Seattle-baserade CTI BioPharmas mångåriga utveckling av pixuvri (pixantron) har stött på ännu ett hinder. Bolaget har meddelat att läkemedlet, som fick ett villkorat marknadsgodkännande i Europa för 6 år sedan, har misslyckats i en fas III-kombinationsstudie mot B-cell icke-Hodgkins lymfom.

Läkemedlet, i kombination med rituximab, kunde inte visa någon förlängd progressionsfri överlevnad jämfört med en kombinationsbehandling med gemcitabin och rituximab. Nyheten ledde till att bolagets aktie omedelbart dök med mer än 20 procent.

Det finns än så länge ingen data att bedöma och de detaljerade resultaten kommer att släppas senare. Den lilla biotech-bolaget – tidigare känt som Cell Therapeutics – började rekrytera patienter till studien för över 4 år sedan.

Bolagets senaste kvartalsrapport noterar att CTI under årens gång har ackumulerat ett totalt underskott om 2,2 miljarder USD, med lite mer än 104 miljoner USD i likvida medel.

Under dess tidigare vd, James Bianco, var CTI upprepade gånger i farozonen och tvingades ta in kapitaltillskott som utlöste varningssignaler. Vid en tidpunkt hade Novartis kommersiella rättigheter till läkemedlet, men gav tillbaka dem 2014. Förra året ingick Servier ett avtal om exklusiva rättigheter för USA till ett avtalsvärde om 12 miljoner euro i en förskottsbetalning och 76 miljoner euro i milstolpsbetalningar.

— Vi är besvikna över PIX306-studiens resultat och kommer att genomföra en grundlig granskning av den kliniska datan för att utvärdera nästa lämpliga steg för PIXUVRI-programmet, kommenterade CTIs vd Adam Craig.

Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev