Xintelas aktieägare har haft en spännande börsmånad. Allt började med att en planerad företrädesemission överraskande blåstes av i slutet av september efter att en hemlig investerare förbundit sig att skjuta till mångmiljonbelopp i en riktad emission, till en hundraprocentig kurspremie. Aktien steg kraftigt och ökade ytterligare när det klargjorts att tyska Bauerfeind AG blir ny storägare i Xintela med en investering om 50 MSEK, ett beslut som nu också klubbats igenom av bolagets befintliga ägare.

Xintela som har sina lokaler på Medicon Village i Lund, utvecklar medicinska produkter utifrån patenterade markörteknologiplattformen XINMARK med inriktning på cellterapi och onkologi. Bolaget har gjort betydande framsteg i samtliga projekt under det senaste året både med avseende på utvecklingsresultat och patent. Så nu även på området attraktiva finansieringslösningar.

Riktade emissioner görs vanligen till en viss kursrabatt och späder samtidigt oundvikligen ut befintliga aktieägares innehav. Att få in en strategisk långsiktig ägare till en premie om hundra procent över rådande dagskurs tillhör definitivt ovanligheterna. Bolagets befintliga aktieägare kunde denna gång, trots utspädningseffekten och tvärtemot vad som är brukligt vid emissionsbesked, känna sig mycket nöjda.

Tydlig koppling till samarbetspartner
Xintela inledde förhandlingar i somras med tyska CO.DON om gemensam utveckling av en stamcellsprodukt för de europeiska och nordamerikanska marknaderna med inriktning på artros. Samarbetet innebär i finansiella termer främst att Xintela har säkrat full finansiering genom hela utvecklingsfasen, fram till kommersialisering av den nya produkten.

Läs även: CO.DON guidar om mångmiljonsatsning på Xintelas stamceller.

Kopplingen mellan Xintelas nya storägare och samarbetspartnern CO.DON är uppenbar och förklarar även den nya finansiärens intresse för Xintela. Privatägda Bauerfeind AG är sedan tidigare även tung ägare i CO.DON med cirka 25 procent av aktierna, samt representation i styrelsen i form av ordförandeposten som innehas av Bauerfeinds vd, Prof. Hans B. Bauerfeind.

CO.DONs vd Ralf Jakobs kommenterade igår Bauerfeinds engagemang i Xintela i ett pressmeddelande:

»Vi är mycket nöjda med engagemanget hos vår största aktieägare. Investeringen från Bauerfeind-koncernen breddar möjligheterna för det planerade samarbetet med Xintela ytterligare.«
Ralf Jakobs, vd CO.DON

Detta kommer kapitaltillskottet att användas till
I och med den riktade kapitalanskaffningen stärker Xintela kassan rejält, vilket ger bolaget större utrymme både när det gäller kommande förhandlingar om samarbeten och eventuella utlicensieringar av bolagets tillgångar inom cellterapi och onkologi. Det lär också underlätta avknoppningen av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB och den kommande finansieringen av det nya bolaget.

Enligt bolaget kommer likviden också att användas till att färdigställa processer och kvalitetssystem för produktion av stamceller i bolagets egen GMP-anläggning, ansöka om produktionstillstånd för kliniska studier från Läkemedelsverket samt genomföra kompletterande prekliniska studier inför ansökan om kliniska studier i människa. Bolaget ska även återbetala hela eller delar av det lån som upptogs under november 2017.

Onkologiprojekt färdigt för avknoppning
Efter positiva resultat i Xintelas glioblastom-projekt samt nya spännande upptäckter inom andra onkologi-indikationer har styrelsen alltså beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till ett separat bolag, Targinta AB, vilket inkluderar en utdelning av aktier till befintliga Xintela-ägare samt finansiering av det nya bolagets verksamhet genom en notering.

Det initiala fokuset för det nya bolaget är att utveckla en behandling mot den aggressiva hjärntumören glioblastom. Strategin är att utveckla projektet vidare tillsammans med en partner med stor erfarenhet inom området ADC (Antibody-Drug-Conjugate) och diskussioner med potentiella samarbetspartners pågår redan enligt Xintela.

»Det ger oss en mycket bra grund inför fortsatt utvecklingsarbete och kliniska studier, samt möjlighet att titta på nya indikationer.«
– Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela 

Japanskt samarbete väcker intresse
Efter de avtalsmässiga framstegen med CO.DON och Bauerfeind vänds nu alltfler nyfikna blickar mot det pågående samarbetet med det japanska bolaget CellSeed, som för närvarande utvärderar Xintelas kvalitetstest XACT.

Testet används för att kvalitetssäkra broskceller i bolagets utveckling av en broskcellsprodukt för reparation av ledbroskskador. Samarbetet med CellSeed har redan genererat intäkter och spekulationer finns naturligtvis att det kan leda till ett mer fördjupat samarbete.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Med det nu stundande kapitaltillskottet om 50 Mkr från Bauerfeind ges givetvis ännu bättre förutsättningar att närma sig samarbetspartners och förhandla om nya potentiella avtal rörande bolagets projekt. En viktig bit i detta strategiska pussel är också att Xintela redan har tagit avgörande steg mot att säkerställa att man har en GMP-klassad (Good Manufacturing Practice) produktionsanläggning för tillverkning av stamceller inför kommande klinisk utveckling av bolagets första humana stamcellsprodukt för behandling av artros.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela, har du någon allmän kommentar kring betydelsen av Bauerfeinds inträde som storägare i bolaget?

– Det är såklart mycket positivt för oss att vi nu får in en strategisk investerare som har god branschkännedom. Det ger oss en mycket bra grund inför fortsatt utvecklingsarbete och kliniska studier, samt möjlighet att titta på nya indikationer.

Vad har Bauerfeind angett som främsta skäl för att finansiera Xintela?

– Det främsta skälet är att de anser att vi har en konkurrenskraftig markörteknologi som gör att vi positionerar oss mycket väl gentemot våra konkurrenter. De har även ett stort förtroende för vårt kompetenta team som ska göra arbetet med att utveckla och kommersialisera våra produkter.

Har er nya GMP-anläggning haft någon inverkan på hur era diskussioner om partnerskap sett ut hittills?

– Ja, det faktum att vi har etablerat vår egen GMP-anläggning gör Xintela ännu mer attraktiv för investeringar och partnerskap då vi inte enbart kan erbjuda en världsledande markörteknologi utan även kompetens och kapacitet att producera stamceller. Detta ger Xintela en mycket stark position på marknaden vad gäller utveckling av cellterapier.

Vad kommer hända härnäst och vilka aktiviteter kan vi se fram emot resten av året?

– Stamcellsteamet har fullt fokus på att få GMP-anläggningen klar för inspektion från läkemedelsverket för produktionstillstånd och så arbetar vi med att slutföra förhandlingarna med CO.DON. I onkologiverksamheten så arbetas det för intensivt med att ta fram resultat för patentansökningar för nya indikationer och så har vi en hel del pågående diskussioner med möjliga samarbetspartners. Dessutom så ska vi landa avknoppning av onkologiverksamheten till Targinta AB.

Vill du veta mer om Xintela, missa då inte BioStock Life Science Summit den 25 oktober på Medicon Village i Lund. Det finns fortfarande platser kvar till eventet, som även kommer att webbsändas. Läs mer här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev