Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Enzymaticas kapitaltillskott ska ta ColdZyme till nya marknader
» Idogen deltar i nationellt projekt för att stärka cell-och genterapi-utveckling
» Aptahems sepsis-kandidat övertygar i ny djurstudie
» Innovationsmyndighetens anslag stärker NeuroVives NV354-projekt
» Söndagsintervjun: Emissionslikvid ska finansiera Enzymaticas internationella frammarsch

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 46 här

BioStock arrangerar höstens sista direktsända kapitalmarknadsdag 27 november, med fokus på innovationer inom medicinteknik och diagnostik. Fem ledande bolag i sektorn kommer att medverka vid eventet, som arrangeras i Nyhetsbyrån Direkts helt nya lokaler i Stockholm. Läs mer.

Idag inleds teckningstiden i Aptahems företrädesemission om ca 31,7 Mkr.  Aptahem har erhållit teckningsförbindelse om cirka 1,6 Mkr och emissionsgarantier om cirka 23,8 Mkr, motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen. Läs mer.

Idag inleds även teckningstiden i Alzinovas företrädesemission om ca 30,1 Mkr. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 Mkr och emissionsgarantier om cirka 26,1 Mkr, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen. Läs mer.

Medivir har valt MIV-828 till läkemedelskandidat för behandling av akut myeloisk leukemi och andra former av blodcancer. Läs mer.

Episurf Medical har idag informerats om att dess största ägare Serendipity Ixora avser att avveckla sin verksamhet och i samband därmed skifta ut sitt innehav av Episurf-aktier till sina aktieägare. Läs mer.

Till följd av diskussioner med FDA har Infant Bacterial Therapeutics valt att modifiera studieprotokollet för sin fas III-studie med IBP-9414, som utvecklas för att förebygga nekrotiserande enterokolit hos för tidigt födda barn. Läs mer.

GSK meddelar att en utökad patientgrupp nu kan erhålla behandling med bolagets senaste läkemedel mot KOL. Läs mer.

Scandinavian Real Hearts styrelse har fattat ett principiellt beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 63,5 Mkr för att finansiera nästa steg i bolagets utveckling. Läs mer.

Den 23 november är sista dag för handel i BiBBInstruments aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Läs mer.

David Jern, vd i Stille, har aviserat styrelsen om att han önskar avsluta sin anställning i bolaget. Läs mer.

Samarbetspartnern The Technology Partnership kommer in som ny delägare i Lumito. Läs mer.

RaySearch Laboratories meddelar att Narita Memorial Proton Center, Japan, behandlar den första patienten med dosplaneringssystemet RayStation. Läs mer.

Två kliniker i Litauen deltar i LIDDS fas IIb-studie av cancerbehandlingen Liproca. Läs mer.

Redwood Pharma publicerar information om konvertering. Läs mer.

Hansa Medical kommer att presentera vid Evercore ISI HealthConX Conference i Boston, USA, tisdag den 27 november. Läs mer.

Doxa kallar till extra bolagsstämma den 11 december. Läs mer. Analyst Group har publicerat en analys av bolaget. Läs mer.

Idag, under Getinges kapitalmarknadsdag, presenteras bolagets strategi och relaterade affärsområdesplaner för att nå ett förbättrat resultat. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar: 

Cyxone  BiBBInstruments  ProstaLund  Fluicell  Surgical Science  Pharmacolog  A1M Pharma  Stenocare  Arcoma

Nyheter inkomna igår e.m.:

Sobi och Novimmune, ett schweiziskt bioteknikföretag, meddelade att FDA har godkänt Gamifant för behandling av pediatriska och vuxna patienter med primär hemofagocyterande lymfohistiocytos som inte svarar på behandling. Läs mer.

Erbjudandet i AlzeCure inför bolagets listning på Nasdaq First North Premier övertecknades. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 200 Mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Emotra meddelade att en ny studie har visat på den biologiska mekanismen bakom hyporeaktivitet, vilket förklarar varför högre risk för självmord kan avslöjas med EDOR. Läs mer.

Monocl, företaget bakom en plattform för att identifiera och bygga affärsrelationer med experter inom life science, har adderat en rad världsledande bolag som kunder. Den globala kundbasen består av bolag som Pfizer, Novartis och AstraZeneca. Läs mer.

DexTech har avslutat OsteoDex, bolagets fas IIb-projekt för behandling av avancerad prostatacancer och resultaten analyseras. Läs mer.

Nanexa rapporterade att en nyss avslutad djurstudie där PharmaShell-belagda läkemedelspartiklar administrerats på olika sätt har givit positiva resultat som visar att användningen av PharmaShell är mycket flexibel. Läs mer.

QuickCool publicerade den slutliga tidsplanen för bolagets företrädesemisson. Läs mer. Bolaget meddelade också att sista dagen för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av uniträtter är den 22 november. Läs mer.

Eurocine Vaccines kommer att presentera på Redeye Life Science Day i Stockholm den 21 november, kl 13.20. Läs mer.

Sista dag för handel med European Institute of Sciences BTA är den 23 november. Läs mer.

Genmab kommer att presentera resultat från fas III-studie med daratumumab på the Annual Meeting of American Society of Hematology. Läs mer.

Stille har utsett valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer.

AroCells valberedning har haft sitt första möte. Läs mer.

Bactiguard mottog Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare. Priset tilldelas företag och eldsjälar som visar vägen på arbetsmarknaden genom att öppna möjligheter för personer med funktionsvariationer. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Karessa Pharma +20,71%, Enorama +12,60%, Micropos Medical +9,18%, Arcoma +8,30%, SenzaGen +8,00%, MedicPen +7,25%

Förlorare i lunchhandeln: A1M Pharma -26,00%, Real Heart -14,50%, Prebona -12,225%, Double Bond Pharmaceutical -11,59%, Infant Bacterial Therapeutics -9,74%, Cline Scientific -9,09%

Index: OMXS30 +0,33% , Hälsovård -0,50%

Fler artiklar från BioStock

» Immunicum utvärderar kombinationsterapi i samarbete med Merck och Pfizer 
» Miljonregn över Sanionas partner Cadent Therapeutics
» Klaria har säkrat finansiering till marknad
» AstraZeneca blir storägare i svenska Sobi efter mångmiljardaffär
» Institutionellt kapital till AlzeCure

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev