Home Intervjuer EU stöttar Klarias migränprojekt med 21 Mkr

EU stöttar Klarias migränprojekt med 21 Mkr

EU stöttar Klarias migränprojekt med 21 Mkr

12 september, 2018

Klaria Pharma meddelade idag att EUs Horizon2020 program avser att stöjda Klarias projekt KL-00119 inom akut smärtlindring för migränpatienter med 21,3 Mkr. För BioStock berättar vd Scott Boyer att avtalet ännu inte är underskrivet, men att man har en tydlig plan för hur bolaget vill använda pengarna. 

EU Horizon2020 stödjer alltså Klarias migränprojekt KL-00119 med drygt 21 Mkr. Bidraget bedöms enligt bolaget kunna underlätta marknadstillträde på de amerikanska och europeiska migränmarknaderna.

Klaria utvecklar innovativa formuleringar med hjälp av en exklusiv licens för en patenterad transmukosal film. Filmen har specifikt utformats för att fästa till munslemhinnan och leverera läkemedel på ett snabbt, bekvämt och tillförlitligt sätt. KL-00119 ska förbättra möjligheterna till akut smärtlindring för patienter med migrän, ett tillstånd som drabbar ungefär 12 procent av världens befolkning, på en marknad där receptbelagda migränläkemedel är värda mellan 4 och 5 miljarder dollar årligen. Denna siffra väntas dessutom stiga kraftigt framöver.

Scott Boyer, vd Klaria Pharma

Scott Boyer, vd Klaria, ni kommer alltså att erhålla ett bidrag på drygt 21 Mkr från Horizon2020 programmet. Hur ser du på vikten av att erhålla medel från just detta EU-program?

— Det är alltid bra med finansiering, men utöver det är processen extremt sträng och enbart de absolut bästa bolagen med riktiga innovationer klarar att passera nålsögat. Det är ett väldigt bra tecken att potentialen med KL-00119 uppmärksammas och att Klaria kan utveckla detta vidare till marknadstillträde.

Hur kommer ni att använda kapitaltillskottet?

— Bidraget kommer att användas till den omfattande registreringsprocessen av KL-00119 i Europa och USA. H2020 bidrag går enbart till bolag som har en klar bild runt hur de ska maximera värdet på sina innovationer. Det ska vi göra.

Vilka fördelar ser du med er administrationsplattform jämfört med de som står till buds på marknaden idag?

— Snabbt, pålitligt, samt upptag när patienterna behöver det utan att belasta dem med krångliga injektioner, nässpray eller tabletter. Vi tror starkt på dessa fördelar när det gäller migrän.

Migrän är något av en folksjukdom och marknadsunderlaget är således omfattande. Hur ser era vinstprognoser ut givet att ni når marknad med KL-0019?

— Mycket av möjligheterna kring hur KL-00119 kan påverka marknaden ligger hos framtida samarbetspartners. För Klaria med en så pass spännande produkt som KL-00119 gäller det att vara väldig noggrann med att välja den eller de partners som på mest optimala sätt kan se till att KL-00119 når de patienter som är i behov av behandlingen.

Tidigare idag handelsstoppades Klaria-aktien. Vad var orsaken till detta?

— Först måste jag påpeka att själva avtalet mellan EU och Klaria inte är klar än, men eftersom nyheten att vi håller på med förhandlingar gick ut genom andra kanaler ansåg vi att vi måste meddela marknaden så snart som möjligt så att informationen ut till marknaden inte blir ojämn. Normalt vill vi helst inte annonsera pågående förhandlingar.

Not: Avtalet är inte underskrivet men förväntas vara klart under tredje kvartalet 2018.

Se en video nedan om Klarias behandlingskoncept mot migrän

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev