Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» AstraZeneca blir storägare i svenska Sobi efter mångmiljardaffär
» Institutionellt kapital till AlzeCure
» VD-intervju Pila Pharma: »Om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt«
» Emissionslikvid ska ta Enoramas nikotintuggummi till marknaden
» Vd-intervju Alligator: ”Det finns en stark drivkraft att utveckla nya, säkrare och mer effektiva immunterapier”

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 45 här

Sobi har ingått avtal med AstraZeneca om att förvärva rättigheterna till Synagis i USA. Avtalet innebär också att Sobi kommer att ha rätt att ta del av 50 procent av den framtida potentiella avkastningen från läkemedelskandidaten MEDI8897 på den amerikanska marknaden. Den totala initiala köpeskillingen motsvarar 13,6 miljarder kronor. Läs mer.

Lidds meddelar att Läkemedelsverket har godkänt en first-in-human studie där solida tumörer kommer att behandlas med NanoZolid i kombination med docetaxel. Läs mer.

Fluicell, ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, meddelar lanseringen av en ny version av mjukvaran till forskningsplattformen BioPen. Läs mer.

Toutatis öppnar K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg inom franchiseavtalet med Chordate Medical. Läs mer.

Hamza Moftah blir Deputy Managing Director för den verksamhet som Brighter etablerade i Förenade Arabemiraten under augusti 2018 tillsammans med AFAQ Group. Läs mer.

BioArctic presenterar på Jefferies 2018 London Healthcare Conference den 15 november. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

SciBase  Double Bond Pharmaceutical  PCI Biotech

Nyheter inkomna igår e.m.:

Prospektet avseende Enzymaticas nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om 98,7 Mkr har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningstiden löper 14 – 28 november. Läs mer.

Redwood Pharma har av den ungerska läkemedelsmyndigheten fått sitt första nationella godkännande, vilket medför att bolaget nu kan starta den kliniska fas II-prövningen med läkemedelskandidaten RP101 mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Läs mer.

Scandinavian ChemoTech har erhållit information som gör att revisionen av bolagets CE-märkning inte kommer att kunna slutföras under 2018. Läs mer.

NextCell Pharma meddelade att den riktade emission som genomförts till Nordic Tech House har registrerats hos Bolagsverket. Aktierna är under lock-up. Läs mer.

European High Growth Opportunities Securitization Fund har genom meddelande till styrelsen för QuickCool påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler. Läs mer.

Paxman kommer att presentera bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Läs mer.

Getinge har utsett Stéphane Le Roy till President Surgical Workflows och medlem av koncernledningen. Läs mer.

Erbjudandehandlingen avseende EQT VIII:s kontanta offentliga uppköpserbjudande genom Karo Intressenter till aktieägarna i Karo Pharma har offentliggjorts. Läs mer.

Zeeland Pharma kommer att delta vid Jefferies Healthcare Conference I London 14-15 november och Bryan, Garnier & Co Annual Healthcare Conference i Paris 222-23 november 22-23. Läs mer.

Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och har investerat ytterligare 3,2 Mkr i MediRätt. Läs mer.

Novozymes har publicerat information om sitt aktieåterköpsprogram. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: DexTech Medical +6,80%, MediRätt +5,62%, Aptahem +4,84%, Enzymatica +4,76%, Idogen +3,20%, Brighter +3,20%

Förlorare i lunchhandeln: Zenicor -12,95%, AcuCort -7,73%, Redwood Pharma -7,44%, AlphaHelix -6,95%, PharmaLundensis -6,49%, Insplorion -6,10%

Index: OMXS30 +0,10% , Hälsovård -0,24%

Fler artiklar från BioStock

» Söndagsintervju: Homan Panahi – från kaniner till enhörningar
» Intervju: Jan Alenfall, vd Follicum »Vi kommer välja en diabeteskandidat tidigt nästa år«
» Intervju: Tomer Feffer, vd Bayer Scandinavia »We want to invest more in the Nordic region«
» AlzeCure avancerar mot börsen via nyemission på 200 Mkr
» FDA beviljar Modus Therapeutics fas I-studie