BioStock har gjort en Nulägesanalys (Status Report) av 2cureX, ett bolag som utvecklar IndiTreat – ett test som ska hjälpa cancerläkare att välja rätt läkemedelsbehandling till sina patienter. Analysen finns att läsa nedan.