Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Xintelas aktie rusade på emissionsbesked
» RhoVacs medicinska chef framhåller bolagets unika positionering
» Medicinsk cannabis på frammarsch i Norden
» BridgeBio om avtalet med NeuroVive
» Alzheimers sjukdom uppmärksammas globalt

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 38 här

Xintela avbryter företrädesemission och avser att genomföra en riktad emission till strategisk investerare om minst 25 Mkr till emissionskursen 6 kr. Läs mer.

AstraZeneca meddelar positiva övergripande resultat från den kardiovaskulära fas III-studien DECLARE-TIMI 58 av Forxiga. Läs mer.

Nanexa rekryterar professor Axel Glasmacher som medicinsk rådgivare. Glasmacher kommer närmast från rollen som senior vice president på CelgeneLäs mer.

Double Bond Pharmaceutical tillförs drygt 2 Mkr genom en riktad emission. Läs mer.

QuickCool meddelar att European High Growth Opportunities Securitization Fund begär konvertering av konvertibler. Läs mer.

Under EACTA kongressen i Manchester presenterade Alteco Medical en studie på hjärt-kärl-patienter som behandlats med Alteco LPS Adsorber. Läs mer.

Episurf Medical meddelar att kliniska resultat för Episealer presenteras vid årsmötet för European Orthopaedic Research Society i Galway, Irland den 25-28 september. Läs mer.

Penser Access kommenterar ScandiDos resultat som en svag start på det nya verksamhetsåret. Läs mer.

Kancera meddelar att upptäckt av hur Kanceras PFKFB3-hämmare verkar mot cancer har publicerats av forskare från Karolinska Institutet och Kancera i tidskriften Nature Communications. Läs mer.

Teckningstiden i STENOCAREs nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market inleds idag. Läs mer.

Aktieägarna i Bioservo Technologies kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 9 oktober. Läs mer.

AbbVie erhåller ett positivt utlåtande för Venclyxto och rituximab, en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL. Läs mer.

Ortomas ansökan för Ortoma Treatment Solution har beviljats av FDA. Läs mer.

PExA meddelar att man ingått avtal om försäljning av ett PExA 2.0-system till Leicester universitet i Storbritannien. Läs mer.

Det Europeiska Patentverket har godkänt Nicoccinos nikotinpatentpatentansökan och Nicoccino ser fram emot att patent beviljas i början av år 2019. Läs mer.

Nyheter inkomna under fredag e.m:

Oasmia Pharmaceutical fick besked om rekommenderat EU-godkännande av Apealea för behandling av platinumkänslig äggstockscancer. Läs mer.

CombiGene tillfördes 31 Mkr genom en företrädesemission som övertecknades. Läs mer.

Novartis har fått ett positivt utlåtande för voretigene neparvovec, en genterapi för behandling av barn och vuxna med en sällsynt och ärftlig ögonsjukdom. Läs mer.

Initiator Pharma meddelade att man har skickat in revidering av det kliniska protokollet till Medicines & Healthcare products Regulatory Agency i Storbritannien. Läs mer.

Real Heart meddelade att man genomfört det sista pre-kliniska testet med bolagets hjärtpump och att man lyckades förkorta operationstiden. Läs mer.

STENOCARE har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Läs mer.

Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, rekommenderade godkännande av Camurus produkt Buvidal för behandling av opioidberoende. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Xintela +68,11%, Zenicor +16,13%, CombiGene +9,49%, Kancera +8,81%, Edisurf Medical +7,39%

Förlorare i lunchhandeln: AlphaHelix -11,45%, IRLAB -9,42%, ExpreS2ion -8,68%, Aptahem -8,04%, ProstaLund -7,69%

Index: OMXS30 -0,50%, Hälsovård -0,69%

Fler artiklar från BioStock

» Enorama Pharma får efterlängtat tillstånd från Läkemedelsverket
» Cyxones finansieringslösning för fas 2-programmet med Rabeximod
» Cereno Scientific närmar sig studiestart av fas II
» Se vd-intervjuerna från BioStock Live 13 september
» Europeisk crowdfunding ska förenkla tidig finansiering av life science-bolag
» Enzymatica expanderar trots rättsprocess i Tyskland