Home Intervjuer Karolinska Development positiva trots negativa studieresultat

Karolinska Development positiva trots negativa studieresultat

Karolinska Development positiva trots negativa studieresultat

1 november, 2018

Igår presenterade Karolinska Development övergripande resultat från portföljbolaget Dilafors fas IIb-studie med tafoxiparin vid behandling av långdragna förlossningar. Kandidaten uppnådde inte det primära målet med studien och Karolinska Development kommer därmed att omvärdera portföljbolagets bokförda värde. Händelsen förväntas leda till en negativ resultateffekt om cirka 40 Mkr för fjärde kvartalet 2018. BioStock har kontaktat vd Viktor Drvota för en kommentar.

Karolinska Development är skandinaviens enda börsnoterade investmentbolag inom life science, och BioStock har tidigare rapporterat att fyra av portföljbolagen väntades rapportera 6 fas II-studier inom de kommande 9 månader. Läs mer. Nu har alltså data från den första av de sex studien rapporterats. Portföljbolaget Dilafors lyckades inte uppnå det primära studiemålet att visa statistiskt signifikant förkortning av tiden till förlossning genom behandling med tafoxiparin, jämfört med dagens standardbehandling vid långdragna förlossningar.

Som en följd av studieresultatet meddelade Karolinska Development i ett pressmeddelande att man kommer att omvärdera portföljbolagets bokförda värde, och att det förväntas leda till en negativ resultateffekt om cirka 40 Mkr för fjärde kvartalet 2018.

”Att vissa studier inte når upp till sina mål är en naturlig del av läkemedelsutveckling som vi har tagit höjd för i vår övergripande investeringsstrategi. Under den kommande niomånadersperioden väntas inte mindre än ytterligare fem studier i fas 2 hos våra portföljbolag stå inför avläsning”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota i pressmeddelandet. BioStock kontaktade honom för ytterligare kommentera.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Viktor Drvota, utöver resultat för Q4, vad betyder Dilafors negativa data för Karolinska Development?

– Studieresultaten visade tydligt att tafoxiparin inte kunde korta tiden till förlossning. För oss innebär det att vi inte har för avsikt att gå vidare med projektet. Det här visar tydligt på riskerna inom läkemedelsutveckling, där positiva resultat från preklinik och tidig klinik inte nödvändigtvis innebär effektresultat i människa. Det är också bakgrunden till att man får så bra betalt när det väl fungerar.

– Det här är alltså en kalkylerad risk med vår verksamhet, och även om vi såklart gärna hade sett att resultaten varit positiva så innebär det på intet sätt att vi kastar in handduken. Vi har fortfarande ett antal projekt i pipen vars studieresultat vi ser fram emot att få ta del av inom den närmaste tiden. Vår statistiska analys säger att sannolikheten att minst 1 av de 6 projekten når ett positivt utfall är omkring 90 procent. Får vi ett positivt resultat kommer det restaurera värdet av vår portfölj, även om de andra projekten misslyckas.

När ni nu skriver ner Dilafors bokförda värde – motsvarar nerskrivningen hela det tidigare värdet eller bedömer ni att det kvarstår något värde av Dilafor?

– Ja, det motsvarar hela det tidigare bokförda värdet av Dilafor. Som jag nämnde tidigare avser vi inte gå vidare med projektet.

Vad kommer hända härnäst med portföljbolaget Dilafor?

– Det är upp till Dilafors styrelse att ta beslut om bolagets framtid inom de närmaste veckorna. De har ett avtal med ett kinesiskt bolag och vi får se om de bedömer att det finns möjlighet att gå vidare med det. Men det är inte Karolinska Development som ska ta det beslutet.

Karolinska Development har ju 5 ytterligare fas II-studier som ska rapporteras under de närmaste 9 månaderna. Påverkar utfallet av den nu rapporterade studien hur ni arbetar med dessa?

– Inte alls. Vi fortsätter att jobba stenhårt med kontakter med investmentbanker och andra aktörer som kan hjälpa våra portföljbolag att gå framåt genom bland annat licensavtal, partnerskap eller försäljning. Den inverkan det möjligen kan få är att vi kan frigöra resurser från Dilafor som vi kan fokusera på våra övriga portföljbolag och deras projekt.

Vilket av era andra portföljbolag är näst på tur att rapportera studiedata och ungefär när kommer det att ske?

– Vi väntar oss att Umecrine Cognition och Aprea kommer att rapportera fas II-resultat för sina respektive projekt innan årsskiftet. Även Modus Therapeutics är snart klara för rapportering, men det kan dröja till andra sidan årsskiftet. Jag kan inte gå in på mer exakta tidsestimat än så i dagsläget. Men jag vill återigen poängtera att positiva resultat från ett portföljbolag räcker för att vara värdeskapande för Karolinska Development, inte minst om det skulle komma från Umecrine och Modus där vi är storägare.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev