Home Nyheter Merck satsar stort på NGMs fettleverläkemedel

Merck satsar stort på NGMs fettleverläkemedel

Merck satsar stort på NGMs fettleverläkemedel

9 januari, 2019

Merck, som redan har satsat 450 miljoner USD på NGMs FoU, väljer nu att lägga ytterligare 20 miljoner USD på att säkra rättigheterna till en behandling mot fettlever (NASH). Produkten blir därmed en del av Mercks pipeline med läkemedel i sen utvecklingsfas.
Föremålet för Mercks, och framförallt bolagets FoU-ansvarige Roger Perlmutters, uppmärksamhet är antikroppsagonisten NGM313. Läkemedel är kärnan i ett avtal från 2015 där Merck åtog sig att finansiera NGMs produktutveckling i fem år efter att Perlmutter personligen gick i god för att NGM var något stort på spåren.

Positiva fas II-data

Det nya avtalet, som alltså avser förvärv av rättigheterna till NGM313, kommer strax efter att fas II-data har demonstrerat läkemedlets förmåga att reducera fett i levern, en biomarkör som ofta används i tidiga studier. Merck planerar nu att påbörja en fas IIb-studie och är beredda att investera ännu mer om kandidaten går vidare till fas III. Detta är en del i Mercks plan att positionera sig på marknaden mot ledande konkurrenters såsom Intercept och Gilead.

En allt vanligare sjukdom världen över

Men varför är det just nu så intressant att investera i NASH? Mercks satsning sammanfaller med att CNBC nyligen gjorde ett reportage om en veritabel NASH-epidemi både i USA och globalt. Det uppskattas att cirka 20-25 procent av världens befolkning lider av tillståndet. Anledningen till det allt högre antalet NASH-sjuka tros vara ökat välstånd vilket i sin tur har lett till en ökning av fettleversjukdomar.
Enligt Maria Yataco, forskare på Mayo Clinic, kommer NASH år 2020 att gå om hepatit C som den vanligaste orsaken till levertransplantationer i USA. Det finns i nuläget ingen behandling för fettlever och det är ett problem som Merck vill vara en del av lösningen på.

Svenska NeuroVive siktar på att bekämpa NASH

Det är inte bara de stora globala läkemedelsbolagen som vill finna en lösning på fettleverproblemet. Lundabolaget NeuroVive arbetar också för att underlätta livet för de drabbade och har två kandidater mot NASH i sin pipeline.
NV556 utvecklas som en behandling mot fettinlagring och inflammation i levern. Kandidaten har en direktverkande anti-fibriotisk effekt (kapacitet att stoppa ärrbildning) vilket har demonstrerats i experimentella modeller i dess prekliniska program. När det gäller NeuroVives andra NASH-kandidat, NVP022, är målet att påverka sjukdomens metabola komponenter. NVP022 befinner sig i nuläget i discovery-fasen.
Bolagets mål är att kunna utlicensiera både NV556 och NVP022 under respektive kandidats prekliniska fas. Man hoppas kunna sluta ett avtal gällande NV556 under 2019 medan utlicensieringsarbetet för NVP002 kommer påbörjas när läkemedelskandidat har valts.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev