Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Klaria har säkrat finansiering till marknad
» AstraZeneca blir storägare i svenska Sobi efter mångmiljardaffär
» Institutionellt kapital till AlzeCure
» VD-intervju Pila Pharma: »Om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt«
» Emissionslikvid ska ta Enoramas nikotintuggummi till marknaden

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 45 här

Aptahem rapporterar att den utökade exploratoriska sepsisstudien på primater har visat på positiva resultat. Detta ökar förhoppningarna att kunna visa på bra effekt också i kommande och mer omfattande bekräftande studier. Läs mer.

Idogen publicerar prospekt med anledning av den företrädesemission som bolaget genomför med teckningsperiod 20 november – 5 december. Läs mer.

Idag inleds teckningstiden i Enzymaticas företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 28 november. Läs mer.

Redeye publicerar en ny analys av Alligator Bioscience. Läs mer.

Hansa Medical offentliggör idag att bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission vilken tillför bolaget 453 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical meddelar att hälften av patienterna är rekryterade till den kliniska prövningen av järntabletten Inofer. Läs mer.

En ny publikation där Attanas QCM-teknik använts visar på robusta och selektiva sensorytor. Läs mer.

Elekta meddelar att GenesisCare har undertecknat en avsiktsförklaring för Elekta Versa HD linjäracceleratorer till bolagets onkologicenter i Australien, Storbritannien och Spanien samt inom kort även Kina och Sydostasien. Ordern värderas till omkring 60 MUSD. Läs mer.

Sedana Medical presenterar en hälsoekonomisk analys som visar på betydande kliniska och ekonomiska fördelar med inhalationssedering av isofluran via AnaConDa. Läs mer.

Camanio Cares publicerar kompletterande information om den pågående emissionen inklusive teckningsåtaganden. Läs mer.

Integrums emission är nu registrerad och handeln med BTA upphör idag. Läs mer.

EU godkänner Astellas Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser. Läs mer.

Emotra meddelar att bolaget har genomfört en rad framgångsrika möten med psykiatriska sjukhus. Läs mer. Bolagets presentation vid Stora Aktiedagen finns nu tillgänglig online. Läs mer.

En kundutvärdering av Acarix CADScor System ger positivt resultat jämfört med befintliga metoder. Läs mer.

Kallelser till stämmor:

Cellink  Calliditas Therapeutics  Ortoma

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar:

Redwood Pharma  Asarina Pharma AroCell  Insplorion  Aptahem  Cellink  Saniona Infant Bacterial Therapeutics  IRLAB

Nyheter inkomna igår e.m.:

Immunovia meddelade att McGill, Yale och universiteten i Pennsylvania och Massachusetts deltar i PanFAM-1, den största prospektiva kliniska multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Läs mer. Bolaget har även bjudits in att presentera vid Jefferies 2018 London Healthcare Conference. Läs mer.

Calliditas Therapeutics tillkännagav att den första patienten har rekryterats till bolagets registreringsgrundande kliniska fas III-studie NEFIGARD för behandling av patienter med IgA-nefropati. Läs mer.

ISR Immune System Regulation Holding har beslutat att genomföra dels en riktad nyemission av aktier om cirka 25,4 Mkr, dels en företrädesemission om cirka 12,7 Mkr. Teckningskursen i båda emissionerna har fastställts till 5,50 SEK/aktie. Läs mer.

SensoDetect genomförde förra veckan tester på BERA 3.1-systemet i Storbritannien med lyckade resultat. Läs mer.

Ascelia Pharma kommer att presentera lovande resultat från en klinisk fas I-studie av Oncoral i en ny publikation. Läs mer.

EQL Pharma meddelade att läkemedlet Clindamycin EQL Pharma har blivit godkänt för försäljning av Läkemedelsverket. Läs mer.

Redsense Medical har utvecklat en ny teknikplattform för smart optisk mätning av substanser som blod och sårvätskor genom exempelvis temperatur och tryck i bandage eller plåster. Diskussioner har inletts med globala aktörer inom sårvård och en första patentansökan är inlämnad. Läs mer.

Läkemedelsverket har godkänt ny klinisk studie av RLS Globals produkt ChloraSolv. Läs mer.

BioInvent International meddelade att data avseende den cellulära och molekylära verkningsmekanismen för antikroppar riktade mot den co-stimulerande immuncheckpoint-receptorn 4-1BB har publicerats i cancertidskriften Immunity. Läs mer.

Acarix har utsett Per Persson till vd. Persson kommer direkt från rollen som Chief Commercial Officer på Acarix. Läs mer.

Episurf Medical publicerade information angående insiderköp. Läs mer.

Nanologica har utsett valberedning inför årsstämman 2019. Läs mer.

Bavarian Nordic publicerade information om sitt aktieåterköpsprogram. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: ISR +11,80%, AlphaHelix +7,47%, PCI Biotech +6,72%, Hemcheck Sweden +6,37%, Medicpen +5,71%; Enzymatica +5,02%

Förlorare i lunchhandeln: Ortoma -7,56%, Scandinvian ChemoTech – 6,96%, SensoDetect -6,33%, Klaria -6,05%, BrainCool -5,73%, Xbrane Biopharma -5,38%

Index: OMXS30 -1,03% , Hälsovård -0,02%

Fler artiklar från BioStock

» Vd-intervju Alligator: ”Det finns en stark drivkraft att utveckla nya, säkrare och mer effektiva immunterapier”
» Söndagsintervju: Homan Panahi – från kaniner till enhörningar
» Intervju: Jan Alenfall, vd Follicum »Vi kommer välja en diabeteskandidat tidigt nästa år«
» Intervju: Tomer Feffer, vd Bayer Scandinavia »We want to invest more in the Nordic region«
» AlzeCure avancerar mot börsen via nyemission på 200 Mkr

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev