I veckan närvarade BioStock vid årets största europeiska partneringkonferens, BIO-Europe, i Köpenhamn tillsammans med över 4000 branschföreträdare och fler än 2000 bolag från över 60 länder. På konferensen fick vi möjlighet att växla några ord med Jan Alenfall, vd för Follicum, som just presenterat forskningen inom sitt diabetesprojekt vid en välbesökt session. Se intervjun nedan!