Varje sommar varnar experter för oförsiktigt solande och risken att utveckla hudcancer. Nu har forskare vid University of California i San Francisco för första gången lyckats följa och kart­lägga hur mutationer bryter ned det genetiska försvar som hindrar ofarliga leverfläckar från att utvecklas till metastatisk hudcancer. Genombrottet har skett med hjälp av PHI:s HoloMonitor-teknik, i kombination med den senaste tekniken inom gen­redigering. 

Phase Holographic Imaging (PHI) har under lång tid byggt upp sitt renommé inom den globala forskarvärlden, ett arbete som successivt och metodiskt har lockat alltfler professionella aktörer att vända sig till det svenska bolaget och dess specialiserade nischprodukter. Nyligen har man även adderat mjukvaran HoloMonitor App Suite till utbudet, vilken nu gör HoloMonitor-tekniken tillgänglig för bredare kundgrupper.

Idag säljs PHI:s instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri för att användas inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Helt avgörande för ytterligare marknadspenetration är relevant uppmärksamhet i rätt kanaler och samarbeten med nyckelaktörer.

På kort tid har PHI lyckats nå framsteg på bägge dessa fronter, en positiv utveckling som ska cementeras ytterligare genom en strategisk företrädesemission som avslutas den 17 juli. Läs mer om denna kapitalrunda längre ned.

Bättre labbresultat i samarbetet med BioSpherix
Nyligen ingick PHI ett samarbete med amerikanska BioSpherix som tillverkar avancerade cellinkubatorer. Detta samarbete kommer enligt BioSpherix CSO Alicia D. Henn att öppna vägen för mer fysiologiskt relevanta resultat inom den medicinska forskningen. Mer specifikt kommer samarbetet att fokusera på att skapa ett nytt och kraftfullt produktkoncept som ger mer fysiologiskt relevanta och tillförlitliga laboratorieresultat. Detta genom att möjliggöra för forskare att analysera opåverkade celler i en kontrollerad inkubatormiljö över tid.

Nu kartläggs den genetiska utvecklingen av metastatisk hudcancer
Igår, den 12:e juli, levererades de senaste exemplen på hur PHI:s teknik används av ansedda forskningsinstitutioner. Genom att kombinera PHI:s HoloMonitor med den senaste tekniken inom gen­redigering har forskare vid University of California i San Francisco (UCSF) för första gången lyckats följa och kart­lägga hur mutationer bryter ned det genetiska försvar som hindrar ofarliga leverfläckar från att utvecklas till metastatisk hudcancer. Läs nyheten på UCSF:s hemsida här.

Forskningsresultaten, som utlovar förbättrad hudcancer­-behandling genom att identifiera elakartade former tidigare, publicerades i nedanstående två artiklar i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Cancer Cell.

»Det är vår roll och vision att tillhandahålla de nya veten­skapliga verktyg som den medicinska forskningen behöver för att åstadkomma banbrytande framsteg. Upptäckterna som forskarna vid UCSF har gjort är ett utmärkt exempel på detta« – Peter Egelberg, VD och grundare av PHI.

Fler framsteg – PHI:s nya mjukvara klar för leverans till kund

HoloMonitor® App Suite 1.0. Klicka för att läsa mer.

Den nyutvecklade mjukvaran HoloMonitor App Suite har enligt vd Peter Egelberg framgångsrikt genomgått de slut­giltiga fält­testerna hos ett urval av HoloMonitor-användare världen över.

Enligt PHI uppskattas det tydliga användar­gräns­snittet, det enkla arbetsflödet och den snabba vägen till resultat. De enligt utsago mycket positiva omdömena innebär att den senaste iterationen av programvaran släpptes för försäljning tidigare än planerat.

App Suite är ett komplement till den befintliga mjukvaran Hstudio, för att enkelt kunna genomföra grundläggande cellanalyser med högre grad av automation och med mindre manuell arbetsinsats än tidigare.

»Med App Suite gör vi HoloMonitor-tekniken tillgänglig för en bredare kundgrupp. Hittills har vi genom Hstudio-mjukvaran främst tilltalat teknikintresserade forskare med unika och specifika biologiska fråge­ställningar. Medan Hstudio erbjuder stor flexibilitet och avancerade analyser är App Suite utvecklad för mer grund­lägg­ande studier och erbjuder en rad cellbiologiska app­lika­tioner där resultaten presenteras automatiskt« – Peter Egelberg

I denna första version av App Suite ingår tre vanligt förekommande analyser: cell­tillväxt, cell­rörelse samt kvalitetskontroll av celler. App Suite kommer i snabb takt att byggas ut med nya applikationer. HoloMonitor App Suite 2.0 är planerad att släppas till kund under Q4 2018.

Att bekämpa cancer på ett tidigt stadium
Den 10:e juli publicerade PHI två intervjuer, dels med Professor Anette Gjörloff Wingren vid Malmö universitet och dels med Louise Sternbæk, industriell doktorand vid PHI. På nedanstående länk diskuterar forskarna hur cancer kan bekämpas på ett tidigt stadium – och fördelarna som PHI:s produkter bidrar med i detta arbete. Läs intervjuerna här.

Företrädesemissionen avslutas den 17:e juli
Under perioden 28 juni till 17 juli genomför PHI en företrädesemission som kan inbringa 64,6 Mkr före emissionskostnader. Med målsättningen att genom en väsentlig försäljningsökning nå positivt kassaflöde genomför PHI denna kapitalanskaffning. För att avsevärt förbättra distributörernas försäljning planerar bolaget att med egen personal utbilda och bistå bolagets distributörer på plats under längre perioder, inte minst på den viktiga och krävande amerikanska marknaden. Parallellt avser PHI att synliggöra bolagets produkter genom intensifierade marknadsföringskampanjer. Detta för att internationellt åstadkomma motsvarande försäljningsökning som skett på den nordiska marknaden och för att attrahera större branschaktörer.

PHI har erhållit teckningsförbindelser om 8,4 Mkr samt avtalat om garanti­teckning för c:a 24,2 Mkr. Totalt har bolaget således på förhand skriftligen avtalat om c:a 32,7 Mkr (71 %) av företrädesemission som pågår fram till och med den 17 juli 2018.

Läs mer om emissionen här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.