I dagens Söndagsintervju möter vi Homan Panahi, grundare och vd för investment banking-firman Vator Securities, som legat bakom en rad framgångsrika kapitalresningar och börsnoteringar inom life science de senaste åren. Man ledde t.ex. Immunovias uppmärksammade emission i juni tidigare i år där tunga investerare som Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder och Alfred Berg Kapitalförvaltning gick in i bolaget med 324 Mkr – den största riktade emissionen någonsin för ett diagnostikbolag i Skandinavien. För BioStock berättar Homan Panahi om sin vision för Vator Securities, sin syn på den nordiska life science-marknaden och vad man som investerare bör vara uppmärksam på när man tittar på bolag inom läkemedelsutveckling och medicinteknik.

BioStock träffar Homan Panahi i samband med att NOME, ett mentorsnätverk för entreprenörer och startups bestående av experter och framgångsrika företagsledare inom nordisk life science, håller årsmöte i Maersk Tower i Köpenhamn. Homan är inbjuden som kvällens keynote speaker. Inför ett hundratal roade entreprenörer, företagsledare och studenter berättar han inlevelsefullt om den egna entreprenörsresan, som osannolikt nog startade med att han födde upp och sålde kaniner under uppväxten.

Homan Panahi talar även om sin vision för Vator Securities, som han menar inte ska vara en ”flyttfirma för pengar” utan snarare en activist investment banking-firma som aktivt stöttar exceptionella bolag inom life science med kapitalanskaffning och följer dem på tillväxtresan från förhoppningsbolag till ”enhörningar”, s.k. unicorns, eller till och med decacorns. Med andra ord, bolag som är värderade till mer än 1 respektive 10 miljarder dollar.

Homan Panahi, vd och grundare Vator Securities

Homan Panahi, vd och grundare Vator Securities. (Foto: Vator Securities)

Vad skulle du säga skiljer Vator Securities från andra investmentbanker?

– Många investmentbanker flyttar kapital från investerare A till bolag bolag B, sen går man vidare till nästa bolag och nästa igen och gör om samma sak, och så snurrar det på. Vi på Vator Securities följer bolagen på deras resa mot unicorn-status och tar en väldigt aktiv roll i bolagens utveckling. Vi jobbar nära management vilket kräver ett förtroende. Vi kan gå in och rekrytera nya styrelsemedlemmar och vi utvärderar också styrelsen med hjälp av specialiserade konsulter. Vi tittar också på om bolagen har rätt vd och ledning för den fas de kommer att befinna sig i de närmaste tre åren. Vi är även med och jobbar strategiskt med värdeutvecklingsresan som ett bolag står inför, o.s.v.

»Man måste vara en gentlemanna-aktivist.«
– Homan Panahi, Vator Securities

Kan alla bolag hantera en så aktiv styrning eller rådgivning, att ni kommer in och pekar med hela handen?

– Man måste förstås vara en gentlemanna-aktivist. Det här sker i en förtroendefull relation till styrelsen och ledningen. Men det är helt rätt att detta inte går att göra i alla bolag. Det är också därför vi är superselektiva med vilka kundbolag vi tar oss an. Vi lägger ner ett enormt arbete och vi behöver den där plattformen av förtroende för att få ut hela den effekt som Vator Securities kan tillföra.

Hur många case tittar ni på under ett år och hur många tackar ni nej till?

– Vi tittar noggrant på kanske 100-150 case på ett år och väljer ut 2-3 bolag som vi anser har rätt förutsättningar.

Vilka är då de röda flaggorna som gör att ni drar öronen åt er?

– Det är olika beroende på bransch. Inom medtech t.ex. kan det såklart vara en risk att bolagets produkt inte är tillräckligt attraktiv på marknaden. Att den inte löser ett tillräckligt akut problem. Eller att bolagets management inte är redo att göra resan från ett ingenjörsstyrt bolag till en kommersiell försäljningsorganisation, en money making machine. Där väljer vi helst att jobba med bolag som har en ledning som redan kan den resan.

– Inom läkemedelsutveckling kan det handla om att välja bolag som har ett koncept med få konkurrenter. Ett exempel är AlzeCure som är aktiva inom Alzheimers sjukdom, ett område där marknaden är jättestor och där det samtidigt föreligger ett ”minsta-behov” av innovation för att revolutionera utvecklingen på området.

»En vanlig risk i Sverige är att små bolag ofta är forskardrivna.«

– En vanlig risk i Sverige är att små bolag ofta är forskardrivna. Man har duktiga forskare men som kanske inte har erfarenhet av mer industriell läkemedelsutveckling. Det är svårt att attrahera talanger med rätt kompetens som kan designa bra kliniska studier och som har erfarenhet av just industriell läkemedelsutveckling.

En av era kunder är som sagt AlzeCure, som ska börsnoteras inom kort. Vad talar för att just de kommer att lyckas inom Alzheimers, som är ett omvittnat svårt område?

– Det finns mycket riktigt en graveyard med misslyckade försök och satsningar inom Alzheimers. I AlzeCures fall såg vi för det första att bolaget drivs av människor som har tillhört AstraZenecas CNS-team, de är rockstjärnor inom sitt område. Astra hade plöjt ned ungefär 200 miljoner kronor för att ta fram de substanser man jobbar med, så väldigt mycket arbete hade redan lags ned. Bolagets ordförande är Thomas Pollare, som både har den vetenskapliga erfarenheten och en bakgrund inom private equity-investeringar – han vet hur kapitalmarknaden fungerar. Grundförutsättningar för att göra något bra fanns med andra ord på plats.

– Sedan började vi titta på det globala landskapet inom Alzheimers och såg att området attraherar mycket investerarkapital igen. Inte minst efter att amyloid-hypotesen, som tidigare varit väldigt het men som efter diverse bakslag fått sig en törn, nu har börjat bli intressant igen efter att man har förstått att behandling måste sättas in innan patienterna blir symptomatiska. Efter BioArctic/Esais resultat såg man att det finns hopp igen. Det finns ju också ett stort fokus på biomarkörer och mycket intressant forskning på möjligheterna att tidigt identifiera de patienter som löper störst risk att drabbas av sjukdomen, vilket är en förutsättning för att kunna sätta in behandling i tid.

– Vidare har det gjorts många intressanta utlicensieringsaffärer som visar att om mindre bolag utvecklar sina kandidater på ett industriellt korrekt sätt kan man tidigt få stora kassaflöden som bygger värde för aktieägarna. Ett bra exempel är affären mellan Takeda Pharmaceutical och Denali Therapeutics som kan rendera upp till 1,2 miljarder dollar till Denali – ett bolag som är en relevant peer till AlzeCure. Vi vet att AlzeCures team som har ett track record från att ha licensierat ut t.ex. BACE-hämmare är dealmakers och det är viktigt.

Ni arrangerade nyligen ett Unicorn Summit i Lund, vad kan du berätta om det?

– Vi har arrangerat det i ett par år och den här gången ville vi förlägga det till Lund och Medicon Village som är ett regionalt superkluster för biotech och medtech. Det är ett forum för utvalda bolag i Vators portfölj, en kapitalmarknadsdag där bolagen får presentera sina framsteg för speciellt inbjudna professionella och privata investerare och specialistfonder ifrån Sverige och Europa.

– Unicorn Summit skiljer sig lite från traditionella kapitalmarknadsdagar i att vi vill skapa en lite mer levande och lite ”rockigare” stämning där vi hyllar bolagens framgångar snarare än att bara lyssna på en rad vd-presentationer. Jag modererar personligen eventet och har en dialog med bolagens vd på scen, och vi har även låtit vissa av de inbjudna investerarna vara med på site visits, där de får komma ut och träffa folk på bolagen och titta i labben. Vi visade också ett kort filmreportage om Immunovia, som är en av våra success stories.

– I år hade vi 180 investerare på plats, varav en del är Vators s.k. Blackline-kunder med en förvaltad portfölj om minst 50 Mkr.

Hur ser du på life science-sektorn ur ett marknadsperspektiv i dagsläget?

Money will always follow the science. När marknadsklimatet blir kärvare blir kvaliteten på forskningen ännu mer avgörande. Oavsett om USA:s president heter Trump eller Dump, så kommer alzheimers och cancer att hända. Det finns ingen korrelationen där. Det finns dock ett kausalt samband mellan kvaliteten på vetenskapen och de tillgångar som investerarna faktiskt investerar i. Där är Sverige väldigt, väldigt starka och det märker vi inte minst när vi åker ut på road shows med våra svenska bolag i Europa.

»Oavsett om USA:s president heter Trump eller Dump, så kommer alzheimers och cancer att hända.«

– Samtidigt är det väldigt många bolag som går till börsen som kanske inte är … vad ska man säga, traditionellt sett mogna för en börsnotering. Men i Sverige har vi ett ekosystem som innbär att många får chansen att, åtminstone med relativt små pengar, bevisa sig. Och ur det kommer fina tillgångar som tar sig vidare. På Vator Securities ser vi att vår roll i den näringskedjan är att ta de bolag som har fått möjlighet att bevisa sig någorlunda vidare i utvecklingen.

– Två-trehundra miljoner kanske inte en generalistbank kan resa åt dem, men det kan Vator Securities. Men vi kan också resa 50-100 miljoner till bolaget när det är onoterat så att de får möjligheten att i lugn och ro bygga upp sitt bolag, så att man inte går till börsen för tidigt.

– Men om det blir, och när det blir, kärvare kapitalmarknadsklimat så kommer kapitalflödet naturligtvis att strypas. Men även då kommer de bästa bolagen att fortsätta få finansiering och det är viktigt. Det är så vi har lagt vår strategi, att oavsett väder och vind ska det finnas kapital till de bolag vi jobbar med, så att vi kan försörja deras nästa studie och nästa studie. Det är faktiskt då man kan växa som mest. Jag menar, tänk att ha tillgång till pengar när ingen annan har det.

Hur ser Vators team ut och hur hittar ni era case?

Det är dels jag själv och vår chefsanalytiker som heter Lars Hevreng som kommer från en bakgrund på Danske Bank där han varit topprankad healthcare-analytiker i 25 år. Vi har byggt upp ett nätverk av industriella rådgivare, kunniga människor med 30-40 års erfarenhet inom olika discipliner som vi bollar casen med. Så vi växlar det kommersiella med vår egna analysförmåga och med extern nischkompetens, beroende på vad det är för typ av bolag som kommer in. Vi scoutar aldrig utan får in case via referenser, via vårt nätverk.

Slutligen, vad är din personliga vision med Vator Securites?

– Tittar du på lokala investmentbanker runt om i världen så är många jätteduktiga på de tillgångar länderna är stora inom, råvaror till exempel. Vilka tillgångar har vi i Sverige som är värdefulla för den globala marknaden? Inom fastigheter eller verkstad är väldigt många duktiga, likaså inom tech och spelbranschen. Men det finns ingen som uttalat äger sektorn life science. Det vi vill bygga är ett powerhouse inom life science som inte bara finansierar stora bolag eller små bolag, utan som kan hitta de bolagen som kan utvecklas till att i första steget bli unicorns, men också i andra steget decacorns. Och följa med dem hela vägen i utvecklingen.

»Vator Securities ska vara ett powerhouse inom investment banking för life science.«

– Jag tror att vi i Sverige kan bygga ett superkluster för life science i Europa, där de bästa och skarpaste bolagen vill komma och notera sig. Vator Securities ska vara ett powerhouse inom investment banking för life science, som bygger bolag från att de är baby unicorns till unicorns och i nästa steg, decacorns. Det är visionen.

 

Tre life science-bolag vars noteringar Vator Securities varit involverade i:

Immunovia, Stockholmsbörsen mid cap – börsvärde ca 2,9 miljarder kronor

SenzaGen, Nasdaq First North – börsvärde ca 620 miljoner kronor

Xbrane Biopharma, Nasdaq First North – börsvärde ca 326 miljoner kronor

Källa: BioStock Börsbevakning (baserat på stängningskurser 9 november 2018)

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev