Danska 2cureX firade i helgen 1 år på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget utvecklar IndiTreat, ett verktyg för kliniska onkologer vid behandlingsbeslut. IndiTreat testar individuella cancerpatienters behandlingssvar för en mängd tillgängliga läkemedel parallellt och kan därigenom underlätta ett optimalt behandlingsbeslut samt förbättra behandlingsutfallet. Sedan börnoteringen i november 2017 har bolaget initierat två ytterligare kliniska valideringsstudier i två nya cancerindikationer och uppnått CE-IVD-märkning, alltmedan aktiekursen stigit med över 65 procent.

Under hösten 2017 förberedde sig 2cureX för notering på Nasdaq Stockholm First North genom att inleda en klinisk valideringsstudie av IndiTreat inom kolorektalcancer i Danmark som förväntas rapporteras under 2019. Därefter genomförde bolaget en IPO som övertecknades till 356 procent och tillförde bolaget 18,3 Mkr innan emissionskostnader. Teckningskursen för IPO:n var 7,80 kr per aktie.

Bidrag från både EU och tysk innovationsmyndighet

Tiden som gått sedan noteringen har varit händelserik för 2cureX som inledde med att tilldelas 3 MEUR i bidra från Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bidraget avser finansiering för att slutföra den kliniska valideringen av IndiTreat-testet och initiera marknadslansering och första utbetalningen om 1,5 MEUR gjordes i mars 2018.

Utöver kapitaltillskottet från Horizon 2020 har det tyska dotterbolag 2cureX GmbH tilldelats 810,000 EUR från det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) som ser en lovande potential i bolagets teknologiplattform och IndiTreat-testet. Under programmet KMU-Innovativ providing funding for cutting-edge research by SMEs and enhances SME participation in innovation avser den tyska myndigheten sponsra vidareutvecklingen av IndiTreat och anpassning till immunonkologiska läkemedel. Läs mer.

Blicken riktad mot marknaden

Bolagets mål är att lansera sin produkt i Danmark, Sverige, Tyskland och England 2020 för att sedan expandera på ytterligare europeiska marknader. Ett viktigt steg för att nå detta mål var att uppnå CE-IVD-märkning, vilket man gjorde i oktober i enlighet med utsatt tidsplan. Statusen innebär att bolaget garanterar produktens säkerhet, kvalité och prestanda samt att man får försäljningstillstånd. Genom CE-märkning får man tillgång till samtliga EES-länder (EU, Island, Norge och Lichtenstein). Läs mer.

Trots att CE-IVD-statusen innebär att produkten i teorin kan börja säljas inom EES redan nu så kommer produktlansering alltså ske år 2020. Anledningen  är att det krävs ytterligare klinisk evidens innan försäljning är möjlig i realiteten, särskilt då man riktar sig till kliniker, vårdavdelningar och sjukhus. 2cureX arbetar aktivt med att erhålla tillfredsställande underlag inför produktlansering. Den initiala kliniska valideringsstudien inom kolorektalcancer utökades till att inkludera ett tyskt center i april och i maj inleddes en ny valideringsstudie inom äggstockscancer tillsammans med både Rigshospitalet i Köpenhamn och University Medical Center Hamburg-Eppendorf i Hamburg.

Stärker sitt business case

Så sent som i mitten av november kom beskedet att 2cureX och samarbetspartnern Vejle universitetssjukhus fått tillstånd att inleda en klinisk valideringsstudie inom bukspottkörtelcancer. Det innebär att IndiTreat för närvarande genomgår kliniska valideringsstudier inom tre cancerformer – kolorektal-, äggstocks och bukspottkörtelcancer. Tillägget av en tredje indikation ligger i linje med att bolaget ser potential för IndiTreat inom de flesta solida tumörer.

För att ytterligare stärka projektet har 2cureX därtill stärkt sin IP-portfölj under året genom att erhålla ett nytt europeiskt patent; Identifying compounds modifying a cellular phenotype. Patentet skyddar användningen av patient-härledda mikrotumörer för att designa cancerbehandling.

Kursutveckling under första året på börsen

Efter att bolaget noterades, med första handelsdagen 24 november 2017, steg kursen sakta men säkert till en nivå om drygt 10 kronor per aktie i augusti. I samband med patentbeskedet och Q2-rapporten i augusti skenade kursen till en all time high (ATH) på 20,40 kr. Sedan dess har kursen dock visat en nedåtgående trend, trots besked om CE-IVD-märkning och tillägg av ytterligare indikationer, vilket torde vara värdedrivande för bolaget. Kursen håller sig dock en bra bit över IPO:ns teckningskurs om 7,80 kr och kursen om 13 kr i skrivande stund motsvarar en total uppgång  om drygt 65 procent under bolagets första börsår.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev