de fram ett vaccin mot infektioner orsakade av Grupp B-streptokocker (GBS). Häften av alla allvarliga bakterieinfektioner hos nyfödda orsakas av GBS och så många som var fjärde kvinna bär på bakterien som kan orsaka dödfödslar och för tidiga förlossningar.
Under det gångna året erhöll alltså Minervax, som numera är baserat i Danmark, 4 MUSD av Novo Nordisk fond för att utveckla sitt profylaktiska vaccin mot GBS.

Entasis kammade hem hösta vinsten

Av de fyra utvalda bolagen är det dock Entasis som fått den största delen av kakan med 10 MUSD, vilket utgjorde en del i deras börsintroduktion i september. Bolaget grundades 2015 som en spin-out från AstraZeneca, varifrån bolaget också fick sin initiala finansiering. De drivande krafterna bakom Entasis arbetade tidigare på en, numera nedlagd, antibiotikaavdelning på AstraZeneca.
Entasis utvecklar läkemedel som ska kunna förhindra bakterieresistens via b-laktasenzymer. I pipelinen har man även en behandling som förhoppningsvis ska kunna motverka infektioner från multiresistenta Pseudomonas aeruginosa (en vanlig jordbakterie).
Därutöver har Novo Nordisk investerat 1,7 MUSD i Procartas arbete med nanopartiklar som fokuserar på bakterietranskription. Polyphor fick 6,8 MUSD med möjlighet till ytterligare 4,7 MUSD i eventuella milstolpsbetalningar.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev