Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Genovis: Starkt fokus på fortsatt försäljningstillväxt
» Intervju: NeuroVives KL1333 mot klinik i Europa
» Enorama rustade för registreringsansökan på fler marknader
» CE-märkning öppnar dörren till Europa för IndiTreat
» Immunovia ser stor potential för IMMray-test inom autoimmuna sjukdomar

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 40 här

CombiGene har publicerat ett nyhetsbrev med information om bl.a. bolagets företrädesemission och deltagande under NLS-dagarna. Läs mer.

Cereno Scientific kommer att delta på BioStock Life Science Summit den 25 oktober, BIO-Europe i Köpenhamn den 5-7 november, Biotech and Money i London den 13 november samt Jefferies Healthcare Conference den 14-15 november. Läs mer.

AstraZeneca har genomfört en feasibility studie av Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell. Baserat på dessa positiva studieresultat har AstraZeneca valt att bredda sitt samarbete med Nanexa. Läs mer.

SenzaGen förstärker sin organisation i USA med målsättningen att öka den kommersiella närvaron genom att öka antalet licenstagare. Läs mer.

Som en del i Brighters finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Inlösenperioden för TO3 inleds idag och teckningskursen är 4 kr. Läs mer.

Initiator Pharma meddelar att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag. Läs mer.

Den 12 oktober inleds handeln med BrainCools teckningsoptioner av serie TO2 2018-2021, vilka nyemitterades i samband med BrainCools konvertibelemission av serie KV2 2018-2019 i augusti. Läs mer.

ProstaLund meddelar att de första CoreTherm-behandlingarna har utförts i Norge vid urologkliniken Colosseum Mann, Oslo. Läs mer.

DexTech Medical publicerar en kommuniké från bolagets årsstämma. Läs mer.

Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar i år anslag om 24 Mkr till tre framstående unga forskare inom medicin. Läs mer.

Idag är World Obesity Day och World Obesity Federation meddelar att årets tema är relaterat till att minska viktstigma. Läs mer.

Den 11 oktober är det även World Sight Day, en dag då synen uppmärksammas världen över. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m.:

Alzinova har fått förhandsbesked om att ytterligare en avdelad patentansökan kommer att godkännas i USA. Patentet omfattar skydd för bolagets AβCC-teknologi i den molekyl som ger upphov till amyloid-β, som används då nya cellbaserade modeller samt transgena djurmodeller av Alzheimers sjukdom genereras. Läs mer.

Xspray Pharma kunde visa formell bioekvivalens för bolagets primära produktkandidat HyNap-Dasa jämfört med Sprycel (dasatinib). Läs mer.

Isofol Medical publicerade en rapport från bolagets extra bolagsstämma. Läs mer.

RaySearch Laboratories meddelade att Provision Cares Proton Therapy Nashville använder bolagets produkter RayCare och RayStation för patientbehandlingar. Läs mer. Bolaget har även slutit ett samarbetsavtal  med Canon MedicalLäs mer.

ObsteCare har påbörjat det regulatoriska arbetet med ett FDA-godkännande för att marknadsföra bolagets produkterna i USA. Läs mer.

Fluicell meddelade att ett BioPen PRIME-system har installerats på Technion – Israel Institute of TechnologyLäs mer.

Kinesiska patentverket SIPO har meddelat att Episurf Medical har erhållit beviljande för ytterligare ett patent i Kina. Läs mer.

PharmaLundensis publicerade information om en företrädesemission. Läs mer.

Arbonas portföljbolag S2Medical har ingått ett exklusivt distributionsavtal med det turkiska företaget Hedef Ortopedi för distribution av företagets produkter på den turkiska marknaden. Läs mer.

Veloxis kommer att presentera vid Jefferies 2018 London Healthcare Conference den 15 november. Läs mer.

PCI Biotech publicerade information om offentliggörande av ett stort aktieinnehav. Läs mer.

Acarix har inlett ett strategiskt samarbete med MED Management för att bredda den kommersiella plattformen mot den tyska öppenvårdsmarknaden. Läs mer.

Orion kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-september den 24 oktober. Läs mer.

I anknytning till World Mental Health Day, som uppmärksammades den 10 oktober, har HIV Sverige publicerat en artikel om mental hälsa för personer som lever med HIV. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: PExA+8,46%, QuickCool +7,31, Cline Scientific +5,26%, Integrum +3,48%, VibroSense Dynamics +2,93%, CombiGene +2,42%

Förlorare i lunchhandeln: Karessa Pharma -13,40%, Follicum -12,73%, Scandinavian ChemoTech -12,31%, Xintela -11,18%, DexTech Medical -10,87%, Klaria Pharma -9,72%

Index: OMXS30 -2,24%, Hälsovård -2,53%

Fler artiklar från BioStock

» Enorama rustade för registreringsansökan på fler marknader
» Efter A1M Pharmas AKI-studie: »ROSgard is one of the most promising therapies we have seen in recent years«
» Söndagsintervju Dilafor: »Betydande marknadsprognos då 40 procent av gravida kvinnor kan dra nytta av Tafoxiparin«
» NeuroVive kommenterar de framgångsrika biomarköranalyserna
» Tyskt bidrag till 2cureX ska finansiera utveckling av immunonkologiskt test

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev