Saniona har beslutat att utvidga träffytan med Tesomet, nu med hypotalamisk fetma. Sedan tidigare pågår kliniska studier mot den besläktade sällsynta ätstörningen Prader-Willys Syndrom. Beslutet tas mot bakgrund av positiva kliniska data inom den första indikationen, samt de hägrande synergieffekter som kan nås av att parallellutveckla två snarlika produkter där farmaceutiska behandlingar saknas. Ett flertal gemensamma faktorer såsom kliniska symptom, utformningen av kliniska studier samt en potentiell särläkemedelsklassning, är bolagets främsta argument för att nu utvidga det kliniska programmet. 

Hypotalamisk fetma är en ovanlig sjukdom som kan uppkomma genom tillväxten av ovanliga hjärntumörer, men också när dessa ska avlägsnas genom kirurgiska ingrepp. De kan även uppstå genom andra typer av skador på hypotalamus – den del av hjärnan som bl.a. styr kroppstemperatur, hunger och kroppsvikt – som t.ex. stroke och hjärntrauma eller vid strålning av cancer. Ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna en hjärntumör, kraniofaryngiom, är den vanligaste orsaken till hypotalamisk fetma varför sjukdomen ibland kallas för kraniofaryngiomrelaterad fetma.

Skador på hjärnans aptitcentrum (hypotalamus) leder till en omättlig hunger och livshotande fetma. Patienter med hypotalamisk fetma upplever följaktligen många liknande symptom som dem man hittar hos patienter med Prader-Willis syndrom. Den senare sjukdomen är dock genetiskt betingad.

Positiva studieresultat i ryggen
Saniona har nyligen rapporterat positiva resultat från prekliniska studier med Tesomet, samt från en fas I-studie med bolagets nya patenterade Tesomet-tablett. Dessa två viktiga utvecklingssteg möjliggör enligt Saniona genomförandet av långsiktiga kliniska studier med Tesomet. Målet är att utveckla kandidaten för svåra ätstörningar, däribland Prader-Willis syndrom i USA och Europa samt alltså nu även inom hypotalamisk fetma. Avsikten är nu att genomföra kliniska studier i samarbete med flera ledande akademiska center i Danmark.

»Både Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma är ovanliga sjukdomar som kännetecknas av ett konstant matbegär som får allvarliga följder för patienterna. Det kommer ytterligare att stärka Sanionas ambitioner att marknadsföra Tesomet för sällsynta ätstörningar« – Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Likheter mellan Sanionas två utvecklingskandidater mot ätstörningar
Ett kraniofaryngiom är en sällsynt och godartad tumör med en uppskattad prevalens på 1:50 000 i USA och som vanligtvis drabbar barn i åldern 5–10 år, även om det ibland kan uppkomma i vuxen ålder.

På grund av den omättliga hungern som påminner om Prader-Willis syndrom, kallas hypotalamisk fetma ibland för ”förvärvat Prader-Willis syndrom” och precis som med Prader-Willis syndrom försämrar tillståndet patientens livskvalitet, och det finns i dagsläget ingen farmaceutisk behandling för dessa patienter.

Dessa två ovanliga ätstörningar har flera gemensamma faktorer såsom kliniska symptom, utformningen av kliniska studier och en potentiell särläkemedelsklassning. Sanionas avsikt är att utveckla och kommersialisera behandlingar av dessa sällsynta indikationer, som ofta kräver mindre omfattande patientstudier och därmed är mindre kostsamma än studier inom andra metaboliska indikationer som t.ex. fetma och diabetes, på egen hand för att därigenom maximera värdet för bolaget.

Parallellt är avsikten att ingå samarbeten med större företag för utvecklingsprogram som syftar till att behandla mer utbredda indikationer, såsom har gjorts inom fetma med partnern Medix där man nu befinner sig på upploppet med en fas III-studie. Medix avslutade i början på året patientrekryteringen och top-line-data förväntas i början av 2019.

Läs också: Ökat intresse för Sanionas Tesomet efter lovande PWS-studieresultat (5 juni 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev