Läkemedelsjätten Bayer har förstärkt sin hemofiliportfölj då bolaget fått det amerikanska läkemedelsverket FDA:s godkännande för ett långtidsverkande rekombinant faktor VIII-läkemedel mot hemofili A. Med godkännandet i ryggen kan Bayer nu på allvar ta steget in på en marknad som börjat domineras av Roches Hemlibra.

Enligt Bayer är behandlingsfrekvensen den enskilt viktigaste fördelen med bolagets hemofili A-preparat, Jivi. Läkemedlet har godkänts som profylaktisk behandling och administreras initialt två gånger i veckan, men dosfrekvensen kan justeras till var femte dag eller ännu mer sällan.

Resultat från klinisk fas III indikerar att Jivi skyddar patienter som tidigare behandlats från blödningar även när det endast administrerades var sjunde dag. FDA har också godkänt läkemedlet för ”on demand”-behandling (behovsbehandling) och för tidigare behandlade patienter som är 12 år eller äldre.

Bayer satsar på att ta upp kampen med huvudaktörerna på hemofilimarknaden, en marknad som har dominerats av Shire och nu även av Sanofi som genom förvärvet av Bioverativ stärkt sin position. På senare tid har dock Roche gjort stadiga framsteg med Hemlibra som sannolikt kommer att godkännas för utökat bruk av patienter inom kort.

— I min egenskap av läkare som behandlar hemofili A-patienter med ett brett spektrum av individuella behov ger Jivi mig möjligheten att justera frekvensen baserat på patienternas blödningsepisoder med syfte att upprätthålla skyddet mot blödningar, vilket är ett allvarligt problem för många patienter, sa Mark Reading, medicinska fakulteten på Minnesota University och ansvarig för den kliniska studien, och fortsatte:

— Jivi är ett efterlängtat behandlingsalternativ som adresserar ett växande behov hos patienter att integrera behandling med individens livsstil.

Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.