Idag fredag 7 december inleds aktiehandeln i två nya life science-bekantskaper. Störst har förhandsintresse varit för Q-linea, som kliver in på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista efter en noteringsemission om 550 Mkr som enligt bolaget övertecknades flera gånger om. Något svalare intresse har visats NeoDynamics, som äntrar Spotlight Stock Market med en tiondel så stor (50,5 Mkr) emission i ryggen, vilken tecknades till 89 procent.

Medicinteknikbolaget Q-linea utvecklar instrument för snabb analys av antibiotikakänslighet vilket bland annat är användbart vid diagnos av sepsis, eller blodförgiftning. Bolagets helautomatiska system ASTar kan enligt bolaget leverera patientspecifik behandlingsrekommendation för val av antibiotika mer än 24 timmar snabbare än med dagens metoder, vilket innebär bättre möjligheter att sätta in rätt behandling och därigenom har potential att både rädda liv och bespara vården stora kostnader.

Noteringskursen för Q-linea är satt till 68 kronor per aktie vilket ger bolaget ett marknadsvärde om drygt 1,5 miljarder SEK. Enligt uppgifter från Nyhetsbyrån Direkt vill bolaget inte gå ut med en exakt siffra avseende teckningsgraden, men Anders Lundin, som är finanschef och IR-ansvarig för Q-linea, har uppgett att noteringsemissionen övertecknades flera gånger om.

Cirka 3.900 investerare har tecknat och tilldelats aktier i bolaget.

NeoDynamics utvecklar vävnadsprovtagningsteknologin Neonavia, primärt med inriktning på biopsier vid bröstcancer. Bolaget har en patenterad mikropulsteknologi som ska förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer. Inför dagens notering på Spotlight genomfördes en emission som tillfört bolaget cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader, till teckningskursen 8,20 kronor per aktie.

I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt berättar bolagets vd Anna Eriksrud att kapitalet ska finansiera utvecklingen av bolagets biopsisystem fram till lanseringen, vilket även innefattar att genomföra studier i Tyskland och England samt ansöka om regulatoriska godkännanden för produkten.

Bolaget räknar med att kunna lansera produkten i slutet av 2019 och ha en närvaro på de viktigaste marknaderna i Europa och USA i inledningen av 2020.

I NeoDynamics noteringsemission uppgick teckningsgraden till 89 procent och bolaget tillfördes cirka 750 nya aktieägare.

I skrivande stund strax efter börsens öppning handlades Q-linea runt teckningskursen 68 kronor medan NeoDynamics handlades strax under 6 kronor, motsvarande en nedgång om ca 25 procent jämfört med teckningskursen 8,20 kronor.

Läs mer om bolagen här:

Q-linea
NeoDynamics

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev