Årets nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas James P. Allison och Tasuku Honjo för att ha lagt grunden för terapiområdet immunonkologi (I/O). Även om I/O trendar och marknaden spås en explosionsartad utveckling så varierar behandlingseffekten mellan individer. Danska 2cureX vill använda IndiTreat för att matcha varje patient med en optimal behandling genom att testa alla tillgängliga behandlingar mot varje unik patients egen tumör. Nu har bolaget fått ett bidrag från tyska myndigheter för att utvidga testets utvärderingspotential till att även inkludera I/O-terapier.

James P Allison upptäckte ett protein som bromsar immunsystemet, varpå han vände på upptäckten för att istället släppa på bromsen och aktivera immunsystemet. Tasuku Honjo hittade å sin sida ett nytt protein inne i immuncellerna som också fungerar som en broms. De två forskarnas upptäckter gjordes oberoende av varandra och nu får de dela på 2018 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. De två forskarna gjorde sina upptäckter oberoende av varandra och tillsammans ledde de till paradigmskiftet med I/O som drastiskt förändrade behandlingslandskapet för flera tumörtyper. Allison och Honjo får nu dela på Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018 (läs mer).

Marknaden för I/O växer snabbt
Enligt rapporten Global Oncology Trends 2018 från IQVIA (tidigare IMS Health respektive Quintiles) prognostiseras den globala marknaden för cancerterapier uppgå till 200 miljarder USD år 2022, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 10-13 procent under de närmaste fem åren. I dagsläget befinner sig över 700 cancerläkemedel i sena kliniska studier, en ökning med över 60 procent jämfört med år 2008. Över en tredjedel av de pågående studierna använder biomarkörer för att stratifiera patienter, vilket enligt IQVIA pekar på en utveckling mot ännu mer individanpassade och effektiva cancerbehandlingar i framtiden.

Rapporten framhåller speciellt I/O-terapier som ett mycket aktivt segment där cirka 300 molekyler med 60 separata mekanismer utvärderas i klinisk fas I eller II, en betydande ökning från endast fyra mekanismer i pågående fas III-studier eller under regulatorisk utvärdering. Studierna utförs i över 34 olika tumörtyper, vilket indikerar att tillämpningen av I/O-metoden kommer att kunna adressera många cancertyper de närmaste åren.

Analytiker på Transparency Market Research prognostiserar att den globala marknaden – specifikt för I/O – kommer att öka från 37,5 miljarder dollar år 2015, till 124,88 miljarder dollar år 2024, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på nästan 15 procent från 2016. Den sammanvägda konklusionen blir således att det totala marknadsvärdet för cancerterapier i allmänhet kommer att öka och att I/O kommer att bli en allt större värdedrivare i denna kontext.

Generella behandlingsstrategier ingen bra lösning på individnivå
Men även inom ett så lovande område som I/O saknas behandlingar som passar alla patienter och dess specifika genetiska och sjukdomsspecifika förutsättningar. Förra året genomförde amerikanska forskare en extensiv undersökning av 19 000 gener i cancergenomet vars resultat publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature. Studien kunde identifiera ett dussintal gener som är förknippade med resistens mot immunoterapier. Resultaten är i linje med andra studier som visat att en I/O-terapi kan ha dramatiska effekter för en patient men inte för en annan och att vissa cancerformer är mer mottagliga för I/O-terapier än andra.

Behandlingskoncept IndiTreat. Klicka för att förstora.

Resistens alltjämt en akilleshäl
Forskning har kunnat fastställa att mekanismen för I/O-resistens är unik för varje patient. Det kan förklaras genom att immunsvaret mot cancer formas efter tumörens molekylära egenskaper, immunförsvaret för vävnaden som omger tumören (mikromiljön) och patientspecifika faktorer såsom dennes genom (arvsmassa). Det kan, för att komplicera saken än mer, handla om multifaktoriella orsaker och resistensmekanismer i en och samma tumör. Dessutom utvecklas immunsvaret kontinuerligt under sjukdomsförloppet och kan antingen förbättras eller dämpas som ett resultat av olika cancerbehandlingar.

ASCO efterfrågar individanpassade behandlingar, vilket kräver verktyg för beslutsunderlag
Michael Sabel, expert på American Association of Clinical Oncology (ASCO), menar att “Det är väldigt spännande att se att immunförsvaret kan utrota många typer av cancer, men vi måste inse att immunterapi inte fungerar för varje cancer eller varje patient”. I samma anda framhåller ASCO att framtidens behandling mot immunterapiresistens behöver skräddarsys på individnivå både avseende val av, och tidpunkten för, behandling.

För detta behöver patientens individuella förutsättningar bedömas, både utifrån den unika tumörens komplexa natur och i syfte att eliminera eller kraftigt minska risken för läkemedelsresistens. Men det enorma antalet läkemedelskombinationer som skulle behöva testas för att hitta den bästa matchningen för varje patient är ett omfattande hinder för ett optimalt behandlingsbeslut. För att övervinna detta hinder har 2cureX utvecklat IndiTreat.

IndiTreat har en unik förmåga att utvärdera multipla behandlingar parallellt
IndiTreat utvärderar systematiskt ett stort antal potentiella läkemedelskombinationer. Testet matchar cancerpatienten med sin optimala behandling bland alla tillgängliga läkemedelskombinationer. IndiTreat har kapacitet att samtidigt testa hundratals behandlingsregimer på tumörprover från en patient och därigenom identifiera den effektivaste behandlingen på individnivå.

IndiTreat har initialt utvecklats inom kolorektal- och äggstockscancer där kliniska valideringsstudier pågår.

Bidrag från tyska myndigheter för att anpassa IndiTreat till I/O
Det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) ser en lovande potential i 2cureX teknologiplattorm och IndiTreat-testet. Under programmet KMU-Innovativ providing funding for cutting-edge research by SMEs and enhances SME participation in innovation avser den tyska myndigheten sponsra vidareutveckinen av IndiTreat genom ett bidrag om 810,000 EUR till bolagets tyska dotterbolag 2cureX GmbH.

Inditreat-konceptet. Klicka för större bild.

Projektet går ut på att 2cureX i samarbete med universitetssjukhuset i Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE) ska vidareutveckla IndiTreat för äggstockscancer och ta fram ett IndiTreat-test för individanpassade I/O-behandlingar. 2cureX ska själva bistå med 378,000 EUR till projektet som ska pågå fram till februari 2020. 2cureX och BMBF hade nyligen sitt första gemensamma besök hos UKE vilket enligt bolaget fortlöpte mycket positivt.

– Med stöd från BMBF har vi etablerat ett starkt samarbete mellan UKE och 2cureX. Förra veckan presenterade detta team framgångsrikt sina första upptäckter till BMBF vid ett besök på vår anläggning i Hamburg. Vi ser fram emot att utöka IndiTreats kapacitet till immunonkologiområdet, säger Jürgen Kupper, vd för 2cureX GmbH, i ett pressmeddelande.

Ett IndiTreat som kan matcha patienten med sitt optimala behandlingsupplägg bland alla tillgängliga behandlingsalternativ, såväl IO-terapier som konventionella cancerbehandlingar, skulle kunna förbättra behandlingsutfallet, minska risken för behandlingsresistens, optimera patientselektionen för kostsamma behandlingar och resultera i kostnadseffektiv allokering av vårdens resurser samt hälsovinster för patienterna.

Läs även BioStocks Nulägesanalys av 2cureX här. (27 juni 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev