Nu lanseras en ny pan-europeisk crowdfunding-plattform för life science-bolag. Plattformen är den första i sitt slag med gränsöverskridande räckvidd och syftar till att uppmuntra och finansiera innovationer från europeiska startups och små till medelstora företag.

Bakom den nya crowdfunding-plattformen aescuvest.eu står EIT Health, ett nätverk för innovation inom life science som delvis finansieras av EU, och aescuvest, en tysk finansiell aktör. Plattformen har enligt uppgift en betydande räckvidd och når ut till ca 550 000 individer verksamma inom europeisk sjukvård, varav drygt 12 000 finns i Sverige.

Ett av plattformens främsta syften är att underlätta för startup:s och små och medelstora bolag att få in kapital. Det är också den första plattformen som gör det möjligt för life science-bolag att söka finansiering över gränserna i hela EU med endast ett standardiserat prospekt, i intervallet mellan 1 och 10 miljoner euro. Även utan prospekt kan bolag söka kapital, i storleksordningen 500 000 till 1 miljon euro.

Endast handplockade bolag tillåts resa kapital via aescuvest-plattformen och de utvalda bolagen genomgår först en gedigen granskning av en oberoende investeringskommitté. Detta för att kunna garantera presumtiva investerare att investeringsobjekten håller en viss kvalitet.

Aeuscuvest, vars bas ligger i tyska Frankfurt, använder sig av en ägandemodell som möjliggör investeringar från både retail-investerare, affärsänglar och riskkapitalister. De nya aktieägarna samlas i ett s.k. special purpose vehicle (SPV) vilket innebär att endast en representant företräder de nya delägarna istället för att bolaget ska hantera ett stort antal enskilda ägare.

Crowdfundingplattformen är öppen för bolag från hela EU men dess finansieringsfokus kommer initialt att ligga på sex länder, däribland Sverige och Danmark.

I Sverige finns flera etablerade crowdfundingplattformar för startup:s och onoterade bolag, däribland Pepins, FundedbyMe samt Sciety, varav den sistnämnda har ett uttalat fokus på just bolag inom hälsosektorn.

Se en film om aeuscuvest nedan.

Klicka på bilden för att se filmen!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev