Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nytt kapital ska avancera Alzinovas kliniska program 
» Börsrapport Aptahem: »De preliminära resultaten är tydliga« 
»  Följ BioStock Live Medtech Meeting I direktsändning 
» Nulägesanalys Cereno Scientific – ett undervärderat fas II-bolag
»  Händelserikt första år på börsen för 2cureX
» Nytt Asien-avtal för Enzymatica

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 47 här

Igår hölls BioStock Live Medtech Meeting på Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm. Om du missade presentationerna och Q&As med SensoDetect, Chordate Medical, Bonesupport, CLS och BrainCool kan du se dem i efterhand här.

Cyxone har slutfört det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros efter att de toxikologiska studierna påvisar ett positivt resultat. T20K har nu visats vara säker för människor att inta och nästa steg är att pröva effekten i kliniska studier. Läs mer.

Idogen har utvärderat potentialen för bolagets teknologi inom autoimmuna sjukdomar och har nu uppnått proof-of-principle i en modell av autoimmun uveit, en allvarlig sjukdom som kan leda till blindhet. Läs mer.

Idag är sista teckningsdag i Enzymaticas emission. Läs mer.

Biovica kommer att presentera nya resultat vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 december, som stödjer DiviTum som en biomarkör för att utvärdera effekt av ett nytt målriktat bröstcancerläkemedel. Läs mer.

Ytterligare två patienter behandlades igår i SpectraCures kliniska studie vid återfall av prostatacancer, vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Läs mer.

Idag är första dag för handel i AlzeCures aktier på Nasdaq First North Premier. Läs mer.

Efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat, har QuiaPEG valt sitt första läkemedelsprojekt, peg-liragluti, inom indikationerna diabetes och övervikt. Läs mer.

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution, som nu lanseras för klinisk användning. Läs mer.

Diamyd Medical publicerar en komplettering av pressmeddelande från igår gällande DIAGNODE-1-studien. Läs mer.

Sista dag för handel med Eurocine Vaccines teckningsoption, serie TO 2, är den 5 december. Läs mer.

Nu går det att se Emotras presentation på ”Stora Aktiedagen” online. Läs mer. Igår ingick bolaget dessutom en överenskommelse med en italiensk forskargrupp gällande en så kallad ”Research Rental”. Det italienska forskarteamet ska genomföra en studie och önskar använda sig av stöd från Emotra i form av hårdvara, system och kunnande kring elektrodermala mätningar. Läs mer.

Handeln i S2Medicals aktier på Nasdaq First North inleds idag. Läs mer.

PolarCool publicerar en uppdatering om mediainslag gällande bolaget. Läs mer.

NextCell Pharmas vd Mathias Svahn har inbjudits att tala på Karolinska Institutets konferens From tissue to motion – 10-årsjubileum. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar: 

Xspray Pharma

Nyheter inkomna igår em.:

Analysguiden publicerade en analys av NeuroVive. Läs mer.

AroCell presenterade resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210 ELISA jämförs med andra metoder. Läs mer.

EU-kommissionen har godkänt Takedas Alunbrig för behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Läs mer.

SpectraCure meddelade att bolaget byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december. Läs mer.

BiBBInstruments offentliggjorde memorandum inför företrädesemission. Teckningstiden löper mellan 29 november – 3 december. Läs mer.

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Scandinavian ChemoTech efter bolagets rapport för det tredje kvartalet. Läs mer.

QuickCool publicerade memorandum om teckning av units i bolaget. Emissionen pågår mellan 28 november – 12 december. Läs mer.

Panion Animal Health kommer snart att påbörja en pilotstudie med sin kandidat inom diabetes hos hundar. Läs mer.

Orphazyme rapporterade att man uppnått proof-of-concept i Gauchers sjukdom. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: IRRAS +11,75%, QuickCool +10,84%, Ortoma +10,34%, Bioservo Technologies +9,30%, Real Heart +6,88%, BrainCool +6,49%

Förlorare i lunchhandeln: Integrum -8,61%, Cline Scientific -7,14%, Double Bond Pharmaceutical -6,88%, Biovica -6,13%, Isofol Medical -5,56%, Diamyd Medical -5,37%

Index: OMXS30 +0,05% , Hälsovård +0,58%

Fler artiklar från BioStock

» Saniona närmar sig fas II-data i PWS
» Vd-intervju Alzinova: »Flera värdeskapande steg under det kommande året«
» Svensk mjukvara hjälper läkemedelsbolag hitta rätt experter
» Enzymaticas kapitaltillskott ska ta ColdZyme till nya marknader
» Idogen deltar i nationellt projekt för att stärka cell-och genterapi-utveckling