Stockholmsbaserade Palette Life Sciences, ett bolag med fokus på obstetrik och gynekologi och ett av Karolinska Developments portföljbolag, har bytt namn från Pharmanest samt ingått ett licensavtal med Nestlé Skin Health. Avtalet ger Palette Life Sciences globala kommersialiserings- och utvecklingsrättigheter för tre produkter: Deflux, Solesta och BarrigelTM.

Palette Life Sciences under ledning av vd Helena Jansson, tidigare Medivir och BioPhausia, är ett läkemedelsföretag specialiserat på utveckling av produkter för lokalbedövning inom obstetrik och gynekologi. Bolagets första produkt, SHACT(Short Acting Lidocaine-produkt), är en patenterad formulering av lidokain för smärtlindring av slemhinnor, utvecklad primärt för indikationen smärtlindring i samband med spiralinsättning. SHACT har avslutat en pivotal studie i EU och en fas III-studie i USA är under planering. Utvecklingen av SHACT kommer ske under namnet Lidbree och en ansökan kommer att lämnas in för regulatorisk översyn i Europa senare i år.

I våras ingick Palette Life Sciences, under det tidigare namnet Pharmanest, ett exklusivt avtal med Acerus Pharmaceuticals Corporation avseende kommersialisering av SHACT i Kanada. Bolaget nådde en stor milstolpe redan 2017 då man ingick ett licensavtal med Gedeon Richter, ett ledande läkemedelsbolag inom kvinnohälsa i Europa. Avtalet ger Gedeon Richter rätt att kommersialisera SHACT i Europa, Latinamerika och vissa andra geografiska marknader.

Avtalet med Nestlé Skin Health
Under måndagen kunde bolaget alltså meddela att man ingått ännu ett avtal, den här gången med Nestlé Skin Health, som avser globala kommersialiserings- och utvecklingsrättigheter för tre produkter: Deflux, Solesta och Barrigel. Produkterna är alla baserade på NASHA-tekniken (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid). Palette Life Sciences inleder omedelbart försäljningsarbetet av Deflux och Solesta och kommer att börja förbereda för global marknadsföring av Barrigel. Nestlé Skin Health fortsätter att tillverka produkterna på uppdrag av Palette Life Sciences.

  • Deflux är den enda FDA-godkända injicerbara behandlingen av vesikoureteral reflux (VUR), en missbildning av urinblåsan som drabbar 1 procent av barnen över hela världen. VUR kan orsaka allvarliga infektioner i urinvägarna och leda till irreversibel njurskada.
  • Solesta är den enda FDA-godkända behandlingen för fekal- eller avföringsinkontinens, som också är klar för kommersialisering i Europa. Fekal inkontinens är ett stigmatiserande hälsoproblem som drabbar cirka 2 procent av befolkningen över hela världen och är fyra gånger mer förekommande hos kvinnor än män.
  • Barrigel är en biologiskt nedbrytbar injicerbar behandling för skydd av rektalväggen vid behandling av prostatacancer med strålning. Produkten är godkänd i Europa och kommer att vidareutvecklas för framtida marknadsintroduktion i USA.

Ett av Karolinska Developments portföljbolag
Skandinaviens enda börsnoterade investmentbolag inom life science, Karolinska Development (KD), är passiv investerare i Palette Life Sciences med ett ägande om 10,4 procent. Läs mer om KDs portfölj och investeringsstrategi här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev