Idag är prostatacancer den näst vanligaste cancerformen hos män världen över och i Sverige är det den vanligaste cancersjukdomen. De tillgängliga behandlingarna är visserligen effektiva men förknippas med en rad biverkningar som sänker livskvaliteten för de drabbade. Dessa problem försöker Lundabolaget RhoVac överkomma genom sitt cancervaccin RV001.

Nästan alla män över 50 upplever en förstoring av prostatan och i de flesta fall är detta en godartad förändring som inte har något med cancer att göra. Men för ca 10 000 svenska män årligen innebär det en cancerdiagnos. Vad som orsakar prostatacancer är fortfarande inte klarlagt men man vet att ungefär 10 procent av fallen är ärftliga.

Antalet drabbade är högt men så är även antalet överlevande – enligt American Cancer Society är den 15-årig överlevnadsgraden hela 96 procent. Om cancern sprider sig och metastaserar, är 5-åriga överlevnadsgraden dock endast 30%

Diagnos och behandling
Hur behandlingen utformas beror på hur snabbt cancern växer och om den spridit sig. Det första behandlingssteget är dock så kallad aktiv monitorering, vilket innebär att läkaren regelbundet följer upp prostataförstoringen genom PSA-prov och vävnadsprov.

PSA-prov är ett blodprov som mäter prostataspecifikt antigen. Detta är ett protein som bildas i prostatakörteln och proteinet finns normalt i låga halter i blodet. Hos individer med prostatacancer är PSA-nivåerna förhöjda. Ett förhöjt PSA-värde behöver dock inte nödvändigtvis indikera cancer utan kan också betyda en godartad prostataförstoring och/eller infektion i prostatan.

Det faktum att PSA-provet inte kan fastställa med säkerhet att en individ har prostatacancer har lett till att Socialstyrelsen valt att inte rekommendera allmän screening. Detta då man anser att PSA-prov leder till överdiagnostik, överbehandling och undvikbara biverkningar.

Onödiga behandlingar?
Framför allt är man orolig för att PSA-prov leder till onödiga prostatektomier, alltså kirurgiska ingrepp som avlägsnar prostatan. Operationen går att genomföra om cancertumören endast finns inuti prostatan och går ut på att man tar bort prostatan och sädesblåsorna samt fogar ihop urinblåsan till urinröret. Operationen hindrar att cancern sprider sig men kan också medföra signifikanta biverkningar. Drygt var femte patient behöver inkontinensskydd och hälften får permanent erektionsstörning. Prostatektomi är nu en av de vanligaste urologiska operationerna i Sverige och drygt 3000 män opereras varje år.

Utöver prostatektomi kan konstaterad prostatacancer idag behandlas med strålning, men även det alternativet är förknippat med biverkningar på både kort och lång sikt efter behandlingen.

Ett vaccin mot cancer – RV001
Lundabolaget RhoVacs primära fokus är att utveckla en behandling mot prostatacancer. Deras metod bygger på immunterapi dvs att använda kroppens immunförsvar för att bekämpa metastaserande cancer. I kroppen finns T-celler som kan programmeras till att hitta och förstöra cancerceller. På utsidan av cancercellerna finns ett komplext bundet fragment av proteinerna inne i cellen. Om cancercellen producerar en hög grad av proteinet RhoC innebär det att cancern har potential att metastasera. RhoVacs läkemedelskandidat RV001 hjälper T-cellerna att finna och eliminera sådana cancerceller. På så sätt fungerar RV001 som ett vaccin mot spridning – metastasering – av cancern.

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA visar intresse för tidig behandling av prostatacancer
Intresset för RhoVacs vaccin bekräftades i somras när den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA bjöd in till en öppen workshop på temat ”Utveckling av behandlingar för lokaliserad prostatacancer”. Bakgrunden till FDAs workshop är att det idag saknas läkemedelsalternativ för behandling av konstaterad prostatacancer – medan standardbehandling med såväl prostatektomi som strålning leder till oönskade biverkningar i stor utsträckning – och myndigheten ville tillsammans med ledande experter diskutera potentiella riktlinjer för studiedesign och utfallsmått för att gynna utvecklingen av effektiva behandlingsalternativ inom området.

Stor marknad
Den övergripande cancermarknaden visar en växande trend och prostatacancer är inget undantaget. Enligt en rapport från Zion Market Research var marknaden värd 10,1 miljarder USD 2017. Denna siffran förväntas stiga till 17,2 miljarder USD 2024. Det finns alltså både en betydande marknad och ett betydande kliniskt behov för nya prostatacancerbehandlingar – ett behov som RhoVac står redo att fylla.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev