Opioidmissbruket i USA fortsätter skörda offer och enligt amerikanska National Institute on Drug Abuse dog 30 000 personer av opioidrelaterad överdos under 2017. För ett par veckor sedan stod det klart att Adapt Pharma, som tillverkar motgiftet Narcan, köps upp av Emergent BioSolutions Inc. för motsvarande 6,7 miljarder kronor. Narcan baseras på den välbeprövade substansen naloxon och administreras som nässpray, vilket är mer användarvänligt än tidigare injektionsläkemedel. Nyheten har inte gått svenska Klaria Pharma förbi, vars produkt KL-00514 baseras på samma substans och administreras på ett sätt som bolaget framhåller som än mer effektivt.

Starka syntetiska opioider som fentanyl och dess analoger blandas på den svarta marknaden med heroin, kokain, metamfetamin och läkemedel mot ångest, s.k bensodiazepiner. Till skillnad från heroin, som härrör från vallmoplantor, kan fentanyl tillverkas i ett laboratorium och är ofta lättare att transportera eftersom det är mer koncentrerat. Detta har bidragit till ständigt nya mortalitetstoppar av opioidöverdoser de senaste åren. 

Jätteaffären på 6,7 miljarder kronor vittnar om en marknad på uppgång
Emergent BioSolutions Inc. betalar alltså hela 735 MUSD för Adapt Pharma, inklusive en förskottsbetalning på 635 MUSD samt 100 MUSD i potentiella försäljningsbaserade milstolpar. Affären förväntas generera årliga intäkter på upp till 220 MUSD år 2019, enligt den förvärvade parten.

Bakom varumärket Narcan döljer sig den välkända läkemedelssubstansen naloxon som visat sig effektiv mot topioidöverdoser. Det Emergent betalar nära en trekvarts miljard dollar för är snarare Adapt Pharmas patent att administrera substansen som nässpray.

Opioidrelaterade dödsfall i USA 2002 – 2017. Uppdaterad Aug 2018. Källa: NIH. Klicka för att förstora.

Klaria Pharmas alternativ ska ersätta både nässpray, injektioner och tabletter
Svenska Klaria har en annan patenterad drug delivery-plattform som består av en mukoadhesiv film av alginatpolymer extraherade från Nordsjö-alger. Filmen, som kan liknas vid ett frimärke, förs in i munnen och fästs vid munslemhinnan. Filmen distribuerar sedan snabbt läkemedlet KL-00514 (naloxon) direkt ut i blodomloppet tills filmen lösts upp. Klarias teknik har inte bara potential att ersätta tabletter och nässpray, utan även läkemedel som traditionellt endast ges som injektioner. 

Den alginatbaserade filmen kan laddas med olika aktiva substanser och metoden syftar till att generera patientfördelar som kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering. Om bolaget når marknad öppnas sannolikt fler applikationsområden för bolagets drug delivery-plattform. Tidigare i år började Klaria exempelvis att utveckla en produkt för behandling av smärtpatienter och i synnerhet de som har smärta i samband med cancer, innehållandes cannabinoider, d.v.s. cannabis.

Snabbspår till marknaden
Naloxon verkar genom att konkurrera ut opioiderna i hjärnan. Eftersom KL-00514 baseras på denna beprövade aktiva substans kan produkten nå marknaden enbart baserat på evidens från en bioekvivalensstudie som demonstrerar att substansens effekt bibehålls med den nya formuleringen. 

Vidare kliniska prövningar är av detta skäl inte nödvändiga – man slipper alltså genomgå de gängse fas I-III studier som krävs vid utveckling av helt nya läkemedel. Detta sparar bolaget både tid och pengar samtidigt som utvecklingsriskerna minimeras.

»Just detta projekt övergår nu till en mycket spännande fas. Vi siktar fortfarande på att få ut maximumvärde på just KL-00119 projektet genom att utveckla produkten hela vägen till registreringen« – VD Scott Boyer om Klarias migränprojekt

Scott Boyer, vd Klaria Pharma

Scott Boyer, vd Klaria Pharma, till att börja med, opioider fortsätter att skörda offer i en skrämmande takt och med endast regionala avvikelser i USA. Hur har användandet av naloxon påverkat mortalitetssiffrorna sedan substansen introducerades?

Naloxon räddar liv, men det finns inte alltid till hands när det behövs och detta kommer vi att adressera med KL-00514.

Hur menar ni att er produkt ska göra marknaden mer benägen till självadministration än redan marknadsförda produkter?

– Tillgänglighet överallt är nyckeln. Detta är knappast möjligt med en stor, dyr nässprej eller injektionsspruta.

Emergent betalar 6,7 miljarder kronor för Narcan. Skulle du kunna säga något om hur er produkt eventuellt skulle värderas på marknaden?

– Det får analytikerna svara på men KL-00514 är designat för att prestera bättre än Narcan på alla sätt och vis.

Ni utvecklar en konkurrerande metod för att administrera samma verksamma substans. Kan du berätta om vilka administrationssätt som finns idag och hur er metod skiljer sig mot dessa?

– Naloxon finns bara som nässprej och injektion idag. Klarias film kan uppnå samma eller bättre prestanda som nässprej till en bråkdel av produktionskostnaderna och med en förpackning som liknar ett visitkort. Meningen med KL-00514 är att den skall finnas tillhanda för samtliga i samhället som behöver det. Så är inte fallet med nässprayen och kommer troligen inte heller bli det när man tänker på kostnaden och hur stor plats den tar.

Är det någon skillnad på upptagningsförmåga mellan slemhinnor i näsan, där nässpray administreras, och munslemhinnan där er film fästs  och sedan distribuerar läkemedlet direkt ut i blodomloppet?

– Slemhinnorna är nästan lika, men eftersom film fäster så bra kan vi leverera högre doser om det behövs vid överdosering med de starkare opioderna som fentanyl. Med allt fler överdosfall från fentanyl kommer högre doser att behövas.

Priset på naloxonprodukter har stigit under de senaste åren. Nässpray som innehåller naloxon kostar mellan 70 och 200 USD per dos. En automatisk injektionsspruta kostar idag mer än 2 000 USD per dos. Hur avser ni prissätta er naloxonfilm och hur tror du att detta kommer påverka er intjäningsförmåga?

– Inga slutpriser har bestämts ännu, men självklart tänker vi konkurrera med pris och möjligheten till en mycket bredare tillgång till KL-00514. Sedan har vi lite mer frihet att sätta priserna efter marknaden medan Narcan kan bli lite mer låst i sin prissättning, eftersom den ovannämnda affären med Emergent kanske inte går ihop om de sänker priset för mycket.

Ser du några tecken på att trenden med opioidöverdoser håller på att brytas eller falla tillbaka, i takt med att det höga antalet dödsfall uppmärksammas?

– Tyvärr ser vi inte några tydliga förändringar i den rådande trenden.

Vad kan du berätta om er ambition att nå smärtmarknaden med cannabinoider? 

– Med cannabinoider ska vi adressera smärta som inte behöver behandlas med starka opioder, men som inte svarar på vanliga smärtstillande preparat såsom Ipren. Det finns 100 miljontals människor välden över som lider av just den typen av smärta och som inte får den behandling de behöver.

Hur ser du på användningen av medicinsk cannabis som ju bara under det senaste året har vunnit mer acceptans som läkemedelssubstans?

– Det är bra med bredare acceptans, och det underlättar för att köra humana studier för att bevisa att våra produkter adresserar patienternas behov på bästa sätt.

Ni har även ett migränprojekt som har mötts med stort intresse, kan du berätta om hur kontakterna har sett ut med större aktörer inför kommande registreringsstudier?

– Vi kan inte kommentera de specifika diskussionerna, men just detta projekt övergår nu till en mycket spännande fas. Vi siktar fortfarande på att få ut maximumvärde på just KL-00119-projektet genom att utveckla produkten hela vägen till registrering.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev