Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag utmanar Novartis inom SCD

Karolinska Developments portföljbolag utmanar Novartis inom SCD

Karolinska Developments portföljbolag utmanar Novartis inom SCD

10 januari, 2019

I måndags erhöll Novartis så kallad Breakthrough Therapy Designation från FDA för läkemedelskandidaten crizanlizumab mot blodsjukdomen sicklecellanemi. Dagen innan detta avslutade svenska Modus Therapeutics patientrekryteringen till en fas II-studie med den konkurrerande läkemedelskandidaten sevuparin mot samma sjukdom. Sevuparin är en potentiell first-in-class-behandling med särläkemedelsstatus som väntar fas II-resultat inom några månader.
Att den schweiziske läkemedelsjätten Novartis profilerar sig inom den relativt smala indikationen sicklecellanemi (sickle cell disease eller SCD) – en sjukdom som drabbar omkring 100 000 personer i USA och 35 000 i Europa – bottnar i att det saknas adekvata behandlingsalternativ. Dessutom kan vårdkostnaderna överstiga 1 miljon USD per patient under dennes livstid och de ackumulerade vårdkostnaderna uppskattas till 1 miljard USD årligen enbart i USA. Trots den begränsade patientpopulationen är sicklecellanemi världens vanligaste nedärvda blodsjukdom.
Antikroppen crizanlizumab (SelG1) förvärvades av Novartis år 2016 från Selexys Pharmaceuticals i en affär som kan bli värd upp till 665 miljoner USD om alla milstolpar uppnås.

Svensk spelare inom SCD utmanar

Den svenska konkurrenten Modus Therapeutics läkemedelskandidat, sevuparin, är en sjukdomsmodifierande substans som har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA och EU med rätt till marknadsexklusivitet i sju respektive tio år efter marknadsentré.
Modus Therapeutics största aktieägare är KDev Investments AB (52 procent), som ägs av Sveriges enda börsnoterade riskkapitalbolag inom Life Science, Karolinska Development.

»Det främsta kännetecknet hos sjukdomen är den smärtsamma krisen – smärta så stark att det för patienten kan kännas som om armen eller benet håller på att skäras av. En patient med sicklecellsjukdom kan ha fyra till sju av dessa kriser per år och nuvarande terapi begränsas till vila, dricka mycket vätska, syrgasbehandling och opioidläkemedel« – Ellen K. Donnelly, vd Modus Therapeutics 

Två FDA-godkännanden banade väg för fas II-studie

I april 2018 beviljades sevuparin ”rare pediatric disease designation” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av barn med SCD. Under hösten godkände samma myndighet Modus Therapeutics ansökan om att få initiera en fas I-studie med subkutant (injektion) administrerad sevuparin för behandling av sicklecellsjukdom.
Den subkutana administrationsvägen syftar till att bredda indikationen och öka kandidatens nytta för patienten. Subkutana läkemedel kan nämligen administreras av patienten själv, medan intravenös administration kräver sjukvårdskompetens vilket tvingar patienten till sjukhusbesök vid varje behandling. Novartis crizanlizumab administreras intravenöst via dropp.

 »SCD-patienter önskar något som de kan dosera hemma så att de kan upprätthålla vanliga rutiner. Vår subkutana formulering är avsedd att användas hemma av patienten vid det första tecknet på en smärtsam kris. Det är vårt hopp att den tidiga behandlingen av den smärtsamma krisen både minskar smärtintensiteten och förkortar krisens varaktighet. Den fas I-studie som vi kommer att påbörja i januari i USA är det första steget i att testa vår hypotes«

Fas II-data väntas under första halvåret 2019

Modus läkemedelskandidat sevuparin har en antiadhesiv (icke häftande) mekanism med potential att både förhindra och lösa upp de mikrovaskulära obstruktionerna förknippade med SCD. Den pågående, numera fullrekryterade, fas II-studien utvärderar intravenöst administrerad sevuparin i 140 hospitaliserade SCD-patienter med Vaso Ocklusiv Kris (VOC).
Sevuparin är ett derivat av heparin, ett ämne som finns naturligt i vår kropp där det fungerar som en regulator för blodflödet. Heparin är också en antikoagulantia som kan orsaka överdriven blödning i för höga koncentrationer eller hos fel patienter. Modus har därför konstruerat sevuparin för att upprätthålla heparinets effektivitet medan blödningseffekten avlägsnats. Verkningsmekanismen är sålunda bred med både antihäftande och antiinflammatoriska effekter.
Den 7 januari 2019 meddelade Modus Therapeutics att patientrekryteringen till bolagets fas II-studien med sevuparin har avslutats. Studieresultaten väntas därmed kunna presenteras under det första halvåret av 2019, helt enligt tidigare kommunicerade tidsplaner.

Stora avtalsvärden inom SCD

De senaste åren har två samarbetsavtal tecknats för läkemedelsprojekt i samma utvecklingsfas som sevuparin för behandling av SCD. Det ena med ett avtalsvärde om nära 6 miljarder kronor och det andra med ett avtalsvärde omkring 3 miljarder kronor. Den genomsnittliga chansen till positiva fas II-data för projekt inom SCD uppgår enligt Karolinska Development till 50 procent, vilket således är över medel jämfört med branschen generellt.

»En potentiell behandling av VOC i SCD skulle vara avgörande för många patienter eftersom det idag inte finns några godkända behandlingar på marknaden. Detta är ett av flera viktiga kliniska studier i våra portföljbolag där vi förväntar oss resultat under 2019« – Viktor Drvota, VD för Karolinska Development.

Den svåra smärtan i akut fas behandlas idag med opioider
Sicklecellanemi är en ovanlig, ärftlig blodsjukdom där de röda blodkropparna tar en ”sickelform” på grund av brist på syre i blodcellerna.
Sjukdomen orsakas av en mutation i betaglobingenen HBB på kromosom 11 och är vanligast förekommande i områden som drabbas av malaria, men den ökade migrationen från dessa områden gör att antalet har ökat betydligt även i andra geografiska områden.

De månformade röda blodkropparna (v) fastnar lättare på blodkärlens väggar, försämrar blodcirkulationen och riskerar täppa till blodkärlen (VOC), skapa syrebrist, vilket ger upphov till akut smärta

”Sickle” är det engelska ordet för skära och syftar på formen hos de avvikande blodkropparna som kan likna en månskära. De sicklande röda blodkropparna håller fast vid varandra vilket gör att blodet blir trögflytande och att blodkärlen täpps till, ett sjukdomsstadium som kallas Vaso-Ocklusiv Kris (VOC). När detta sker drabbas patienten av akut smärta och syrebrist i organen och organskador med risk för ökad dödlighet.
De akuta faserna följs av progressiv multiorganförsämring, trots detta behandlas den svåra smärtan idag med beroendeframkallande opioider som t.ex. morfin, något som såväl Novartis som Modus Therapeutics hoppas kunna ändra på.

Studieresultaten viktig katalysator för Karolinska Development

Att Novartis satsade 665 miljoner USD på köpet av crizanlizumab visar på SCDs höga marknadsvärde. För Modus storägare Karolinska Development, vars strategi är att avyttra innehav baserat på resultat från fas II-resultat, bör de kliniska data som väntas under H1 2019 således bli en intressant katalysator för investerare att bevaka.
Läs även:
VD-intervju Modus Therapeutics: »Vi väntar oss fas II-resultat i mitten av 2019« (19 dec 2018)
FDA beviljar Modus Therapeutics fas I-studie  (7 nov 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev