Skälen hopar sig för att hålla Malmöbolaget Cyxone under uppsikt. Läkemedelskandidaten T20K mot multipel skleros utvecklas planenligt och är snart i klinisk fas I. Styrkta av lovande data och förhoppningen att kunna höja livskvalitén rejält för de drabbade, hägrar en marknad med blockbusterpotential. Det andra utvecklingsspåret Rabeximod i ledgångsreumatism har i sin tur redan visat effekt, vilket är anmärkningsvärt för en så notoriskt svårutvecklad indikation. Nu tar man in cirka 50 Mkr för att accelerera vidare i klinisk fas.

Cyxone utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar med fokus på två huvudkandidater och sjukdomsindikationer. Dels T20K mot multipel skleros (MS) som befinner sig i preklinisk fas samt Rabeximod mot ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA) som befinner sig i fas II och har potential att behandla patienter som dagens befintliga behandlingar inte fungerar på. Rabeximod har redan passerat den så viktiga milstolpen att visa effekt, vilket betyder att den viktigaste risken, ingen effekt alls, bekvämt har passerats.

Ett utvecklingsmässigt framgångsrikt år
I emissionsprospektet för den emission som pågår mellan 8 oktober – 23 oktober 2018, kan man läsa att utvecklingen av T20K har gått över förväntan i år. T20K är en cyklisk peptid (cyklotid) som Cyxone har visat kan syntetiseras effektivt. Den är kemisk mycket stabil i kroppen och fördelar sig bland annat till organ som mjälte och tarm vilka är centrala för att styra inflammationsprocesser relevanta för MS-utvecklingen. Cyklotider har också potential att bli en ny klass av mycket specifika läkemedel med låg toxicitet för t.ex immunrelaterade sjukdomar såsom ledgångsreumatism, men även cancer.

Detta ger sammantaget goda möjligheter för Cyxone att bygga en långsiktig och diversifierad produktportfölj som reducerar risk och bygger värde.

»Det är mycket tillfredsställande med möjligheten att ta Rabeximod genom en andra fas II studie när vi vet att substansen redan visat signifikanta effekter på ledgångsreumatism i människa efter 16 veckors behandling« — Kjell G. Stenberg, vd Cyxone ur emissionsprospektet

Lika potent som det bästa orala läkemedlet på marknaden
Effekten av T20K i MS djurmodell visar att Cyxones substans är lika potent som det bästa orala läkemedlet på marknaden men med potentiellt väsentligt lägre toxicitet. Det senaste året har dessutom analysmetoder för T20K förfinats för att kunna ges till människa. Biverkningspotentialen och farmakokinetiken – det vill säga om hur halterna av läkemedlet i kroppen förändras i olika processer – har undersökts mycket noggrant efter att substansen getts som injektion och som oral dosering i flera olika djurslag under längre exponeringstider för läkemedelskandidaten.

Planenlig utveckling med siktet på 2019
En fas I studie planeras med T20K under slutet av 2018, samtidigt som bolaget har kunnat konstatera att möjligheten att ta Rabeximod genom en andra fas II-studie ser tillfredsställande ut med tanke på att substansen redan har visat signifikanta effekter på ledgångsreumatism i människa efter 16 veckors behandling. Som vd Kjell G. Stenberg själv framhåller så är Cyxones mål att upprepa den tidigare 12-veckorsstudien, med den enda skillnaden att man behandlar under 24 veckor för att fastställa de goda effekter som uppnåtts tidigare. Detta brukar generellt betraktas som en kraftigt riskreducerande faktor, jämfört med när en ny substans ska testas för första gången.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

LISTA

Nasdaq First North
TECKNINGSTID8 oktober – 23 oktober 2018

TECKNINGSKURS

2,50 SEK per unit

UNITS

En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie under 2-18 september 2019

EMISSIONSVOLYM

49,3 Mkr

GARANTIÅTAGANDEN

44,4 Mkr
DOKUMENT & INFO

ProspektAnmälningssedelTeaser

Läs mer om erbjudandet samt teckna via Bank-id eller särskild blankett här.

ÖVRIGT

MEDIA

VD Kjell G. Stenberg presenterar bolaget på BioStock Live 28 februari 2018

VD-intervju BioStock Live 28 februari 2018

Se fler presentationer här


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev