Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Emissionsaktuella PHI i nytt amerikanskt samarbete
» Follicum når viktig milstolpe och väljer topikal formulering av FOL-005
» Status Report: 2cureX med potential att skräddarsy cancerbehandling
» Cereno Scientific ångar på mot fas II med välrenommerad CRO
» VD-intervju Saniona: »Tesofensin har visat en extremt stark viktminskning«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 26 här

AstraZeneca meddelar att lynparza har erhållit godkännande i Japan för behandling av metastaserad bröstcancer. Läs mer. Bolaget har också fått godkännande i Japan för imfinzi för inoperabel icke småcellig lungcancer. Läs mer.

Bactiguard tecknar ett kombinerat distributörs- och licensavtal i Kina med Well Lead Medical till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical rapporterar att teknologiöverföringen av steriliseringsprocessen för excipienten i SI-053, en behandling mot hjärntumörer, är genomförd med tillfredsställande resultat. Läs mer.

VibroSense Dynamics har skickat in en ansökan om registrering av CE-märkning till Läkemedelsverket gällande bolagets instrument VibroSense Meter II. Läs mer.

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 35 000 invånare. Läs mer.

Återköp av aktier i Karo Pharma under vecka 26. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 86,3 msek som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Läs mer.

QuickCool har publicerat ett månadsbrev för juni. Läs mer.

Camanio Care tecknar strategiskt samarbetsavtal med norska OneCo för ökat nordiskt samarbete inom digital omsorg. Läs mer.

FRISQ inleder samarbete med klinisk studie på Karolinska Institutet där FRISQ Care kommer användas för kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. Studien är en randomiserad klinisk studie där syftet är att i framtiden kunna implementera digitala lösningar bredare i sjukvården. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer/årsredovisningar:

QuiaPEG  Vitrolife  FIT Biotech

Kallelser till stämmor:

Biohit

Förändrat antal aktier och röster:

Bonesupport Holding Obducat  Saniona  Calliditas Therapeutics  Camurus  Orexo

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

A1M Pharma har bytt tillverkningspartner för läkemedelskandidaten ROSgard till den kliniska fas I-studien. Bytet av tillverkningspartner förväntas inte påverka tidsplanen för fas I-studien som är planerad att inledas under fjärde kvartalet 2018. Läs mer.

IRLAB rapporterade att den kliniska fas IIa-studien med IRL752, en behandling för patienter med Parkinsons sjukdom och demens, har genomförts enligt plan och att det primära målet har uppnåtts.  Läs mer.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté CHMP har gett ett positivt utlåtande angående bydureon, AstraZenecas kandidat för behandling av typ 2-diabetes. Läs mer.

Karessa Pharma har ingått ett avtal med AdhexPharma gällande utveckling och produktion av vardenafil, buckal film, för erektil dysfunktion. Läs mer.

Danska Genmab kommer att betala Seattle Genetics 7 miljoner dollar i en milstolpsbetalning. Läs mer.

Cyxone har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Läs mer.

Tillfredställande likviditet i handeln med Attanas aktie gör att bolaget inte längre kommer att använda sig av likviditetsgarant. Läs mer.

Intervacc byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission. Läs mer.

Lundbeck har utsett Dr Deborah Dunsire till ny vd med tillträde 1 september. Dr Dunsire har 30 års erfarenhet inom läkemedelssektorn och har tidigare varit vd för bl.a. XTuit Pharmaceuticals och Millennium PharmaceuticalLäs mer.

Oncology Venture och Medical Prognosis Institute kommer att publicera kliniska uppdateringar på kvartalsbasis. Den första uppdateringen kommer att publiceras 2 juli efter 12. Läs mer.

Ellens dotterbolag Ellen Asia har förlängt samarbetsavtalet med Humanwell Healtchare Group i Kina. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: VibroSense Dynamics +12,40%, Oncopeptides +9,98%, AcuCort +8,76%, Enorama Pharma +8,26%, Peptonic Medical +8,16%, Medical Prognosis Institute +7,29%

Förlorare i lunchhandeln: WntResearch -18,21%, AlphaHelix -10,57%, Real Heart -9,45%, IRLAB Therapeutics -8,82%, Cline Scientific -8,00%, Cereno Scientific -7,14%

Index: OMXS30 -1,40% , Hälsovård -0,77%

Fler artiklar från BioStock

» VD-intervju Enorama Pharma: ”Intresset är mycket stort över hela världen”
» Ökade satsningar på biosimilarer kan bli kassako för Genovis
» Här är vinnarna och förlorarna efter årets upplaga av ASCO
» NeuroVive i stor licensaffär – siktar redan på nästa
» Söndagsintervjun Per Wester, vd Alzinova: »Det finns många viktiga milstolpar att se fram emot«
» Framgångsrik vecka för CombiGene