EQT VIII har lagt ett bud för förvärv av Karo Pharma motsvarande närmare 6 miljarder kronor. Aktieägarna erbjuds 36,90 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 25 procent jämfört med fredagens stängningskurs. 

Specialty pharma-bolaget Karo Pharma som i år firar 20 år som noterat bolag, utvecklar och marknadsför produkter både till apotek och direkt till sjukvården. Bolagets produktportfölj innehåller både receptfria och receptbelagda läkemedel och medicinteknisk utrustning.

Karo Pharmas projektportfölj består av tre läkemedelsprojekt i tidig utvecklingsfas och två utvecklingsprojekt i sen klinisk fas. De tidiga projekten är fokuserade på kärnreceptorer som målproteiner för utveckling av nya läkemedel. RORgamma projektet drivs sedan årsskiftet 2014/2015 mot marknaden av Pfizer. Avsikten med projekten inom multipel skleros (MS) har hittills varit att finna partners för vidare utveckling.

Styrelseordföranden, tillika huvudägaren, Anders Lönner och styrelseledamot Per-Anders Johansson representerar tillsammans cirka 13,6 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget och rekommenderar, tillsammans med övrig styrelse, aktieägarna att anta budet. Lönner kommer att erhålla omkring 690 miljoner kronor om budet går igenom.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 13 november 2018 till och med den 10 december 2018, med förbehåll för eventuella förlängningar. För att affären skall gå i lås krävs att ägare till 90 procent av det totala antalet utestående aktier accepterar erbjudandet.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev