Home Nyheter VD-intervju Enorama Pharma: ”Intresset är mycket stort över hela världen"

VD-intervju Enorama Pharma: ”Intresset är mycket stort över hela världen"

VD-intervju Enorama Pharma: ”Intresset är mycket stort över hela världen"

25 juni, 2018

Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin med generiska läkemedelssubstanser, meddelade i förra veckan att man inleder arbetet med att utveckla ett medicinskt cannabistuggummi. BioStock kontaktade bolagets vd Mats Rönngard för en kommentar.
Enoramas medicinska tuggummin utvecklas med bolagets teknikplattform ChewMed. Hittills har bolaget fokuserat på nikotintuggummin, där det enda kvarvarande hindret inför lansering är ett marknadsgodkännande, samt en identifierad potential inom allergisk rinit.
I torsdags meddelade Enorama att man kommer att starta utvecklingsarbetet av ett medicinskt cannabistuggummi för den globala marknaden.
Högt marknadsvärde
Bakgrunden till beslutet är den pågående legaliseringsvågen av medicinsk cannabis, nu senast i Kanada och Portugal, vilket ser ut att bli startskottet för en mycket expansiv trend inom marknadssegmentet. Utvecklingen har styrkts ytterligare av flera kliniska studier som påvisar nyttan med medicinsk cannabis inom terapiområden såsom smärtlindring, aptitstimulans, hiv/aids, cancer och multipel skleros. Enorama Pharma framhåller själva att det globala marknadsvärdet för medicinsk cannabis kommer att uppgå till cirka 40–55 miljarder USD år 2025.
Investmentbanken Viridian Capital Advisors som har specialiserat sig på cannabismarknaden menar dock att värdet kan uppgå till hela 100 miljarder dollar årligen om landet i sin helhet skulle legalisera cannabis för medicinskt bruk.
Rådgivning från oväntat håll
Under våren har Enorama genomfört en utvärdering av affärsmöjligheterna inom medicinsk cannabis på den amerikanska marknaden i samarbete med det svenska exportrådet Business Swedens kontor i USA. Utvärderingen kom bland annat fram till att det finns ett betydande intresse för medicinska cannabistuggummin i USA, att marknadspotentialen är stor samt att de befintliga regulatoriska hindren förväntas minska med tiden.
BioStock kontaktade Mats Rönngard, Enoramas vd, för en kommentar om bolagets nya satsning.

Mats Rönngard, vd Enorama Pharma

Framtidsutsikterna för medicinsk cannabis är högt uppskruvade, men vilken bedömning gör du rörande marknadspotentialen för just medicinska cannabistuggummin?
— Vi vet att vår unika drug delivery plattform ChewMed är en utmärkt teknik som fungerar väl för många olika substanser för upptag i munhålan. Den är också en distributionsform som uppskattas av många patientgrupper som av en eller annan anledning har svårt för att svälja ett preparat. Sammantaget gör detta att vi ser stor potential i vårt arbete med att färdigställa och lansera ett högkvalitativt medicinskt cannabistuggummi för den globala marknaden.
Er affärsmodell går ut på att sälja era medicinska tuggummin till återförsäljare som i sin tur marknadsför produkterna under eget varumärke. Hur stort intresse bedömer du finns hos era kunder för cannabistuggummin?
— Vi arbetar ständigt med att analysera och skapa kontakter världen över bland globala läkemedelsbolag, agenter, apotekskedjor, partners m.m. Resultatet av det arbetet gör att vi känner oss mycket trygga i att kunna finna den eller de rätta återförsäljarna. Intresset är mycket stort över hela världen.
Vad innebär det, rent praktiskt, att inleda ett utvecklingsarbete av en ny produkt?
— Det är en mängd olika faktorer som ska synkroniseras och stämma, allt beroende av substans, marknad, laboratorieresultat, forskning, tid till marknad m.m. Merparten av detta arbete sker i olika definierade steg, i speciallaboratorier, tester, m.m. men också i marknadsbyggandet.
I pressmeddelandet kunde utläsas att ni ser goda möjligheter att ta in en partner i projektet längre fram. Har ni redan nu några tankar om vem en sådan partner kan tänkas bli?
— Naturligtvis är detta en viktig byggsten som vi känner oss komfortabla med. Vilka partners vi kontinuerligt för samtal med och hur dessa går, kommer vi att återkomma till.
Hur ser ni att projektet ska finansieras fram till ett eventuellt partnerskap?
— Inledningsvis inom ramen för bolagets budget. Efterhand som projektet växer och därmed eventuellt behov av extra kapital, kommer vi att säkra detta i god tid genom en lösning vi känner oss bekväma med.
Det kan, åtminstone i Sverige, ses som kontroversiellt att utveckla medicinska cannabisprodukter. Samtidigt finansierades marknadsutvärderingen delvis av Business Sweden, där svenska staten är delägare. Kan du kommentera detta?
— Det är allmänt känt att cannabis-frågan utifrån ett njutningsperspektiv är kontroversiellt, vi kommenterar inte detta. I övrigt är det inget konstigt att Business Sweden i USA, på uppdrag av oss, har gjort marknads-, regulatoriska och legala analyser avseende medicinsk cannabis – alltså i de fall då cannabis klassas som läkemedel.
Vad tror du kommer att krävas för att länder som t.ex. Sverige ska legalisera cannabis för medicinskt bruk?
— Vi kommenterar inte politikers och myndigheters eventuella processer avseende detta.
Vilka milstolpar förväntar du dig att projektet kommer att nå inom den närmsta tiden?
— En teknisk förstudie kommer att ske tillsammans med utveckling av en affärsplan.[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev