I förra veckan stod det klart att Cereno Scientific, verksamt vid AstraZenecas BioVentureHub, erhåller ett stärkt immateriellt skydd från det amerikanska patentverket avseende bolagets behandlingskoncept och användning av läkemedelskandidaten CS1 i USA. CS1 utvecklas som ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp, men hittills har kandidaten visat sig vara fri från de allvarliga biverkningar som dagens behandlingar medför. Nedan berättar bolagets vd Sten R. Sörensen mer om vikten av säkrade IP-rättigheter och kandidatens framtid.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel som normaliserar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas vid behandling av komplikationer till trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Tekniken bygger på att främja kroppens egen intelligenta ”propplösningsmekanism” och förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling i kombination med lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

»Att ha godkända patent på viktiga marknader är mycket väsentligt inför framtida försäljning av läkemedlet och också något som potentiella samarbetspartners värdesätter högt.« — Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific (t.v), här i samtal med BioStocks vd Jonas Söderström under BioStock Life Science Summit 2018.

Sten R. Sörensen, vd på Cereno Scientific, vad innebär ett godkänt patent i just USA för er?

– Det ger oss plattformen för en signifikant marknadspotential i USA och innebär att vi har immateriellt skydd för användning av vår läkemedelskandidat CS1 på världens största läkemedelsmarknad. Det är en stor milstolpe i bolagets historia.

I ert pressmeddelande säger du att patentgodkännandet är ”strategiskt viktigt inför kommersialiseringen av CS1”. Kan du utveckla det?

– Att ha godkända patent på viktiga marknader är mycket väsentligt inför framtida försäljning av läkemedlet och också något som potentiella samarbetspartners värdesätter högt. Patentgodkännandet förbättrar således våra förutsättningar inför partneringdiskussioner med Big Pharma och gör Cereno Scientifc mer attraktiv som samarbetspartner.

Patentet gäller till år 2035 USA med chans till förlängning i fem år, hur stor är denna marknad?

– Under 2017 uppgick den totala försäljningen av anti-trombotiska läkemedel till cirka 10 miljarder USD enbart i USA. Tittar vi globalt så beräknas marknaden växa från cirka 20 miljarder USD till dryga 40 miljarder USD år 2024.

Kan du förklara skillnaden mellan er läkemedelskandidat, i synnerhet när det gäller kroppens – som ni kallar det – intelligenta propplösningsmekanism, jämfört med idag marknadsförda läkemedel mot blodproppar?

– Behandling med CS1 återställer kroppens förråd av propplösande substans (t-PA) som finns i alla kärlväggar och dessutom motverkar CS1 en cirkulerande hämmare av t-PA (PAI-1) och därmed förbättras propplösningen ytterligare. PAI-1 är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Till skillnad från dagens anti-trombotiska behandling så utlöses den propplösande effekten vid behandling med CS1 bara lokalt när det uppstår en propp. Det vill säga att kroppen inte försätts i konstant risk för blödning 24 timmar om dygnet. Detta är ett problem med andra tillgängliga anti-trombotiska läkemedel.

CS1 bygger på valproinsyra, en substans som har använts inom sjukvården för behandling av epilepsi sedan flera decennier. Hur mycket kan detta potentiellt innebära i termer av utvecklingstid och kostnader för er läkemedelskandidat CS1?

– Att CS1 bygger på en känd substans som redan har använts inom sjukvården kommer att spara tid och utvecklingskostnader. Sedan bolaget grundades har vi tagit CS1 genom fas I för under 50 Mkr, vilket får ses som ett kvitto på ett lyckat tids- och kostnadseffektivt arbete. En annan viktig faktor är att utvecklingsrisken för av myndigheterna redan godkända substanser är väsentligt lägre än med helt nya obeprövade koncept.

Ni kommer att delta på partneringkonferensen BIO-Europe 2018 i Köpenhamn den 5-7 november. Vad är syftet med deltagandet?

– BIO-Europe är en mycket viktig konferens som ger oss möjlighet att presentera Cereno Scientific och vår läkemedelskandidat CS1 och samtidigt knyta kontakter med representanter från de flesta läkemedelsföretag med intressen inom trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar.

Slutligen, vad kan vi vänta oss för nyhetsflöde från Cereono Scientific under de kommande månaderna?

– Vi står nu inför en mycket spännande period med en stundande fas II-studie för att undersöka de anti-trombotiska effekterna av CS1 och vi hoppas kunna uppnå flertalet milstolpar under vägens gång. Närmast på tur är en framgångsrik tillverkning av CS1 inför fas II-studien. Vi arbetar även med att sammanställa en ansökan om studiestart till regulatoriska myndigheter och planerar att lämna in denna vid slutet av året. Därefter ser vi fram emot beslutet om att få starta studien och, om allt går enligt plan, själva studiestarten.

 

Läs mer om patentet här

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev