Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Miljonregn över Sanionas partner Cadent Therapeutics
» Klaria har säkrat finansiering till marknad
» AstraZeneca blir storägare i svenska Sobi efter mångmiljardaffär
» Institutionellt kapital till AlzeCure
» VD-intervju Pila Pharma: »Om jag har rätt så kan detta bli gigantiskt«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 45 här

2cureX har tillsammans med dess kliniska partner Vejle universitetssjukhus erhållit godkännande att inleda en klinisk studie i metastatisk bukspottkörtelcancer. IndiTreat valideras nu kliniskt i tre vanliga cancerindikationer; kolorektalcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer. Läs mer.

Immunicum tillkännager samarbete med Merck KGaA och Pfizer för utvärdering av ilixadencel i kombination med avelumab i den planerade fas Ib/II multi-indikationsstudien ILIAD. Läs mer.

NeuroVive publicerar ett nyhetsbrev för november månad. Läs mer.

Idag är sista dag i teckningsperioden för Enorama Pharmas företrädesemission. Läs mer.

AstraZeneca rapporterar att Imfinzi inte nådde de primära målen i en fas III-studie av patienter med icke-småcellig lungcancer. Läs mer.

Karo Pharma utökar sitt marknadsterritorium för Viruseptin till att även omfatta Danmark och har därmed marknadsrättigheterna i hela Norden. Läs mer.

Ipsen meddelar att Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx för patienter med hepatocellulär cancer som tidigare behandlats med sorafenib. Läs mer.

Dignitana genomför nyemissioner om cirka 31,6 Mkr fördelat på en riktad nyemission om ca 5,8 Mkr, en fullt garanterad företrädesemission om 24,3 Mkr samt ytterligare en riktad emission genom kvittning av garantiersättning om cirka 1,4 Mkr. Läs mer.

Dansk nationell TV och radio har publicerat inslag om MedicPens produkt och medicinhanteringssystem. Läs mer.

Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med provtagning med så kallade blodgassprutor, har nu blivit CE-märkt. Läs mer.

Isofol Medical utser Robert Marchesani som rådgivare till bolagets styrelse. Marchesani är för närvarande chef för Proventus Health Solutions, LLC och en adjungerad fakultetsmedlem och verkställande karriärsmentor vid Butler University, Lacy School of Business i Indianapolis, Indiana. Läs mer.

Som en del i BrainCools finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 21 november – 4 december kan innehavare av optionerna (TO1) växla dessa till aktier. Läs mer.

Inhalation Sciences har publicerat en intervju med forskare som använder bolagets produkter. Läs mer.

Styrelsen i Prolight Diagnostics har beslutat om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Läs mer.

Styrelseordförande, två styrelseledamöter samt vd i Eurocine Vaccines avser delta i den förestående optionsinlösen till en omfattning om totalt cirka 300 000 kronor. Läs mer.

Recipharms vd säljer aktier men kvarstår som långsiktig ägare. Läs mer.

Penser Access publicerar en analys av Corline Biomedical. Läs mer.

Arcoma har utsett valberedning inför årsstämma 2019. Läs mer.

LIDDS presentation på Redeye Life Science Day går att se här. Läs mer.

Kommunikéer/rapporter/årsredovisningar: 

Diamyd Medical Toleranzia Zenicor  SyntheticMR  SynAct Pharma  Dignitana  Chordate Medical  Affibody  Xbrane Biopharma  Zealand Pharma RhoVac

Nyheter inkomna igår e.m.:

Sanionas partner, Cadent Therapeutics, har initierat en fas IIa-studie för essentiell tremor parallellt med den pågående fas I-studien och har dessutom säkrat finansiering om 40 MUSD. Cadent avser att använda intäkterna för att utveckla läkemedelskandidaten CAD-1883, som utvecklades i ett gemensamt forskningsprogram mellan Saniona och Cadent Therapeutics. Läs mer.

NeuroVive har erhållit 1,5 Mkr som en första delbetalning av totalt 5 Mkr i anslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnovas Swelife-utlysning för intensifierad utveckling inom NVP015-projektet med målet att förbereda kandidatsubstansen NV354 för kliniska studier. Läs mer.

Analysguiden publicerade en ny analys av Follicum. Läs mer.

Redsense Medical har erhållit en andra order från distributören Dirinco i Nederländerna värd ca 200 000 kr, med möjlighet att skalas upp. Läs mer.

Sprint Bioscience har ingått en ömsesidig överenskommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) för STK25-projektet med ett läkemedelsbolag verksamt inom diabetes och metabola sjukdomar. Läs mer.

ObsteCare har ingått avtal med en partner avseende marknaderna i USA samt Kanada. Läs mer.

Clinical Laserthermia Systems presentation från Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november är nu tillgänglig online. Läs mer.

SyntheticMRs vd Stefan Tell kommer att lämna bolaget och kvarstår som vd till senast den 30 juni 2019. Läs mer.

Michaël Lugez har tillträtt som ny vd på Celgene Nordic. Lugez har arbetat på företaget sedan 2014 och kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för Inflammation och Immunologi i Frankrike. Läs mer.

Novo Nordisk publicerade information om sitt aktieåterköpsprogram. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Aptahem +36,36%, A1M Pharma +10,61%, Stille +8,38%, Active Biotech +7,38%, Inhalation Sciences +7,12%, RLS Global +6,17%

Förlorare i lunchhandeln: PExA -19,50%, Dignitana -9,84%, Karessa Pharma -9,07%, Prebona -6,74%, Invent Medic -5,56%, Toleranzia -5,51%

Index: OMXS30 +0,99% , Hälsovård +0,17%

Fler artiklar från BioStock

» Emissionslikvid ska ta Enoramas nikotintuggummi till marknaden
» Vd-intervju Alligator: ”Det finns en stark drivkraft att utveckla nya, säkrare och mer effektiva immunterapier”
» Söndagsintervju: Homan Panahi – från kaniner till enhörningar
» Intervju: Jan Alenfall, vd Follicum »Vi kommer välja en diabeteskandidat tidigt nästa år«
» Intervju: Tomer Feffer, vd Bayer Scandinavia »We want to invest more in the Nordic region«

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev