Home Söndagsintervjun Söndagsintervju Lipum: »Vi har privatinvesterare som vill bli delägare nu direkt«

Söndagsintervju Lipum: »Vi har privatinvesterare som vill bli delägare nu direkt«

Söndagsintervju Lipum: »Vi har privatinvesterare som vill bli delägare nu direkt«

16 december, 2018

Baserat med norrlandsmått strax söder om polcirkeln vill det privatägda Umeåbolaget Lipum rita om spelplanen för hur kroniska inflammatoriska sjukdomar behandlas. Huvudtillgången är en läkemedelskandidat som är riktad mot en ny och i prekliniska resultat lovande målmolekyl. BioStock har träffat vd Einar Pontén och diskuterat året som gått och hur bolagets planer för 2019 ser ut.

Lipum, som ingår i det inom EU framgångsrika Umeå Biotech Incubator (UBI), fokuserar på att utveckla en antikropp för behandling av de miljontals patienter som lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat har hittills visat effekt i prekliniska modeller för Reumatoid Artrit (RA), Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Ledgångsreumatism (RA) drabbar omkring 1 procent av världens befolkning och kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, vilket ofta orsakar funktionshinder och har allvarlig inverkan på de drabbades livskvalitet.

»Att vi i absolut tuffaste konkurrens valdes ut av EU för Horizon 2020-bidrag om nästan otroliga 23 Mkr var förstås stort« — Einar Pontén, vd Lipum

Potential till särläkemedelsstatus för behandling av barn

I USA, Japan och Europa lider omkring 300 000 barn under 16 år av JIA, en statistik som gör denna till den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen bland barn. Trots det räknas JIA som en sällsynt sjukdom och läkemedelskandidater som utvecklas mot sjukdomen kvalificerar sig sålunda för särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation).

JIA resulterar i svullnad, smärta och stelhet i lederna och de drabbade får sämre tillväxt än friska barn. Det är inte ovanligt att barnen försöker skydda lederna genom att vägra gå eller genom att halta. De missar också skolarbete och föräldrar måste ofta stanna hemma från jobbet, vilket ger en kraftigt försämrad livskvalité och höga samhällskostnader som konsekvens.

Lipums grundare har en bakgrund inom barnsjukvården och har länge haft insikter i det stora behovet av bättre läkemedel för behandling av JIA. Det är förklaringen till att bolaget har valt JIA som första fokusindikation för sin läkemedelskandidat. Det pågår och planeras dock studier för att visa effekt av läkemedlet mot andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Resultaten hittills pekar på en helt ny verkningsmekanism som kan komma att få en bred tillämpning. Det står dock redan klart att jämte JIA så kan även reumatoid artrit vara aktuellt, men för att utföra fas II-studier inom en så omfattande indikation lär det krävas en samarbetspartner.

Stor efterfrågan på mer kompletta behandlingsalternativ

Idag är det ont om effektiva läkemedel utvecklade för barn med JIA. De får i stort sett samma läkemedel och behandlas enligt samma metoder som vuxna RA-patienter. Det innebär att ungefär 80 000 barn får mer avancerade och oftast biologiska läkemedel, eftersom enklare antiinflammatoriska (NSAIDs) och DMARDs inte har tillräcklig effekt.

Trots att det är en ovanlig sjukdom med få patienter som kräver avancerad behandling, bedömer Lipum att deras särläkemedel möter en marknad värd hela 25 miljarder kronor. Det beror delvis på att den årliga läkemedelskostnaderna i USA kan uppgå till drygt 300 000 USD per patient för den mest svårartade formen av JIA.

BioStock träffade Lipums vd, Einar Pontén, för att få veta mer om bolagets verksamhet och vad man kommer att fokusera på under 2019.

Einar Pontén, vd Lipum

Einar Pontén, vd för Lipum, kan du inledningsvis berätta lite om bakgrunden till att bolaget bildades?

– Lipum grundades år 2010 av Prof. Olle Hernell, Dr. Susanne Lindquist och Prof. Lennart Lundberg. Forskningen var egentligen sedan årtionden tillbaka inriktad på spädbarn och deras näringsupptag via bröstmjölk. Prof. Hernell hade upptäckt ett nytt protein, BSSL (bile salt-stimulated lipase) som då är inblandat. Genom denna forskning upptäckte de också att BSSL finns i blodet och verkade ha ett samband med inflammationer.

– Detta var helt okänt sedan tidigare så det föll sig naturligt att studera det noggrannare. Studier i några olika och väletablerade djurmodeller bekräftade deras iakttagelser. De startade då Lipum och sökte patent på behandling som bygger på blockering av BSSL. Dessa patent är idag godkända för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism (RA) och JIA.

Hur ser din professionella bakgrund ut och hur kan du dra nytta av tidigare erfarenheter i din roll som vd för Lipum?

– Jag började min bana som analytisk kemist vid ASTRA Draco i Lund 1984, men flyttade efter fem år till Umeå för forskning. Där tog jag min doktorsexamen och startade tillsammans med min handledare ett bolag som utvecklade och sålde produkter för att separera och rena ämnen (kromatografi). Vi introducerade en helt ny separationsteknik och blev världsledande, vilket ledde till att Merck KGaA köpte bolaget år 2008. Jag fortsatte som VD i Merck SeQuant några år, men sökte mig sedan tillbaka till entreprenörskap som coach åt nya start-ups. Det har gått bra för de flesta av dem, varav ett blivit uppköpt av Senzime i Uppsala. Under våren 2016 hjälpte jag Lipum att få en EU-ansökan beviljad och blev sen VD.

Ni har identifierat en tidigare helt okänd och unik målmolekyl för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Skiljer sig då även verkningsmekanismen från de immunosuppresiva läkemedel som idag används för avancerad behandling?

– Ja, BSSL är en tidigare totalt förbisedd målmolekyl. Vår approach att behandla patienter genom att blockera den är helt unik. Vi ser att det sker genom en ny verkningsmekanism, men allt är inte kartlagt ännu. Våra forskare har samarbete och stöd från SciLifeLab sedan några år och just nu studeras bland annat detta. Det mesta talar för att blockering av BSSL inte påverkar immunförsvaret, vilket vore en mycket stor fördel. Vi har sedan många år studerat genetisk modifierade möss som därmed saknar BSSL och de är precis lika friska och sunda som vanliga möss. De utvecklar inte heller RA vid provokation.

»Vi har presenterat Lipum för cirka 90 venture capitalfonder. Av dessa är 20 fonder klart intresserade och vi passar deras inriktning, men en hake är att de vill komma in i ett senare skede och investera avsevärt större belopp. Privatinvesterare har mycket enklare för att fatta beslut och ett flertal har anmält intresse av att bli delägare i Lipum. Jag räknar med att aktuell finansieringsrunda är klar under januari«

Kan du utveckla varför er kandidat tycks lämpa sig för behandling av JIA och fler besläktade sjukdomar?

– Det finns dessvärre en hel palett av mer eller mindre vanliga kroniska inflammatoriska sjukdomar. Våra studier har visat att en antikropp som blockerar BSSL fungerar i väletablerade modeller för RA och dessa modeller används även för JIA. Sjukdomarna uppträder i skov och vi har kunnat bekräfta ett samband mellan halten av BSSL i patienters blod och sjukdomsaktivitet. RA och JIA är autoimmuna kroniska inflammationer, men vi har även sett detta samband för psoriasis artrit som är en annan typ av sjukdom. Därför tror vi att vårt läkemedel kan fungera för ett stort antal indikationer och vi planerar att studera prover från patienter med olika besläktade sjukdomar.

Var i utvecklingsprocessen befinner sig er kandidat och vad blir nästa steg?

– Vi har optimerat och valt läkemedelskandidat. Patentansökan på den terapeutiska antikroppen kommer att lämnas in strax efter nyår. Därefter följer två viktiga parallella spår. För det första kommer vi starta produktion av antikroppen hos en kontraktstillverkare. Samtidigt intensifieras ett flertal olika prekliniska studier som ska verifiera effekt vid behandling av andra kroniska inflammationssjukdomar. Detta arbete syftar utöver ökad kunskap och nya indikationer till att också ge oss nödvändig dokumentation inför toxikologiska och kliniska studier, som till exempel dosering.

I augusti beviljades ni ett bidrag om 2,2 MEUR från Horizon 2020. Hur såg den processen ut och hur ser ni på möjligheterna till ytterligare anslag av samma slag?

– Med tanke på att bara 2-3 procent av Europas samtliga sökande småbolag, oavsett kategori, beviljas steg 2-bidraget så är det verkligen stort att bli utvald. Vi fick först steg 1 på 50 kEUR under 2016 och nu steg 2 i år. Efter några försök gick vi vidare i urvalsprocessen och blev kallade till intervju i Bryssel inför en bedömningsgrupp. Med bara 10 minuter till presentation och ytterligare 20 frågor så gäller det att ha en excellent idé och en tydlig affärsplan. En gnutta tur och en grön slips underlättar också.

– I år har vi även fått ett bidrag om en miljon kronor från Vinnova inom SWElifes program för bättre hälsa. I och med detta är vi kvalificerade för att under kommande år söka ytterligare 5 Mkr från detta program. Vi planerar också att söka Eurostars, vilket måste ske med en part från ett annat EU-land. Det passar bra nu när vi kommer att studera fler sjukdomsindikationer. Ett krux är förstås att man inte kan budgetera med bidragen, utan de är mer som grädde på moset som förstärker uthålligheten och ökar tempot. Lipum fick tidigt ett ”pre-seed grant” på 2 Mkr från NovoSeeds och sådant mjukt kapital är väldigt viktigt i början.

»Det är just nu fyra stora bolag som har bett oss återkoppla om detta och det kommer vi göra under våren 2019« — Einar Pontén om intresset från Big Pharma för Lipums antikropp

En ständig utmaning för life science-bolag generellt, och kanske läkemedelsutvecklande bolag speciellt, är att resa kapital för att finansiera verksamheten. Hur ser Lipums finansiella situation ut?

– Forskare är utrustade med tålamod och ser nästan alltid väldigt långsiktigt på sitt arbete. Under de första åren drevs Lipum med en fenomenal kostnadseffektivitet och mycket blev gjort trots brist på kapital. Det gav en bra grund, men är förstås inte så lyckat då marknaden väntar på nya och bättre läkemedel. Ju fler belägg man får för sin idé desto snabbare bör det gå. Idag går vi med full fart och då krävs förstås mer kapital. Det var ägarkapital från först ALMI Invest och senare affärsänglar samt ägare och ledning som gjorde att vi kunde öka utvecklingstakten. Med stödet på 23 Mkr från EU kan vi göra allt som behövs och med högt tempo.

– Samtidigt gäller det att blicka framåt och vi söker därför just nu ytterligare 25 Mkr för att vara fullt finansierade fram till start av kliniska prövningar under 2021. Det gäller att ha en finansiell plan och strategi. Därför inledde vi redan förra året ett samarbete med Stockholm Corporate Finance. Sedan dess har vi presenterat Lipum för cirka 90 venture capitalfonder. Av dessa är 20 fonder klart intresserade och vi passar deras inriktning, men en hake är att de vill komma in i ett senare skede och investera avsevärt större belopp. Privatinvesterare har mycket enklare för att fatta beslut och ett flertal har anmält intresse av att bli delägare i Lipum. Jag räknar med att aktuell finansieringsrunda är klar under januari.

Parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet söker ni Big Pharma-partners för att snabbare kunna studera fler indikationer inom inflammationsområdet. Hur fortlöper detta arbete?

– Ja, vi bedömer att samarbete är den snabbaste vägen framåt. De har kompetens, intresse och färdiga modeller. Nu har vi en humaniserad monoklonal antikropp, d.v.s. vår optimerade läkemedelskandidat. Det är förstås nyckeln för att komma vidare med dessa diskussioner då de inte vill testa någon prototyp. Det är just nu fyra stora bolag som har bett oss återkoppla om detta och det kommer vi göra under våren 2019.

»Vi har privatinvesterare som vill bli delägare nu direkt.« 

Hur ser du på möjligheten att börsnotera bolaget och hur har intresset för Lipum sett ut hittills från privatinvesterare?

– Det förnämliga stödet från EU gav oss anledning att se över vår finansiella strategi. Styrelsen gick grundligt till väga och även våra erfarna affärsänglar engagerades. Vi har ett betydande intresse från VC-bolag som uttrycker intresse av att komma in just före kliniska prövningar, men vi har privatinvesterare som vill bli delägare nu direkt. Så intresset är stort och det lär öka när vi får fram ännu mer resultat. Styrelsen har därför fattat beslutet att vi ska förbereda Lipum för en notering på Nasdaq First North, vilken preliminärt sker under hösten 2020.

»Jag är en gammal handbollsspelare som gillar att tävla. I start-up tävlingar går det dock inte att knuffa bort motståndarna. Det gäller att själv ha en bra affärsidé och förklara krånglig vetenskap på kort tid« 

Ni har under året ställt upp i ett antal start-up tävlingar med flera lyckade utfall. Kan du berätta mer om detta?

– Jag är en gammal handbollsspelare som gillar att tävla. I start-up tävlingar går det dock inte att knuffa bort motståndarna. Det gäller att själv ha en bra affärsidé och förklara krånglig vetenskap på kort tid. Att veta vart man är på väg, helt enkelt. Det är både roligt och lite nervöst samtidigt som det ger bra reklam. Vi har fått många nya kontakter genom detta.

Lipum firade sitt godkända anslag i juni 2018. Fr v. Ann-Charlotte Aronsson, UBI, Susanne Lindqvist, Olle Hernell, Eva-Lotta Andersson samt vd Einar Pontén

Vilka händelser vill du lyfta fram som de viktigaste för bolaget när du tittar tillbaka på 2018?

– Det har hänt väldigt mycket under året, men såklart är några händelser extra viktiga. Först och främst att vi i samverkan med SciLifeLab kunde välja läkemedelskandidat i juni. Att vi sedan nästan samtidigt, i absolut tuffaste konkurrens, valdes ut av EU för Horizon 2020 bidrag om nästan otroliga 23 Mkr var förstås stort. En tredje viktig sak är att vi har stärkt bolagets kompetensresurser kring industriell tillverkning och patent.

Vad har dessa uppnådda milstolpar för betydelse för er verksamhet framgent?

– När vi skulle välja den slutliga läkemedelskandidaten i juni fattades det kloka beslutet att välja ut fem stycken för slutlig jämförelse. Det innebär att vi idag kan lämna in en mycket bättre patentansökan på produkten. Det ger oss produktskydd i 20 år. Det är inte många som får Horizon 2020-bidrag. Den kvalitetstämpeln öppnar redan dörrar. Man får resurser, men det är också en väldigt strikt tidtabell som ska följas. Det gör oss effektivare.

Om vi istället blickar framåt, vilka milstolpar kan vi förvänta oss för Lipum under 2019?

– Det är väldigt mycket som kommer ske parallellt. Resultat från olika studier klickar in i varandra och sammantaget uppnås milstolpen att vara redo för toxikologiska studier inför kliniska prövningar som startar år 2021. Ett konkret delmål är då produktion av antikroppen hos en legotillverkare. Därmed kan vi också inleda samarbeten för att testa vår antikropp mot fler inflammationssjukdomar. Vi har redan schemalagt några egna studier som kommer ge ökad förståelse av verkningsmekanismen, dosering med mera. Dessa är tydliga milstolpar på vägen framåt.

Vad ser du personligen mest fram emot under det kommande året?

– Grannen och jag har fött upp en travhäst som heter Rejah. Det är en kul hobby och hon är en riktig kämpe, men travar just nu som en kratta. Jag ser fram emot att någon veterinär kan lösa det. Själv tänker jag dock ta till galopp så att Lipum fortsätter att utvecklas. Det är det stora målet.

Lipum på BIO-Europe

BioStock träffade även Lipum i samband med BIO-Europe i Köpenhamn under hösten. Klicka på videoklippet nedan för att se en kort intervju med Einar Pontén, vd Lipum.

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev