Tyska CO.DON:s vd uppskattar att bolaget initialt kommer att investera i storleksordningen 50 miljoner kronor i utvecklingen av en artrosbehandling tillsammans med svenska Xintela.

När Xintela nyligen offentliggjorde att ett intentionsavtal tecknats med tyska CO.DON om gemensam utveckling av en stamcellsbehandling mot artros nämndes inga konkreta avtalsbelopp.

Ledningen har dock varit tydliga med att samarbetsplanerna avser ett hälften-ägt joint venture i vilket Xintela bidrar med stamceller och där CO.DON ska tillföra finansiering av den kliniska utvecklingen, samt expertis inom regulatoriska processer och kommersialisering.

Ralf M. Jakobs, vd CO.DON.

Initial investering uppskattas till ca 50 MSEK
I en nyligen publicerad intervju med tyska börssajten 4investors.de som BioStock tagit del av går CO.DON:s vd Ralf M. Jakobs nu ett steg längre och avslöjar att deras initiala investering i Xintela-samarbetet kommer att hamna runt 5 miljoner euro, eller motsvarande cirka 50 MSEK, för att därefter öka ytterligare i takt med att utvecklingen av produkten fortskrider.

»We expect investments in the mid seven-digit range, which will, however, gradually increase.« – Ralf M. Jakobs, vd CO.DON

I intervjun (som kan läsas i sin helhet här) konstaterar Jakobs även att CO.DON har finansiering för investeringen säkrad och att han ser stor marknadspotential i en artrosbehandling baserad på Xintelas unika selekterade och kvalitetssäkrade stamceller.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev