Home Nyheter Biogen tecknar avtal inom två fokusområden

Biogen tecknar avtal inom två fokusområden

Biogen tecknar avtal inom två fokusområden

10 januari, 2019

Biotechbolaget Biogens två huvudprojekt, inom spinal museklatrofi och Alzheimers, var föremål för två av förra veckans mest intressanta avtal inom life science-sektorn. Biogen har tecknat avtal värda fler miljoner dollar för båda projekten som ska förse bolaget med teknologin och resurserna som krävs för att ta kandidaterna till nästa steg.  
USA-baserade Biogen, som omsatte 12,3 miljarder USD 2017, fokuserar för närvarande på framförallt två projekt; det kommersiella spinal muskelatrofi (SMA)-läkemedlet Spinraza och den experimentella Alzheimerbehandlingen aducanumab.
I fredags kunde bolaget meddela att man tecknat två avtal relevanta för dessa huvudprojekt. Det första innebär att Biogen tillsammans med Shyhawk Therapeutics kommer att utforska möjligheterna inom småmolekylär RNA-splitsande modifierare för spinal muskelatrofi. Det andra avtalet slöts med C4 Therapeutics för att undersöka hur teknologi för proteinnedbrytning kan tillämpas i Alzheimers men innefattar även andra neurologiprojekt i tidig utvecklingsfas.

Avtalsvärden om en halv miljard USD

De finansiella villkor som hittills har offentliggjorts gör gällande att avtalen tillsammans är värda 489 miljoner USD.
Shyhawk-avtalet innebär att Biogen ska betala 74 miljoner USD i förskottsbetalning för forskningstjänster samt rättigheter till intellektuell egendom relaterade till prekliniska läkemedelskandidater för SMA, MS och andra neurologiska sjukdomar. Om samarbetet resulterar i några marknadsförda läkemedel kommer Biogen att ansvara för utveckling ochkommersialisering av dessa.
Skyhawks forskning bygger på arbete som gjorts av en erfaren grupp ledd av medgrundaren och CSO Kathleen McCarthy. McCarthy har tidigare jobbat för Roche där hon var involverad i utvecklingen av SMA-behandlingen RG7916som just nu genomgår en marknadsförberedande studie.

Konkurrensen ökar inom SMA

Både Roche och Novartis är hack i häl på Biogens Spinraza som utöver att vara en banbrytande behandling inom området också är ett av världens dyraste läkemedel.
Enligt analytiker på Stifel är SMA-delen av avtalet extra intressant av två anledningar. För det första har konkurrensen inom SMA ökat. För det andra har en oral småmolekylär behandling från Roche nyligen visat mycket lovande data vilket stärker tilltron till en oral behandling som bygger på RNA-splitsning.

C4 Therapeutics teknologi ska identifiera målmolekyler

Michael Ehlers, ansvarig för från Biogens FoU-avdelning, uppger att C4 Therapeutics kommer att bidra till Biogens arbete för att identifiera målmolekyler inom Alzheimers, Parkinsons och andra sjukdomar. Bolaget kommer dessutom tillhandahålla teknologin som behövs för att, med hjälp av cellernas egna nedbrytningsmekanism, förstöra de proteiner som orsakar sjukdomarna. Samarbetet är värt 415 miljoner USD och även om ingen förskottsbetalning har avslöjats menar Biogen att man förväntar sig FoU-kostnaderna landar på mellan 15–25 miljoner USD under fjärde kvartalet 2018.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev