Det Bostonbaserade bolaget Rhythm Pharmaceuticals har en del gemensamt med danska Saniona. Båda bolagen utvecklar läkemedel mot fetma orsakade av genetiska störningar. Bolagens pipeline är kvantitativt jämförbara och bägge har läkemedelskandidater som påvisat signifikant viktminskning och minskat hungerbegär. Nu tar Rhythm in motsvarande 1,3 miljarder kronor i en kapitalrunda, vilket pekar på en hög investeringsvilja inom detta område. BioStock kontaktade Jørgen Drejer, vd på Saniona för en kommentar.

Den 18 juni meddelade amerikanska Rhythm Pharmaceuticals att man avser att ta in 150 miljoner dollar i en kapitalrunda. Av dessa skall 42 miljoner dollar vikas åt bolagets två fas III-program inom sällsynta överviktssjukdomar, 10 miljoner dollar fördelas till två fas II-program och resterande del till FoU samt vidare utveckling av bolagets pipeline och övriga utgiftsposter. Injektionen av nytt kapital skall läggas till de 120 MUSD respektive 41 MUSD som bolaget tog in förra året. Sammantaget vittnar dessa kapitalrundor om att metabola indikationer uppenbarligen är fortsatt mycket attraktivt för investeringar.

»Tesofensin har visat en extremt stark viktminskning i tidigare fas II-studier (TIPO1 och TIPO4) – upp till 14 kg viktminskning efter 1 års behandling med en medeldos på 0,5 mg. Detta är i en klass för sig själv jämfört med marknadsförda fetmaprodukter och de enastående resultaten bekräftades av en vetenskaplig publikation i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet« – Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, vd Saniona. Kan man dra några relevanta jämförelser mellan Saniona och Rhythm Pharmaceuticals?

– Du har rätt i att Saniona och Rhythm har en liknande strategi för att utveckla nya läkemedel för sällsynta ätstörningar, där vi ser ett stort medicinskt behov och en intressant affärsmöjlighet. Det är emellertid olika sjukdomar som de två bolagen fokuserar på eftersom verkningsmekanismen för Sanionas produkt Tesomet, reducerar matbegär och aptit medan Rhythms kandidater specifikt adresserar vissa så kallade melanocortinreceptorer som är dysfunktionella i mycket specifika sällsynta ätstörningar, inklusive patienter med fetma orsakad av brist på POMC-receptorer.

Rhythm har ett bolagsvärde på cirka 850 miljoner USD, vilket är cirka 10 gånger högre än Sanionas. Kan förklaringen ligga i att de har två pågående fas III-studier eller värderas amerikanska bolag generellt högre än sina europeiska jämlikar?

– Jag överlämnar till analytikerna att kommentera vår aktiekurs jämfört med andra bolag, men jag tror att det finns en allmän konsensus att amerikanska bolag värderas högre än de bolag som är noterade lokalt i Europa.

Även om verkningsmekanismerma inte kan jämföras rakt av så har ni kommit längre i Prader-Willys Syndrom. Vilka är de mest tongivande kliniska resultat ni har sett hittills i PWS?

– I den första delen av vår fas II-studie hos vuxna PWS-patienter observerades en signifikant viktminskning, men ännu viktigare var att kärnsymptomen hos PWS, dvs. ett konstant matbehov (hyperfagi) tycktes försvinna helt under en tre månaders behandlingsperiod. Även om detta var en mycket liten studie hoppas vi nu kunna replikera resultaten i den andra delen av studien hos patienter med PWS i åldrarna 12-18 år. Denna studie är på väg att inledas nu.

Hur ser er affärsstrategi ut för att öka mervärdet för era aktieägare?

– Vår plan är att slutföra fas II och III-studierna av Tesomet för PWS på egen hand och beroende på om utfallet blir positivt, planerar vi att registrera och marknadsföra produkten själva. Även för ett bolag av vår storlek borde detta definitivt vara möjligt eftersom antalet patienter i studierna kommer att vara litet för en sådan särläkemedelsindikation och effektiv marknadsföring i detta utrymme kan göras med en mycket liten säljstyrka. Detta är en liknande affärsstrategi som Rhythm har och det är uppenbart att deras aktieägare uppskattar en sådan strategi och ser affärspotentialen inom sällsynta ätstörningar.

Ni närmar er nu med stormsteg slutet av fas III-studien på kraftigt överviktiga personer, en studie som utförs i samarbete med er partner Medix i Mexiko. Vilka viktminskande effekter har läkemedelskandidaten uppvisat i tidigare kliniska studier?

– Tesofensin har visat en extremt stark viktminskning i tidigare fas II-studier (TIPO1 och TIPO4) – upp till 14 kg viktminskning efter 1 års behandling med en medeldos på 0,5 mg. Detta är i en klass för sig själv jämfört med marknadsförda fetmaprodukter och de enastående resultaten bekräftades av en vetenskaplig publikation i den prestigefyllda medicinska tidskriften ”The Lancet”.

Vad är studiens syfte och vad skulle ett positivt resultat medföra för er?

– Studien är mycket lik den tidigare fetmastudien (TIPO1) och det primära målet är att demonstrera en robust viktminskning. Om allt går bra och de mexikanska tillsynsmyndigheterna godkänner produkten nästa år, så förväntar vi oss att få stabila royaltyinkomster från år 2020.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev