Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Amerikanskt patent säkrat för Cerenos blodproppshämmare
» Intervju med Susan Suchdev, COO på Annexin Pharmaceuticals
» Nya tekniker för tidiga cancerdiagnoser attraherar riskkapital
» Verkningsgraden i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme bekräftad i elitidrottare
» Se alla presentationer från BioStock Life Science Summit 2018

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 44 här

Moberg Pharma har ingått ett exklusivt avtal med Mundipharma avseende försäljning av nagelsvampsprodukten Emtrix i Mellanöstern och Afrika, med start under 2019. Läs mer.

NextCell Pharma meddelar idag att en ny ansökan om klinisk prövning med ProTrans har lämnats in till Läkemedelsverket. Läs mer.

BrainCool har tecknat ett tilläggsavtal till finansieringsavtalet som ingicks med European Select Growth Opportunities Fund den 22 november 2017, samt påkallar en tredje tranche av konvertibler om 5 Mkr. Läs mer.

Enzymatica publicerar en kommuniké från sin extra bolagsstämma. Läs mer.

AbbVie meddelar att EU-kommissionen har godkänt ansökan om godkännande för venclyxto i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi och som fått åtminstone en tidigare behandling. Läs mer.

SpectraCure tillförs ca 57,6 Mkr genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning. Läs mer.

Recipharm publicerar sin delårsrapport den 8 november och bjuder in samband med detta in till en webbkonferens. Läs mer.

Eurocine Vaccines håller idag aktieägarträff i Stockholm vilken även kan ses via webblänk. Läs mer. Bolaget har även beskrivit målen inom sin nya strategi. Läs mer. Bolagets aktie har återförts från Spotlight Stock Markets observationslista till den ordinarie listan från och med idag. Läs mer.

SwedenBIO expanderar genom en helt ny satsning, International Business Development and Promotion. Syftet är att skapa ett nav med uppgift att flytta fram positionerna för nordisk life science i ett internationellt perspektiv. Läs mer.

Oncopeptides kallar till extra bolagsstämma den 5 december. Läs mer. Bolaget rapporterar dessutom om ytterligare steg i arbetet att förbereda inför en framtida kommersialisering av Ygalo. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag lunch:

Novo Nordisk rapporterade positiva resultat från en studie med semaglutide i vuxna med typ 2 diabetes. Läs mer. Bolaget presenterade även en rad andra resultat från diabetesstudier. Läs mer.

Nya data har presenterats i en amerikansk publikation som visar att, genom att inkludera ett resultat från SciBases produkt Nevisense vid kliniska bedömningar, så förbättrade läkare signifikant sin förmåga att korrekt identifiera malignt melanom. Läs mer.

NextCell Pharma har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Nordic Tech House om högst cirka 1,5 Mkr. Läs mer.

BiBBInstruments pressmeddelande angående företrädesemission har korrigerats avseende premieersättning för garantiersättning. Läs mer.

Bavarian Nordic kommer att hålla en telefonkonferens den 9 november med anledning av presentation av delårsrapport. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Eurocine Vaccines +84,11%, Cyxone +15,80%, VibroSense Dynamics +9,77%, CombiGene +9,76%, Ellen +7,01%, ScandiDos +6,08%

Förlorare i lunchhandeln: Enzymatica -17,67%, AlphaHelix -11,82%, BiBBInstruments -8,44%, Phase Holographic -7,68%, Aptahem -6,98%, Micropos Medical -5,49%

Index: OMXS30 -0,41% , Hälsovård +0,32%

Fler artiklar från BioStock

» Karolinska Development positiva trots negativa studieresultat
» Vd-intervju Follicum: Resultaten är väldigt spännande och motiverar oss att starta en topikal studie
» Rhovac vill vaccinera mot canceråterfall
» Xintela tecknar samarbetsavtal med världsledande ADC-bolag
» CEO interview: Carlos de Sousa, Immunicum