Att hitta och få kontakt med relevant expertis är en stor utmaning för många life science-bolag. Göteborgsbaserade Monocl har utvecklat en avancerad mjukvaruplattform som hjälper läkemedelsindustrin att hitta rätt experter, opinionsbildare och samarbetspartners och har redan jättar som Pfizer, Novartis och AstraZeneca på kundlistan. 

Med läkemedelsindustrin som målgrupp och en potentiell miljardmarknad i sikte har Göteborgsbaserade Monocl fått rejäl medvind i seglen. På tisdagen aviserades i ett pressmeddelande att man nu räknar hälften av världens 20 största läkemedelsbolag till sina kunder, en imponerande milstolpe som uppnåtts endast två år efter lanseringen av bolagets mjukvaruplattform. BioStock kontaktade Felix Jansson, affärsutvecklare på Göteborgsbolaget, för en kommentar.

Felix Jansson Monocl

Felix Jansson, Monocl.

Ni beskriver att er mjukvaruplattform gör det möjligt för biotech- och läkemedelsbolag att identifiera experter och bygga långsiktiga relationer med externa experter och opinionsledare på en global skala. Hur ser ni på era konkurrenter, är LinkedIn en av dem?

– Marknaden, som omsätter flera miljarder dollar om året, är till stor del dominerad av konsultbolag som manuellt hjälper läkemedelsbolag och andra företag i branschen att hitta och välja ut vilka personer de skall samarbeta med, t.ex. inför lanseringen av ett nytt läkemedel. Vår plattform liknar LinkedIn såtillvida att vi har miljontals med profiler. Vi är dock helt inriktade på opinionsledare, medicinska experter, läkare m.m. och vi är inget socialt nätverk.

– Vi använder istället maskinlärande algoritmer för att automatisk skapa alla de miljoner profiler som finns i vår plattform. Vi samlar in enorma mängder data från b.la. databaser för forskningsresultat och kliniska studier, finansiella databaser samt nyhetskällor. All data läggs i en ”hög” och vi använder sedan våra maskinlärande algoritmer för att koppla rätt innehåll till rätt personer. På så vis skapar vi miljontals, extremt detaljerade profiler med mängder av intressanta relationer. Alltihop finns en enda knapptryckning bort för användaren.

Hur ser er affärsmodell ut och vilka målgrupper vänder ni er främst till med er plattform?

– Våra kunder köper licenser till plattformen, vanligtvis årsvis per användare. Vi har ett tydligt fokus på läkemedelsföretag och instrumentbolag, då dessa bolag har ett stort löpande behov av att etablera relationer med rätt externa individer. Bland läkemedelsbolag växer vi väldigt snabbt inom funktionen Medical Affairs. Medical Affairs ansvarar för lansering av läkemedel och för utbildning. De etablerar kontinuerligt samarbeten med externa experter i syftet att generera och sprida vetenskaplig information. Konkurrensen om att samarbeta med inflytelserika läkare och ledande forskare är stenhård, vilket gör det viktigt att bygga en stark relation med rätt individer tidigt i deras karriär. Med vår mjukvara kan de snabbt och enkelt göra just det.

– Hos instrumentbolag är det marknadsföringsavdelningen som använder Monocl för att identifiera nya potentiella kunder för sina produkter. Vi hjälper dem även att driva merförsäljning på befintlig kundbas.

Ni har hälften av världens 20 största läkemedelsbolag som kunder, men vilken konkret affärsnytta tillför er lösning till bolag som Pfizer, Novartis och AstraZeneca?

– Historisk har det funnits två tillvägagångssätt för att försöka göra det Monocl gör: antingen att själv manuellt processa och analysera denna data vilket tar väldigt lång tid, är omöjligt att göra på den skala som krävs och skapar en fragmenterad bild av verkligheten. Det andra alternativet är att betala en konsult hundratusentals kronor för att göra samma jobb och leverera samma bristfälliga resultat i en statisk rapport.

– Genom att använda Monocl automatiserar våra användare bort behovet av dyra konsulter, säkerställer att man tar beslut på bästa möjliga data och ges möjligheten att finna bättre samarbetspartners baserat på deras unika krav, på några få sekunder och för en bråkdel av priset. Genom att få en djupare förståelse för de individer som man samarbetar med skapar Monocl förutsättningar för mer meningsfulla dialoger och starkare relationer.

Sökresultat Monocl

Exempel på den typ av detaljerad 360-graders profil Monocl genererar. Klicka för större bild.

Hur länge har ni arbetat med utvecklingen av plattformen och hur många programmerare är involverade?

– Vi lanserade Monocl-plattformen i början av 2016 efter mer än tre års utveckling, allt i nära samarbete med ledande instrument- och läkemedelsbolag. Bolaget har idag mer än 25 anställda i Sverige, USA och Japan. Vi har rekryterat mer än 10 nyanställda enbart under det sista halvåret, vilket är väldigt kul.

Vad fokuserar Monocl på framgent, utöver att försöka göra kunder även av den andra hälften storbolag i läkemedelsbranschen?

– Vi arbetar intensivt för att bibehålla och rentav öka den kraftiga tillväxt vi nu upplever. Vi har ett fantastiskt team på plats och vi fokuserar nu hårt på att förbättra det dagliga arbetsflödet för våra kunder. Vi kommer under 2019 att släppa både nya produkter och funktioner specifikt för detta ändamål. Kunderna skriker efter detta och plattformen kommer framåt att upplevas som ännu mer relevant, spridas snabbare till fler användare och vår konkurrenskraft kommer därigenom öka ytterligare.

– Vår största flaskhals just nu är att hitta riktigt duktiga personer att rekrytera. Vi har lagt ribban högt, vi vill ha de allra bästa talangerna och vi behöver dem då vi konkurrerar på en global marknad mot stora bolag. Vi skall visa att David verkligen kan spöa många Goliat.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev