Lundabaserade Follicum utvecklar peptidbaserade läkemedel mot håravfall och diabetes. Diabetesprojektet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede men man förväntar sig att välja en läkemedelskandidat runt årsskiftet. BioStock stötte på Follicums vd Jan Alenfall efter att han presenterat bolaget och dess diabetesprojekt på Nordic Life Science Days

Prekliniska studier har visat att Follicums peptider har en insulinfrisättande effekt som är jämförbar med, eller till och med bättre än, befintliga diabetespreparat. Man har också identifierat en kapacitet att fördröja insjuknandet i typ 1 diabetes i djurmodell. Peptiden söker sig till, och stannar i, bukspottskörteln vilket är fördelaktigt för ett insulinjusterande preparat eftersom bukspottskörteln är kroppens centrum för insulinproduktion.

Utöver ett djuplodat samarbete med forskare vid Lunds universitet ingår Follicum även i diabetesprojektet LUDC-IRC, som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning, tillsammans med bland andra Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation och Pfizer. Härigenom har bolaget fått möjlighet att knyta kontakter med nyckelspelare på diabetesmarknaden och flera big pharma-bolag har redan visat intresse för Follicums diabetespeptid.

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, vi står på Nordic Life Science Days och du har just presenterat här. Hur upplevde du intresset för Follicum vid presentationen?

— Det var fullt hus och så mycket folk som ville lyssna att alla faktiskt inte fick plats i salen. Men presentationen gick bra och jag upplever att det finns ett mycket stort intresse för våra projekt.

»Vi har redan hunnit träffa ett antal bolag och idag är vårt program helt fullbokat. Det finns ett stort intresse för att träffa oss.« – Jan Alenfall, vd Follicum

Ett av huvudsyftena med Nordic Life Science Days är att utgöra en möjlighet för bolag i branschen att träffas och diskutera möjliga partnerskap och andra samarbetsmöjligheter. Hur ser er agenda för dessa dagar ut?

— Det ser väldigt bra ut och vi har redan hunnit träffa ett antal bolag och idag är vårt program helt fullbokat. Det finns ett stort intresse för att träffa oss. Vårt huvudsyfte med att vara på plats är att få visa upp vårt diabetesprojekt och få feedback från potentiella framtida partners.

Ert diabetesprojekt är ju fortfarande i tidig fas. Vilken typ av intresse är det ni kan se i detta skede? 

— För oss är det viktigt att finnas på plats och få feedback på vad potentiella partners letar efter och vilka resultat och dokumentation de vill se från vår sida. Precis som du säger så är projektet i ett tidigt skede och det är otroligt viktigt att säkerställa att vi tar rätt kurs i den fortsatta utvecklingen och fokuserar våra studier på rätt saker. Därigenom kan vi utveckla projektet så snabbt som möjligt med den största möjliga framtidspotentialen.

Vad mer är aktuellt för Follicum just nu?

— Vi ser framförallt fram emot resultaten från vår avslutade hårstudie i Tyskland som vi hoppas kunna presentera under hösten. Vad vi redan nu vet är att studien har gått bra rent tekniskt och att säkerhetsprofilen är mycket bra. Nu återstår ett stort arbete med att samla in och kvalitetskontrollera all data. Först därefter bryts koden och analysarbetet kan påbörjas. Men vi är i fas och ser ut att kunna hålla vår kommunicerade tidsplan och presentera studieresultaten innan jul.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev