Orexos långa patent för läkemedlet Zubsolv har förklarats som giltigt av den amerikanska domstolen för överklagande. Därmed har en betydande riskfaktor relaterat till utmaningen från generika eliminerats, något som uppskattades av marknaden som vid lunchtid handlade upp aktien med drygt 30 procent. BioStock fick en pratstund med en nöjd vd Nikolaj Sørensen på Nordic Life Science Days i Stockholm.

Den långdragna patenttvisten mellan Actavis och Orexo har alltså avgjorts efter en fyra år lång process som avser Actavis generiska versioner av Zubsolv (1,4/0,36 mg och 5,7/1,4 mg) buprenorfin/naloxon produkter. Orexo hävdade att Actavis gör intrång i Orexos amerikanska patent som löper ut september 2019 och det patent som löper ut september 2032. Actavis förvärvades år 2016 av Teva från Allergan.

Bakgrunden till patenttvisten
I november 2016 meddelade distriktsdomstolen i Delaware att patent ´996 var giltigt och att Actavis gör intrång samtidigt som patent ´330 förklarades ogiltigt. Den 8 december 2016, överklagade Orexo beskedet för patent ´330 till domstolen för överklagande (Court of Appeals for the Federal Circuit), som nu alltså upphäver det tidigare beslutet där patentet förklarades ogiltigt, och därmed bekräftas att Orexos patent ´330 är giltigt till år 2032.

Beslutet avseende patent ´996 överklagades inte och påverkas ej heller av beskedet som lämnats av domstolen för överklagande. Orexo kommer nu begära att distriktsdomstolen i Delaware utfärdar en dom som förklarar att Actavis generika på Zubsolvs produkter gör intrång på patent ´330 och inte kommer godkännas av FDA förrän tidigast 2032.

»Nu har vi ett patent och försäkringsbolagen vet att de avtal de sluter med oss alltså är långsiktiga då patentet gäller till 2032« – Nikolaj Sørensen, vd Orexo

Nikolaj Sørensen, vd Orexo

Nikolaj Sørensen, vd Orexo, gratulerar till att patenttvisten nu är avgjord till er fördel. Vad innebär detta för Orexo på sikt?

– Detta betyder en ökad säkerhet för bolaget i det långa perspektivet, vi vet att vi har kvar en produkt till 2032. Vi har ett positivt kassaflöde och vi är lönsamma idag, vilket gör att vi kan investera i nya produkter.

Funderar ni på att förvärva andra bolag?

– Utan tvekan, det är ingen hemlighet att Orexo vill expandera portföljen och vi kan tänka oss att göra detta genom att förvärva produkter, rättigheter till produkter eller bolag.

Är det något speciellt område ni är intresserad av? 

– Ja, som utgångspunkt opiatberoende. Det är en relativt liten sektor men just nu växer den mycket.

Hur påverkar patenttvistens lösning försäljningsstrategin för Zubsolv?

– Vi har hela tiden utgått från att vi ska vinna tvisten och lagt strategin utifrån det. Därför påverkar det inte strategin för Zubsolv nämnvärt. Att tvisten är löst ger oss dock ökad trygghet, speciellt i förhållande till amerikanska försäkringsbolag som nu inte behöver oroa sig över tvisten och att vi eventuellt kan utsättas för konkurrens från generika. Nu har vi ett patent och försäkringsbolagen vet att de avtal de sluter med oss alltså är långsiktiga då patentet gäller till 2032.

BioStock Live Stockholm 29 aug
Nikolaj Sørensen presenterade bolaget under BioStock Live den 29 augusti 2018. Se presentationen här. En VD-intervju från samma tillfälle kan ses här.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev