Idag den 29 september uppmärksammar vi World Heart Day, ett årligen återkommande internationellt initiativ för att öka medvetenheten och kunskapen om hjärt-och kärlsjukdomar. Varje år dör 17,5 miljoner människor världen över av kardiovaskulära sjukdomar vilket gör dessa till den ledande globala dödsorsaken. Det är också den vanligaste dödsorsaken i Sverige med 35 procent av alla dödsfall under 2016. BioStock har tittat närmare på några svenska bolag som har denna jättemarknad i sikte.

Bakom initiativet World Heart Day står World Heart Federation, en icke-statlig organisation som sprider kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar för att förebygga dödsfall och förbättra tillgången till mer effektiva behandlingar.

Som en del i organisationens strategi för att öka det globala engagemanget i dessa frågor instiftade man för 18 år sedan World Heart Day. På denna speciella dag läggs extra fokus på att utbilda allmänheten om de största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar varav rökning, undermålig diet och stillasittande brukar framhållas som några av de främsta.

I år uppmärksammas också särskilt betydelsen av luftföroreningar, som enligt organisationen står för en femtedel av alla dödsfall i kardiovaskulära sjukdomar, eller motsvarande 3 miljoner förlorade människoliv globalt.

Enligt World Heart Federation skulle så många som 80 procent av alla dödsfall av hjärtsjukdomar och stroke kunna förhindras om folk var mer medvetna om olika riskfaktorer och därmed lättare kunde undvika dem. Organisationens mål är att reducera antalet för tidiga dödsfall från kardiovaskulära sjukdomar med 25 procent år 2025.

Hård konkurrens om global mångmiljardmarknad
Den globala läkemedelsmarknaden för kardiovaskulära sjukdomar är naturligtvis mycket omfattande. Förra året genererade den cirka 40 miljarder dollar i intäkter, varav en stor andel utgjordes av försäljning av anti-trombosläkemedel, d.v.s. blodproppslösande och -förebyggande behandlingar. Denna marknad har länge dominerats av generika och beprövade substanser som Warfarin, medan den största tillväxten i dagsläget sker inom den nyare läkemedelsgruppen NOACs eller novel oral anti-coagualants.

En sammanställning från GlobalData visar att konkurrensen inte oväntat är stenhård bland världens största läkemedelsbolag inom fältet. Överst på topplistan ligger tyska jätten Bayer med 5,4 miljarder dollar i försäljningsintäkter 2017, tätt följt av franska Sanofi samt Bristol-Myers Squibb (BMS) som drog in 5 respektive 4,7 miljarder USD förra året.

Försäljningen av kardiovaskulära läkemedel 2017 enligt GlobalData

Försäljningen av kardiovaskulära läkemedel 2017 enligt GlobalData. Klicka för större bild.

De överlägset mest säljande läkemedlen var Eliquis (BMS, Pfizer) och Xarelto (Bayer, Johnson&Johnson), bägge s.k. NOACs. Dessa stod för hela 7 respektive 6,2 miljarder dollar i intäkter, samtidigt som trean Lovenox (Sanofi) sålde för jämförelsevis blygsamma 1,7 miljarder dollar.

Svenska innovationer inom kardiovaskulära sjukdomar
Tittar vi på ett axplock av svenska bolag som utvecklar behandlingar inom kardiovaskulära sjukdomar hittar vi, undantaget AstraZeneca, fyra börsnoterade aktörer med intressant pipeline, varav två inom läkemedel och två inom medicinteknik.

Cereno Scientific utvecklar läkemedelskandidaten CS1 för att förebygga blodproppar med en innovativ ny infallsvinkel, där man istället för att likt konventionella blodförtunnande mediciner hämma blodets förmåga att koagulera, både utnyttjar och stärker kroppens eget propplösande försvarssystem. Målet är att uppnå bättre effektivitet samtidigt som man minskar risken för okontrollerad blödning, den allvarligaste bieffekten av befintliga behandlingar på marknaden. Bolaget har avslutat fas I-studier med CS1 med positiva resultat och har ingått avtal med OCT Group om genomförandet av en fas II.

Annexin Pharmaceutical utvecklar läkemedelskandidaten ANXV som är baserad på ett humant rekombinant protein kallat Annexin A5. Dess egenskaper både skyddar och reparerar cellerna i blodkärlen och motverkar även inflammation hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har genomfört alla nödvändiga prekliniska studier och ska inom kort lämna in ansökan om att påbörja fas I-studier vilket väntas ske i slutet av året. Primärt har Annexin valt att fokusera på ögonsjukdomen retinal venocklusion eller RVO, med målsättningen att resultaten från fas I ska kunna ligga till grund för fortsatt utveckling inom flera indikationer, där hjärt- och kärlsjukdomar representerar den största marknaden.

Zenicor Medical är ett medicinteknikbolag som har utvecklat och säljer ett handhållet instrument för diagnos av hjärtarytmier och strokeprevention. Med produkten Zenicor-EKG kan patienten själv registrera sitt EKG och överföra det till en central databas som vårdgivaren har tillgång till. Zenicor har nyligen blivit utsedd som exklusiv leverantör till världens största screeningprojekt vars syfte är att förebygga stroke, omfattandes upp till 40 000 patienter i Storbritannien.

Scandinavian Real Hearts hjärtpump.

Scandinavian Real Hearts hjärtpump.

Sista utvägen – ett nytt hjärta
När övervakning, medicinering och preventiv behandling inte är ett alternativ kan den enda kvarvarande utvägen vara en hjärttransplantation.

Scandinavian Real Heart fokuserar på att kunna hjälpa patienter i behov av ett helt nytt hjärta. Bristen på organ är stor och många patienter avlider medan de väntar på en matchande donator. Real Heart utvecklar därför ett artificiellt hjärta primärt för de patienter som står i kö för transplantation. På längre sikt är tanken också att det konstgjorda hjärtat ska kunna fungera normalt i en människa under längre tid. Så sent som 19 september meddelades att ett avslutande prekliniskt djurförsök genomförts med transplantation av bolagets hjärtpump i kalv.

Marknaden fortsätter att växa
Det medicinska behovet av mer effektiva och säkrare behandlingar inom kardiovaskulära sjukdomar är fortsatt stort. Enbart inom marknaden för trombosläkemedel spås en kraftig tillväxt under de närmaste åren. En nyligen publicerad rapport från Zion Market Research estimerar att det totala marknadsvärdet kommer att öka till 40,9 miljarder dollar år 2024, en tillväxt som drivs både av att allt fler når högre ålder i kombination med fler fall av övervikt och diabetes, men också av att nya, effektivare behandlingsalternativ blir tillgängliga.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. I detta inlägg förekommer bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev