Home Nyheter 2cureX räknar med de första intäkterna från IndiTreat under 2019

2cureX räknar med de första intäkterna från IndiTreat under 2019

2cureX räknar med de första intäkterna från IndiTreat under 2019

20 december, 2018

Danska medtechbolaget 2cureX har utvecklat IndiTreat, ett verktyg som ska hjälpa onkologer att ta rätt beslut när det gäller behandling. Med hjälp av IndiTreat kan läkarna testa alla tillgängliga cancerbehandlingar mot mikrotumörer baserade på patientens egna tumörer för att på så sätt fastställa vilka behandlingar patientens tumör kommer att svara på. IndiTreat möjliggör skräddarsydd behandling för varje cancerpatient och leder till bättre behandlingsutfall, färre onödiga biverkningar och en effektivare vård. BioStock har talat med vd Ole Thastrup för att sammanfatta 2018 och ta en titt i spåkulan för 2019.
Ole Thastrup, vd på 2cureX, vilka händelser vill du lyfta fram som de viktigaste för er när du tittar tillbaka på 2018?
– 2018 har varit ett stort år för 2cureX. Det är året då vi transformerade organisationen till ett börsnoterat bolag på Nasdaq First North med det tydliga målet att kommersialisera IndiTreat och göra individanpassad cancerbehandling till verklighet för de drabbade patienterna.

Ole Thastrup, vd 2cureX

»CE-IDV-märkningen av IndiTreat […] var en mycket viktig milstolpe som bidrog till att professionalisera vår interna organisation och som dessutom ger oss möjlighet att sälja IndiTreat på den europeiska marknaden.«– Ole Thastrup, vd på 2cureX

– När jag ser tillbaka på 2018 är det några händelser som står ut som särskilt betydelsefulla. Det första är vårt kliniska forskningsprogram, där vi samarbetar med tunga kliniska partners och där vi kunnat utöka IndiTreats indikationer till att numera omfatta kolorektal–, äggstocks– och pankreascancer. Det andra är att vi utökat IP-skyddet för teknologin bakom IndiTreat. Sist, men absolut inte minst, tänker jag på CE-IDV-märkningen av IndiTreat. Det var en mycket viktig milstolpe som bidrog till att professionalisera vår interna organisation och som dessutom ger oss möjlighet att sälja IndiTreat på den europeiska marknaden.
 Vad har dessa uppnådda milstolpar för innebörd för er verksamhet framgent?
– 2018 års milstolpar har gett oss en stabil grogrund som vi kan bygga vidare på under 2019. Vi vill ta IndiTreat till marknad under kontrollerade former, och de uppnådda milstolparna stödjer vår förlansering. Vårt kliniska program, samarbetet med etablerade specialister inom t.ex. kolorektalcancer samt CE-IDV-märkningen öppnar dörren till både kliniker och den europeiska marknaden.
– Årets aktiviteter har styrts mot att förbereda organisationen inför kommersialisering av IndiTreat. Vi ser framemot 2019 gott självförtroende, även om det fortfarande återstår mycket som ska göras så vet vi att vi är på rätt väg.
CE-IVD märkningen innebär att ni får sälja IndiTreat inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (EU, Island, Lichtenstein och Norge). Planerar ni att ansöka om motsvarande status i andra geografiska områden och hur ser i så fall tidsplanen ut för sådana ansökningar?
– Med CE-IVD-märkningen på plats fokuserar vi nu på att introducera IndiTreat på de stora europeiska marknaderna. Den europeiska marknaden för kolorektalcancer, vår fokusindikation för den initialt lanseringen, är värd 8 miljarder svenska kronor och kommer att kräva vår fulla uppmärksamhet.
– Om vi ser bortom Europas gränser är det troligt att vi i framtiden också kommer att sikta in oss på USA och Asien. För att få tillgång till dessa marknader ska man genomgå marknadsspecifika processer som vi kommer att behöva förhålla oss till, och vi kommer därför få återkomma med ytterligare detaljer kring detta längre fram.
När ni påbörjar förlanseringen av IndiTreat, kommer ni då att samla in data kring testets prestanda genom era kunder, för att därigenom kunna underbygga större lanseringar i framtiden?
– Vi arbetar löpande med prestandadata genom vårt kliniska program och vi tror att vi har de rätta studierna på de rätta klinikerna på plats för att kunna utöka evidensen gällande teknologin bakom IndiTreat. Vårt program, i kombination med den data och de erfarenheter vi redan har, kommer att ge gott stöd till vår förlansering.

»Det stora målet under 2019 är att genomföra de först kommersiella IndiTreat-testerna i våra laboratorium. Den händelsen ser vi verkligen fram emot!«

Om vi blickar framåt, vilka milstolpar kan vi förvänta oss för 2cureX under 2019?
Nästa år kommer att handla om att säkerställa att organisationen är förberedd för kommersialisering av IndiTreat, så att vi är redo att hantera och behandla beställningar. Vi kommer därtill att fokusera på marknadsaktiviteter så att produkten kan nå ändra fram till patienten samt inkluderas i subventionsprogram.
Vad ser du personligen mest fram emot under det kommande året?
– Som team ser vi fram emot att interagera mer med sjukhus, vårdpersonal och patienter för att göra IndiTreat till en del av deras verklighet som kan hjälpa till att skapa skräddarsydda cancerbehandlingar och därigenom göra skillnad för patienterna.
– Men det stora målet under 2019 är att genomföra de först kommersiella IndiTreat-testerna i våra laboratorium. Den händelsen ser vi verkligen fram emot!
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev