Home Nyheter Alligator publicerar data från den första kliniska studien i tidskriften Journal of...

Alligator publicerar data från den första kliniska studien i tidskriften Journal of Cancer

Alligator publicerar data från den första kliniska studien i tidskriften Journal of Cancer

29 januari, 2019

Idag meddelade Alligator att resultat från deras första kliniska fas I-studie med läkemedelskandidaten ADC-1013 har publicerats. Dessa visar att behandlingen tolereras väl av cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Sammantaget stödjer de farmakodymaniska effekterna och prekliniska data den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 mot cancer och befäster förhoppningen om att kandidaten har potential som kombinationsterapi med PD-1-hämmande läkemedel.
Alligator Bioscience utlicensierade år 2015 de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech Inc., som är en del av världens största läkemedelsbolag Johnson & Johnson. Avtalet med Janssen är värt 6 miljarder kronor om kandidaten går hela vägen till marknad.
I en intervju med Alligators vd Per Norlén 30 december 2018, framhöll Norlén att förhoppningen är att Janssen Biotech kan ta ADC-1013 vidare till start av kombinationsstudier under 2019. Läs intervjun här: ”Alligators ATOR-1015 – tre nobelpris i en molekyl”.
ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av olika former av cancer. Prekliniska data har visat att ADC-1013, genom bindning till den co-stimulerande receptorn 2 CD40 på dendritiska celler, effektivt aktiverar T-celler.
Den förhöjda T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att attackera cancern. Även cancerceller kan uttrycka CD40 på cellytan vilket gör att ADC-1013 som en sekundär verkningsmekanism också kan direkt avdöda cancerceller.

Studieresultaten styrker potentialen hos ADC-1013

Alligators studie är den första som utförs i människa för läkemedelskandidaten ADC-1013, en aktiverande antikropp riktad mot målmolekylen CD40. Topline-data från studien presenterades på den vetenskapliga konferensen SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) i november 2017.
Resultaten visar att den aktiverande CD40-antikroppen ADC-1013 tolereras väl av cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Sammantaget, meddelade Alligator idag, stödjer de farmakodymaniska effekterna och prekliniska data den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 mot cancer, och visar på ADC-1013:s potential som kombinationsterapi med PD-1-hämmande läkemedel.
En andra fas I-studie, som undersöker säkerhet och tolerabilitet av intravenöst administrerad ADC-1013, genomförs för närvarande av Janssen Biotech, Inc. och är inte en del av den aktuella publikationen.
Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144.
Läs abstract från artikeln i International Journal of Cancer här: First-in-human study with intratumoral administration of a CD40 agonistic antibody, ADC-1013, in advanced solid malignancies.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev