Steven Glazer har utsetts till ny medicinsk chef på RhoVac, ett bolag som utvecklar ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förebygga eller begränsa cancermetastaser. För BioStock berättar Glazer om sin långa erfarenhet av klinisk utveckling i USA och Europa, och hur han vill bidra till RhoVacs pågående kliniska studier.

Steven Glazer, du har en mångårig internationell erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag har doktorsexamen från Köpenhamns universitet. Efter utbildning inom internmedicin inledde jag en karriär inom läkemedelsutveckling. Jag har omfattande kompetens inom både strategisk och operativ klinisk utveckling som täcker ett brett spektrum av terapeutiska områden från läkemedels- och bioteknikindustrin i både USA och Europa. Mina tidigare uppdrag inkluderar Senior Vice President of Development hos Bioinvent International AB, Hematologichef hos Novo Nordisk A/S och Chief Medical Officer hos Hansa Medical AB. Idag tjänstgör jag som Chief Medical Officer hos Idogen AB och styrelseledamot i Immunicum AB.

Vad lockade dig med RhoVacs kliniska utvecklingsprogram?

Steven Glazer, CMO Idogen

Steven Glazer, nytillträdd medicinsk chef RhoVac.

– Uppreglering (överuttryck) av RhoC uppstår när cancerceller förvärvar förmågan att metastasera eller sprida sig. RV001 utlöser ett specifikt immunsvar som har potential att eliminera metastaserande cancerceller som undgått behandling av den primära tumören. I vår nyligen avslutade fas I/II-studie bland patienter med prostatacancer visar 86 procent (18 av 21 patienter) ett signifikant immunsvar mot RV001 som kan förutspå antitumörsaktivitet. RV001 visades också vara säker och väl tolererad. Det är ett unikt och intressant koncept att fokusera på att förebygga sjukdomsprogression i ett tidigt skede och blockera eller begränsa möjligheten för cancer att återkomma.

Vad hoppas du kunna tillföra RhoVac avseende klinisk utveckling och regulatoriska frågor?

– Jag har skapat kliniska utvecklingsplaner och drivit klinisk utveckling av flera läkemedelskandidater från fas I till marknadsgodkännande. Jag har dessutom relevant erfarenhet av onkologi och immunokontologi. Mot den bakgrunden hoppas jag kunna skapa värde för RhoVac genom att utveckla RV001-projektet till klinisk fas IIb.

»Det är ett stort privilegium för mig att vara associerad med 3 företag med ny teknik inom immunologi och onkologi« – Steven Glazer, medicinsk chef på RhoVac 

Du har ju fler pågående uppdrag inom svensk life science, såsom CMO hos Idogen och styrelseledamot för Immunicum. Hur kan du dra fördel av dessa parallella roller?

– Det är ett stort privilegium för mig att vara associerad med 3 företag med ny teknik inom immunologi och onkologi. Forskningsframsteg gör att kunskapsbasen ständigt expanderar inom dessa områden. Genom mina olika roller interagerar jag med världsledande experter och kan hålla mig à jour med utvecklingen.

Om du jämför RhoVacs cancervaccin med liknande behandlingskoncept under utveckling, hur skiljer sig huvudkandidaten RV001 mot dessa?

– Det finns för närvarande mycket få behandlingar som utvecklats för tidigt stadium av cancerprogression med inriktning på att blockera eller begränsa canceråterfall – metastasering. I denna nisch har RhoVac en klar fördel eftersom behandlingen har visat sig ha god säkerhet och tolerabilitet, vilket är av hög prioritet vid behandling av denna patientpopulation. Effekten kommer att dokumenteras i nästa kliniska studie.

»Det är korrekt att RV001s målmarknad potentiellt är mycket stor« 

RhoC är överuttryckt i cancerceller med risk att metastasera, med andra ord en lovande måltavla för en cancerterapi. Vilka fördelar har ett vaccin jämfört med vanliga läkemedelsbehandlingar?  

– Om behandling med RV001 initieras tidigt kan det förhindra eller signifikant fördröja metastaser. De flesta cancerformer idag behandlas med kombinationsbehandlingar som ofta är förknippad med svåra biverkningar. Vi har ännu inte studerat RV001 i kombination med kemoterapi eller immunkontrollpunktshämmare. RV001 har potential att förbättra effekten av dessa behandlingar utan att öka behandlingens biverkningar.

Alla cancerformer kan metastasera, så målmarknaden för RV001 som riktas mot all metastasering i alla cancerformer måste ju vara mycket omfattande?

– Ja, potentiellt kan produkten få en mycket bred indikation, vilket givetvis är intressant även ur en kommersiell synvinkel. Just nu ligger fokus på att dokumentera produktens effektivitet i en första indikation och baserat på de resultaten kommer vi att utvärdera hur man bäst kan utöka behandlingen med andra cancerindikationer. Den första kliniska studien som just avslutats utfördes inom prostatacancer vilket är den näst vanligaste cancertypen hos män, och den fjärde vanligaste cancern totalt sett. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattade 2012 att 1,1 miljoner män diagnostiserades med prostatacancer globalt under bara det året. Så ja, det är korrekt att RV001s målmarknad potentiellt är mycket stor.

Den 5 – 7 november deltar RhoVac på BIO – Europe i Köpenhamn, ett event där cirka 2200 bolag från 60 länder deltar. Vad hoppas ni uppnå med deltagandet?

– Ja, det stämmer att RhoVac kommer att delta på BIOEurope-evenemanget i Köpenhamn där vi både hoppas kunna knyta kontakter med potentiella partners som vi ännu inte har träffat och förvalta möjligheten att följa upp med bolag som vi redan har kontakt med.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev