Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Nya positiva studieresultat för ColdZyme
» Nobelpriset i medicin 2018 till immunonkologi
» Svenska innovationer i fokus på internationell hjärt-dag
» Intervju Follicums grundare: »Kan leda till färre kardiovaskulära diabeteskomplikationer«
» CombiGene vidare mot klinik efter övertecknad emission

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 39 här

Pfizers Rapamune blir den första godkända behandlingen i Europa för sporadisk lymfangioleiomyomatos, en ovanlig progressiv lungsjukdom. Läs mer.

Det Europeiska patentverket EPO har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent i den portfölj som Redwood Pharmas licensierar från Broda International LLC. Läs mer.

LifeAssays har tecknat ett distributörsavtal med ClienTrax, som öppnar för expansion via ytterligare säljkanaler i USA. Läs mer.

SensoDetect informerar om den nya modellen BERA 3.1. Läs mer.

Styrelsen i Hamlet Pharma har beslutat om nytt datum, den 22 november 2018, för ordinarie bolagsstämma. Läs mer.

Invent Medic meddelar att det medicintekniska hjälpmedlet Efemia har marknadslanserats. Läs mer.

BrainCool har erhållit besked om att det kinesiska patentverket avser godkänna patentansökan avseende COORAL System. Läs mer. Bolaget meddelar även om en ökning av antalet aktier. Läs mer.

Eurocine Vaccines presenterar immunologiska resultat från klinisk influensastudie i äldre vuxna. Läs mer.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 Mkr till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Läs mer.

Fortes styrelse har beslutat att bevilja 92 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd 318 Mkr i finansiering. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m.:

CombiGene publicerade ett marknadsmeddelande angående förflyttningen av handeln i bolagets BTU till Spotlights observationslista. Läs mer. Bolaget sammankallade även till en extra bolagsstämma för godkännande av utgivande av teckningsoptioner. Läs mer.

Sanionas spin-out Scandion Oncology erhöll godkännande att noteras på Spotlight Stock Market. Läs mer.

Novo Nordisk publicerade information om ett återköpsprogram. Läs mer.

Arcoma tillsatte Katja Kristensson som ny kvalitetschef med ansvar för kvalitet, ledningssystem och regulatoriska godkännanden. Läs mer.

Attana erhöll ett uppföljande kontraktforskningsuppdrag från ett globalt pharmabolag med huvudkontor i Europa. Läs mer.

QuickCool publicerade information om bolagets månadsbrev för september 2018. Läs mer.

Ellen informerade om företrädesemissionen som tecknades till 16,3 Mkr, motsvarande 83,1 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. Läs mer.

Emotra meddelade om en vetenskaplig artikel, baserad på sammanslagning av resultaten från tidigare blinda studier, som visar att hyporeaktiviteten är en stark och tydlig markör för självmordsrisk. Läs mer.

Recipharm har slutfört förvärvet av Sanofis verksamhet för kontraktstillverkning av inhalationsprodukter. Läs mer.

Medivirs kliniska fas I/II-studie av MIV-818 har påbörjats i patienter med levercancer. Läs mer.

BrainCools dotterbolag PolarCool lanserar en egen hemsida den 2 oktober 2018. Läs mer.

Immunicum lämnade information med anledning av handelsstopp och pågående förhandling avseende potentiellt samarbete. Läs mer.

IDL Biotech informerade om en rättelse avseende delårsrapport för kvartal 2, 2018. Läs mer.

Cyxone publicerade en kommuniké från extra bolagsstämma. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: ISR +18,50%, LifeAssays +16,14%, BrainCool +14,87%, Hemcheck +14,72%, QuickCool +12,81%, Emotra +9,56%

Förlorare i lunchhandeln: Eurocine Vaccines -54,26%, FIT Biotech -33,33%, Oasmia Pharmaceutical -9,05%, CombiGene -8,02%, BiBBInstruments -5,65%, VibroSense Dynamics -4,86%

Index: OMXS30 -0,99%, Hälsovård +0,05%

Fler artiklar från BioStock

» Hemofili-patienter kan återfå tolerans med IDO 8
» Xintelas aktie rusade på emissionsbesked
» RhoVacs medicinska chef framhåller bolagets unika positionering
» Medicinsk cannabis på frammarsch i Norden
» BridgeBio om avtalet med NeuroVive

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev