Lundabolaget Xintela inledde börsveckan med en rivstart när man på måndagsmorgonen aviserade att den nyss beslutade företrädesemissionen avbryts. Istället ska en riktad emission om minst 25 Mkr genomföras till en icke namngiven strategisk investerare, som dessutom tycks beredd att betala en betydande premie för att ta position i bolaget. Emissionskursen är satt till 6 kr vilket är 100 procent över fredagens stängningskurs. Bolagets aktiekurs rusar på beskedet och handlades runt lunchtid strax under 5 kr, motsvarande ca 60 procents uppgång. BioStock kontaktade bolagets vd Evy Lundgren-Åkerlund för en kommentar.

Vid fredagens bolagsstämma i Xintela godkände aktieägarna styrelsens beslut om företrädesemission fattat den 5 september 2018. Den planerade företrädesemissionen om cirka 24,8 Mkr var tänkt att genomföras till teckningskursen 3 kronor per aktie.

Nya planer med icke offentliggjord investerare
Under helgen har dessa planer dock skrotats och en alternativ finansieringslösning tagit form. En ännu icke namngiven strategisk investerare står uppenbarligen beredd att lösa Xintelas kapitalbehov genom ett tillskott om minst 25 Mkr, till teckningskursen 6 kr. Det motsvarar en hundraprocentig premie på fredagens stängningskurs, vilket tyder på att investeraren ifråga hyser ett stort intresse för Xintelas pipeline.

I ett pressmeddelande motiverar bolaget de ändrade emissionsplanerna, där befintliga aktieägare alltså inte får möjlighet att delta, med att man på ett skyndsamt sätt kan säkerställa kapitalbehovet för verksamheten och dessutom till förmånlig teckningskurs, samtidigt som emissionen riktas till en strategisk investerare.

Nya lösningen ett styrkebesked
Att strategiska investerare erbjuds en större ägarposition i ett bolag är förvisso inget ovanligt i sig. Att en just klubbad företrädesemission avblåses med kort varsel och att den riktade emissionen görs till högre teckningskurs än rådande dagskurs är något ovanligare. Från Xintelas perspektiv är det givetvis positivt att kunna undvika en tidskrävande och dyr emissionsprocess och samtidigt få in en stabil och förmodat långsiktig investerare i ägarbilden. Den rejäla budpremien gynnar kursutvecklingen på kort sikt och torde även stilla eventuella farhågor kring utspädningseffekten från befintliga aktieägare.

BioStock ringde upp Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela för en kommentar.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Dagens nyhet kom minst sagt som en överraskning efter fredagens besked att genomföra en företrädesemission?

– Ja, när en möjlighet av den här kalibern faller på plats får man vara beredd att agera snabbt och beslutsamt!

Ni har inte gått ut med namn på investeraren, när kan det tänkas bli aktuellt?

– I nuläget kan vi av förklarliga skäl inte berätta mer då de slutgiltiga detaljerna håller på att diskuteras, men vi kommer att gå ut med mer information så snart vi får möjlighet till det.

Innebär de pågående diskussionerna att det finns någon som helst risk för att den riktade emissionen inte blir av?

– Nej, vi har en bindande överenskommelse.

Vad betyder denna nya lösning för Xintela som bolag?

– Det är givetvis enormt betydelsefullt. Dels löser det bolagets kapitalbehov på kort sikt och säkrar att verksamheten är finansierad under överskådlig tid, dels tar vi in en stabil och långsiktig ägare som har god förståelse för vår bransch och dess förutsättningar.

Avslutningsvis, kapitaltillskottet kommer att göras på kursen 6 kr vilket är en premie om 100 procent jämfört med fredagens stängningskurs, har du någon kommentar till det?

– Vi är angelägna om att ha den mest gynnsamma lösningen för bolaget och för våra aktieägare och det tycker jag att vi lyckats väl med att säkerställa.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev