Hittills har 2018 varit ett riktigt succéår för bioteknikbolaget Xintela med bl.a. en ny storägare i form av tyska Bauerfeind AG som investerar 50 Mkr i bolaget samt en egen färdigställd GMP-anläggning för stamcellsproduktion. De goda nyheterna fortsätter komma och förra veckan kunde Xintela meddela att man slutit ett samarbetsavtal med Redwood Bioscience, en del av amerikanska storbolaget Catalent, för utveckling av hjärncancerterapi.

Xintela utvecklar medicinska produkter utifrån sin patenterade markörteknologiplattform XINMARK. Bolaget, som har sin bas på Medicon Village i Lund, är verksamt inom två områden: regenerativ medicin (stamceller) och onkologi. Tidigare i år kunde bolaget meddela att man undertecknat ett Letter of Intent med det ledande cellterapibolaget CO.DON med avsikt att bilda ett joint venture för gemensam utveckling av en stamcellsprodukt för behandling av artros i människa, med fokus på marknaderna i Europa och Nordamerika. Nu har Xintela slutit ett samarbetsavtal inom sin andra verksamhetsgren – onkologi – med Redwood Bioscience, ett helägt dotterbolag till Catalent.

En världsledande partner
I en intervju med BioStock den 18 oktober berättade Xintelas vd, Evy Lundgren-Åkerlund, att bolaget var involverade i diskussioner med potentiella samarbetspartners inom onkologi. Mindre än en vecka senare kunde Xintela alltså meddela att man undertecknat ett avtal med en samarbetspartner, och det är inte vilken partner som helst.

Amerikanska Catalent är sedan uppköpet av Redwood Bioscience år 2014 ett av världens ledande bolag inom antibody-drug conjugate(ADC)-teknologi för cancerterapi. I korta drag är ADC en målinriktad cancerbehandling som består av en antikropp kopplat till ett cellgift. ADC-molekylen söker upp och binder till en specifik target (målmolekyl) på tumörceller varefter den tas upp och avdödar tumörcellen.

Samarbetsavtalet gäller Xintelas första inriktning inom onkologi, nämligen utveckling av en ADC-baserad behandling mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva hjärntumören hos vuxna. Xintela har tidigare kunnat presentera positiva resultat från prekliniska modeller som visat att bolagets ADC kan binda till och avdöda glioblastomceller.

Catalent bidrar med teknologi, delfinansiering och långtgående erfarenheter
Xintela bygger nu vidare på dessa positiva resultat och kommer tillsammans med Catalent ta fram och utvärdera ADC-molekyler som är en kombination av Xintelas antikroppar och Catalents SMARTag ADC-teknologi. Parterna kommer att delfinansiera utvecklingsarbetet och gemensamt arbeta för att licensiera projektet till tredje part för kliniska studier och kommersialisering.

Thomas Areschoug, Business Development Manager Xintela

Catalent har både lång och omfattande erfarenhet av industrisamarbeten inom läkemedelsbranschen och av att ta produkter till marknaden. Sedan uppköpet av Redwood Bioscience och deras ADC-teknologi SMARTag har Catalent byggt upp en egen pipeline för utveckling av ADC och andra biokonjugat för cancerterapi, och har tecknat avtal med ledande läkemedelsjättar som Sanofi och Roche samt Triphase Accelerator Corporation. Genom avtalet får Xintela dessutom inte bara en erfaren partner, utan även en partner med betydande finansiella resurser. Under det brutna räkenskapsåret 2018 genererade Catalent en omsättning på mer än 2,5 miljarder USD.

För att få veta mer om avtalet och dess betydelse för Xintela har BioStock pratat med bolagets Business Development Manager, Thomas Areschoug.

Först och främst, grattis till samarbetsavtalet! Catalent, Redwood Sciences ägare, är ett av världens främsta bolag inom ADC-området. Kan du säga något om vilka egenskaper hos ert projekt och/eller forskningsresultat som väckte intresset för Xintela hos en så stor aktör?

– Tack! Den främsta anledningen till intresset från Catalent är att Xintela så långt har genererat mycket lovande prekliniska resultat för behandling av glioblastom samt har en ny intressant plattform med stor potential för riktad cancerbehandling.

Ni ska nu tillsammans med Catalent utveckla ADC-kandidater för kliniska studier inom glioblastom, kan ni säga något om hur det arbetet kommer att gå till?

– Vi är två parter med kompletterande teknologier och kompetenser. Catalent kommer att bidra med sin ADC-teknologi SMARTag och Xintela bidrar med specifika antikroppar riktade mot vårt unika target. Vi kommer därigenom gemensamt att ta fram ADC molekyler som är en kombination av våra teknologier för utvärdering för kliniska studier.

Hur kommer finansieringen av utvecklingsarbetet att se ut?

– Parterna kommer att delfinansiera utvecklingsarbetet, vilket innebär att Catalent kommer att göra en betydande investering i projektet.

»Vi kommer att gemensamt med Catalent licensiera projektet till en tredje part för fortsatt utveckling och kommersialisering. Större läkemedelsbolag som Sanofi och Roche har redan erfarenhet av Catalents SMARTag-teknologi i sin utveckling.« – Thomas Areschoug, Business Development Manager Xintela 

Kan du säga något om eventuella planer på att utlicensiera projektet?

– Vi kommer att gemensamt med Catalent licensiera projektet till en tredje part för fortsatt utveckling och kommersialisering. Större läkemedelsbolag som Sanofi och Roche har redan erfarenhet av Catalents SMARTag-teknologi i sin utveckling. Bolaget har dessutom licensierat sin lead ADC till Triphase Accelerator, som i sin tur har tecknat ett optionsavtal för denna ADC med Celgene, ett annat stort amerikanskt läkemedelsbolag.

– Vi har sedan förra året även själva byggt upp ett nätverk av möjliga licenstagare som är intresserade av Xintelas ADC-koncept för cancerterapi, så det finns sammantaget ett betydande intresse bland ledande aktörer.

I augusti meddelade ni att Xintelas onkologiverksamhet kommer att knoppas av i ett separat bolag, Targinta AB. Hur påverkas detta av samarbetsavtalet med Catalent?

– Ett samarbetsavtal med en ledande aktör som Catalent inom onkologiområdet som dessutom är beredd att delfinansiera utvecklingsarbetet är naturligtvis mycket positivt för avknoppningen och kommer att utgöra ett viktigt fundament för det fortsatta arbetet i Targinta AB.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev