Xintelas aktie rusade som mest cirka 25 procent och stängde drygt 10 procent upp igår efter beslutet att knoppa av ett nytt cancerbolag, Targinta, som kommer att delas ut till befintliga aktieägare. Samtidigt offentliggjordes att meriterade cellterapiexperten Dr Sven Kili går in som ny Chief Medical Officer i bolaget på konsultbasis. BioStock passade på att intervjua Sven Kili under dennes Sverigebesök.

Igår blev det klart att Sven Kili, sedan tidigare styrelseledamot i Xintela, nu fördjupar sitt engagemang i bolaget som CMO på konsultbasis. Med bakgrund som läkare och ortopedspecialist har Kili en diger meritlista som innefattar ledande positioner i läkemedelsbolagen Genzyme, Sanofi och GlaxoSmithKline samt lång erfarenhet av utveckling och framgångsrik kommersialisering av banbrytande cell- och genterapiprodukter.

I och med utnämningen till Chief Medical Officer knyts Sven Kili nu närmare Xintelas utvecklingsarbete när bolaget närmar sig klinisk utveckling, samtidigt som man kan dra nytta av hans breda internationella nätverk inom cell-och genterapi.

BioStock fick tillfälle att träffa och intervjua Sven Kili på Medicon Village i Lund i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela. Klicka nedan för att spela videon. (Intervjun är på engelska).

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev