Förra veckan stod det klart att läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim har valt kandidat i sitt schizofreni-program, vilket innebär att Saniona kan casha in en milstolpesutbetalning på dryga 42 Mkr, motsvarande hela 6 procent av bolagsvärdet. Nyheten tycks dock inte ha sjunkit in i marknaden som totalt sett har handlat ned aktien dryga 13 procent den senaste månaden. BioStock kontaktade vd Jørgen Drejer för en kommentar.

Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, vd på Saniona. kan du till att börja med ge en bakgrund till varför ni 2016 valde att inleda ett samarbete med just Boehringer?

– 2016 hade vi kommit så pass långt med vårt schizofreni-program att vi kände att ett läkemedelsföretag såsom Boehringer skulle kunna bidra avsevärt finansiellt, resursmässigt och med den prekliniska och kliniska kompentens som skulle kunna ta programmet till klinisk utveckling. Vi hade rätt. Boehringer har visat sig vara en extremt kompetent och noggrann partner och tillsammans har vi nu demonstrerat att våra substanser uppfyller kraven för att ta steget in i full utveckling.

Hur ser det medicinska behovet ut för nya behandlingar mot schizofreni?

– Idag finns det ett signifikant omättat kliniskt behov när det gäller schizofreni, speciellt när det kommer till behandling av negativa och kognitiva symtom. Det är speciellt inom dessa symtomområden som vi tror att vår utvecklingskandidat kan öppna nya och viktiga behandlingsmöjligheter i framtiden.

Idag är schizofrenimarknaden värd runt 7 Musd och blir allt större. Marknaden drivs i huvudsak av gamla behandlingar men nya, effektiva behandlingar förväntas leda till att marknaden växer betydligt.

»Idag finns det ett signifikant omättat kliniskt behov när det gäller schizofreni.« – Jørgen Drejer, vd Saniona

Nu har Boehringer Ingelheim valt den första kandidaten till preklinisk och klinisk utveckling inom ramen för avtalet. Hur stort är detta för Saniona?

– Med undantag för fas I-programmet hos vårt spin-out bolag Cadent, så är detta första gången som en av våra partners har tagit en substans som vi har samarbetat om till ett fullvärdigt utvecklingsprogram och det är en stor prestation för vårt forskarlag som än en gång visar på den höga kvalitén hos vår teknologiplattform för jonkanaler.

Den i sammanhanget höga summan bör ge er finansiellt andrum. Vad kommer likviden att användas till?

– 42 Mkr är ett ansenligt ekonomisk tillskott till vår interna forskning och utveckling. Pengarna kommer främst att användas till våra kommande kliniska studier inom Prader Willis syndrom, hypotalamisk fetma och fetma.

– Om man betänker att Boehringer betalade cirka 50 Mkr i förskottsbetalning när avtalet slöts så är det uppenbart att en sådant samarbetsavtal finansiellt sett är väldigt viktigt för Saniona.

»Om vår första substans lyckas när det gäller utveckling och introduktion på marknaden kommer vi exklusive royalties att erhålla mer än 900 Mkr uppdelat över ett antal milstolpsbetalningar« – Jørgen Drejer, vd Saniona

Reaktionen från marknaden har hittills inte gett så stort avtryck i aktiekursen. Vilka är villkoren för nästa utbetalning och hur stor summa kan ni totalt erhålla?

– Om vår första substans lyckas när det gäller utveckling och introduktion på marknaden kommer vi att erhålla mer än 900 Mkr exklusive royalties uppdelat över ett antal milstolpsbetalningar.

Kan du ge några exempel på Sanionas managements erfarenhet av anskaffning av riskkapital och förhandlingar av samarbetsavtal?

– Sedan starten 2012 har Saniona slutit flera partneravtal. Dessa inkluderar avtal med några av de största läkemedelsbolagen såsom Boehringer, Pfizer, Janssen och ett antal mindre och mellanstora bolag som t.ex. Medix.

– Vi har också grundat ett antal spin-out bolag som finansieras av riskkapital (Cadent, som nu har sin första substans i kliniska studier) eller av aktiemarknaden (Initiator Pharma).

– Under våra karriärer har Thomas Feldthus samlat in flera hundra miljoner dollar i riskkapital och jag har grundat flera bolag och slutit över 20 avtal inom läkemedelssektorn.

Vad händer i övrigt i Saniona och vad kan vi se framemot under resten av året, respektive under Q1 2019?

– Den viktigaste milstolpen är naturligtvis slutet på fas 3-fetma-studien i Mexiko. Viktig är också interimsanalysen av fas II-studien gällande kokainberoende som kommer under tredje eller fjärde kvartalet 2018 samt påbörjandet av nya kliniska studier med Tesomet inom Prader Willis syndrom, hypotalamisk fetma och fetma.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev