Medan amerikanska biotechbolag för närvarande inte saknar riskkapital kämpar deras europeiska motsvarigheter fortfarande med ett begränsat kapitalutbud – åtminstone enligt riskkapitalister på Forbion Capital som har tagit sig an att lösa problemet med en summa på 316 miljoner USD.

Efter första rundan med sin fjärde fond – där målet var att samla in 292 miljoner USD – kan firman nu, med kapital från både gamla och nya investerar, investera i cirka 15 olika bolag med en hands-on approach. Den ideala portföljen skulle innehålla fem bolag som byggs upp från grunden med hjälp av Forbion och tio bolag som man hoppas kunna hjälpa i sin utveckling mot att bli ett bolag med hög avkastning. I de flesta fallen skulle det innebära att Forbion tar ledande position i bolaget med ett ägande mellan 20 och 50 procent och har ett nära samarbete med bolagens grundare, precis som de har gjort i sin Forbion III-fond som är värd över 200 miljoner USD.

Detta är den tredje europeiska riskkapitalfonden inom biotech som idag har samlat in sitt målkapital, med ett totalt kapital om över 900 miljoner USD.

Om Forbion lärde sig någonting från sin senaste fond är det att ”(biologiska) läkemedel är den mest lukrativa sektorn inom life science. Bolag med nyskapande produkter och teknologier blir uppköpta i tidiga utvecklingsskeden och de offentliga marknaderna har varit väldigt mottagliga”, säger Sander Slootweg som, tillsammans med Geert-Jan Mulder och Martien van Osch, har getts ansvaret att leda fonden.

Även om fonden är uttalat eurocentrisk kommer 20 procent av Forbion IV att dedikeras till nordamerikanska bolag.

Slootweg anser att den europeiska biotech-marknaden är i mycket god form och att det endast är de offentliga marknaderna som släpar något efter USA. Detta är egentligen inte ett särskilt stort problem med tanke på att det är relativt enkelt för utländska bolag att bli listade på den amerikanska börsen (Nasdaq).

Slootweg vet vad han talar om. Bland de bolag som Forbion satsade på förra gången så köptes Prexton Therapeutics, som utvecklar läkemedel mot hjärnsjukdomar, av Lundbeck för 1,1 miljarder USD, Arkana som fokuserar på icke-alkoholorsakad fettleversjukdom snappades upp av Allergan med en förskottsbetalning på 50 miljoner USD, Rigontec aktiva inom immunonkologi köptes av Merck för 554 miljoner USD medan Replimune, även de aktiva inom immunonkologi, tog in 100 miljoner i samband med sin börsnotering.

Vi kommer att få vänta till hösten, då Forbion planerar att stänga fonden, för att få veta mer om vilka investeringar de väljer att satsa på. Men teamet har redan identifierat flera av dem och enligt Slootweg omfattar de bland annat mikrobiomer, inflammationssjukdomar, kardiovaskulära- och metabotala sjukdomar.

Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.